Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Remifentanil as analgesia for labour pain Doktorgrad Sørlandet sykehus Kristiansand / Universitetet i Bergen, 2013 Tor O. Tveit Overlege Anestesi- og intensivavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Remifentanil as analgesia for labour pain Doktorgrad Sørlandet sykehus Kristiansand / Universitetet i Bergen, 2013 Tor O. Tveit Overlege Anestesi- og intensivavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Remifentanil as analgesia for labour pain Doktorgrad Sørlandet sykehus Kristiansand / Universitetet i Bergen, 2013 Tor O. Tveit Overlege Anestesi- og intensivavdelingen Sørlandet sykehus Kristiansand

2 Fødselstadier – økende smerte

3 Fødselsmerte Smerte Tid

4 Fødselsmerte Melzack R. Labour pain as a model for acute pain. Pain 1993, 53; 2: 117-20

5 Smerte- behandling «….jeg vil ha en epidural !»

6 Epidural analgesi (EDA) EDA «gullstandard» Men noen……  kan ikke få  ønsker ikke  ikke mulig

7 Norge: Tilbud hvis ikke epidural ? Kunnskap før studieperioden: Epidural frekvens 21% (Barrat-Due et al 2002) ÅrstallAntall fødsler 200759 243 200861 448 200962 995 201062 593 201161 319

8 Bakgrunn  Petidin og morfin farmakologisk lite egnet * )  Nyere kortvirkende opioider ?  Gruppen uten epidural: Endre praksis ?  Mer tradisjon enn evidens ?  Overføre kunnskap og erfaring med nyere opioider ? anestesi / intensiv → fødselsanalgesi * ) Olofsson C et al. Lack of analgesic effect of systemically administered morphine and pethidine on labour pain. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 968-972.

9 Farmakologi – opioider  Petidin: Lang halveringstid, aktive metabolitter, sedasjon, bivirkninger hos nyfødte  Fentanyl: Velprøvd klinisk, relativt rask virkning, ingen aktive metabolitter  Remifentanil: Rask virkning og kort halveringstid, ingen aktive metabolitter Hill D, McMackin P. Review of opioid pca for labour analgesia. Fetal and Matern Med Rev 2012, 23; 1: 15-31.

10 Farmakologi: Remifentanil  Spesifikk µ-agonist  Maksimal effekt: 1-(2) min  Halveringstid: 3-6 min  Eliminasjon: Uavhengig av lever-/nyrefunksjon  Metabolitter: Ubetydelig effekt (1/300-1/4600 av remifent.) Blair JM et al. Patient-controlled analgesia for labour: a comparison of remifentanil with pethidine. Anaesthesia 2005; 60: 22-27. Rask virkning og kort halveringstid

11 Fødselsanalgesi: Systemiske opioider 20052006200720082009 Petidin iv Fentanyl iv Spørre- undersøkelse (1) Spørre- undersøkelse (2) Remifentanil vs epidural

12 Publikasjoner

13 Spørreundersøkelse (artikkel 1): formål  Metoder for smertebehandling i norske fødeavdelinger  Hovedfokus på bruk av systemiske opioider og epidural smertelindring  Monitorere endringer av praksis i perioden 2005-2008 (4 år)

14  Svarprosent 93.5% (43/46)  Epidural - frekvens 25.9% - bupivacain mest brukte lokalanestesi middel - sufentanil mest brukte opioid Spørreundersøkelse (artikkel 1): resultat

15 Administrasjon: Jordmor (ingen IVPCA)

16 Spørreundersøkelse (artikkel 1): resultat

17  Én avdeling brukte systemisk Fentanyl intravenøst  Én stor avdeling med over 50% økning av epiduralfrekvens  Ellers små endringer fra 2005 til 2008 Spørreundersøkelse (artikkel 1): resultat

18  Epiduralfrekvens i Norge økende, men fortsatt lav  Systemiske opioider ofte brukt i stedet eller som supplement  Konservativ norsk praksis, sjelden bruk av nyere kortvirkende opioider Spørreundersøkelse (artikkel 1): konklusjon

19 Remifentanil IVPCA (Intravenous Patient-Controlled Analgesia) 20 cm nysnø…….

20 Pca pumpe: Baxter 6060  Lock out tid: 2 min  Infusjonshastighet ved bolus: < 30 sekunder  Batteri  Liten / lett  Medbringes enkelt

21 VAS score (0 mm)(100 mm)

22 Sedasjon ScoreTilstand ØyneVerbaltMotorisk 1Ikke påvirket åpnenormal kommunikasjonnormal eller økt aktivitet 2Lett Påvirket åpnenormal kommunikasjonvirker avslappet 3Moderat påvirket åpnelatenstid ved kommunikasjon virker avslappet 4Ganske påvirket åpnes ved tiltalelatenstid ved kommunikasjon + uklar tale beveger seg på oppfordring 5Svært påvirket lukket, ingen respons på tiltale ingen kommunikasjoningen bevegelse på oppfordring

23 Observasjonsstudie, remifentanil (artikkel 2): formål  Smertelindrende effekt av remifentanil IVPCA (hele fødselen)  Trappetrinns-dosering (ingen bakgrunns infusjon)  Smertereduksjon – tilfredshet  Maternelle bivirkninger  Bivirkninger hos foster/nyfødt  Remifentanil metabolisme hos nyfødte

24  N=41  Signifikant smertereduksjon (p<0.05) ved slutten av: 1) åpningsstadiet 2) utdrivningsstadiet  Maksimal smertereduksjon 60% (p<0.01)  1 konvertert til epidural (utilstrekkelig smertelindring)  93% fornøyd med smertelindringen Observasjonsstudie, remifentanil (artikkel 2): resultat

25

26  Gjennomsnitt maksimal dose: 0.7 (min 0.3 - maks 1.05) µg/kg  Laveste oksygenmetning: 91%  Laveste respirasjons frekvens: 9/min  Oksygentilskudd: 11 (27%)  Moderat sedasjon av mor Observasjonsstudie, remifentanil (artikkel 2): resultat

27

28  Remifentanil IVPCA - tilfredsstillende smertelindring - tilfredshet under hele fødselen  Mor: Sedasjon og respirasjons depresjon  Barn: Ingen registrerte bivirkninger  God overvåkning nødvendig Observasjonsstudie, remifentanil (artikkel 2): konklusjon

29 Randomisert studie, remifentanil vs epidural (artikkel 3): formål  Remifentanil IVPCA sammenlignet med epidural smertelindring (hele fødselen)  Smertelindrende effekt (VAS score) og tilfredshet  Bivirkninger hos mor og barn

30 Randomisert studie, remifentanil vs epidural (artikkel 3): resultat

31  Ingen forskjell i smertereduksjon  Ingen forskjell i tilfredshet  To remifentanil pasienter (6%) fikk epidural: - utilstrekkelig smertelindring - obstetrisk årsak Randomisert studie, remifentanil vs epidural (artikkel 3): resultat

32

33  Remifentanil (mor) - sedasjon - lavere oksygenmetning - mer oksygentilskudd  Barn: Tilfredsstillende resultater

34 Randomisert studie, remifentanil vs epidural (artikkel 3): konklusjon  Remifentanil og epidural effektiv smertelindring  Tilfredshet i begge gruppene  Foster og nyfødt: Tilfredsstillende resultater  Remifentanil: Lavere oksygenmetning og mer sedasjon hos mor  God overvåkning nødvendig

35 Konklusjon Epidural Opioider -kan ikke få -ønsker ikke -ikke mulig Lystgass Remifentanil IVPCA - anbefalt alternativ - effektiv smertelindring - sedasjon↑ og respirasjon↓ - overvåkning og kompetanse (anestesilege)

36 Fremtids perspektiver  Store, randomiserte multisenter-studier  Opioid fødselsanalgesi: Remifentanil valgmulighet  Klinisk bruk: Haukeland (UiB)  Fentanyl ? Planlagt studier (SSK / UiB)

37 Remifentanil Takk for oppmerksomheten

38

39 Sterke smertestillende medikamenter ved fødsel FENTANYL INTRAVENØST Fentanyl er nå tatt i bruk som smertelindrende medikament ved fødeavdelingen. Hensikten er å erstatte Petidin (intravenøst). Fentanyl regnes for å ha en profil med god smertelindring og mindre sederende effekt enn Petidin. Fentanyl skilles raskere ut av kroppen og gir mindre påvirkning av barnet etter fødsel. Dette gir større mulighet for opptrapping i doseringen (titrering), og medikamentet kan gis inntil 20 minutter før fødsel. Fentanyl har maksimal virkning innen 5 minutter, og varighet av virkningen er 30-45 minutter. Det kreves derfor regelmessig observasjon og ytterligere dosering hvis pasienten har behov for smertestillende. Medikamentet kan gis selv om pasienten har fått Petidin (se praktiske retningslinjer), og kan brukes sammen med lystgass ved behov. Fentanyl skal ikke gis intramuskulært. Bivirkningene er som for andre opioider, og forutsettes kjent på bakgrunn av tidligere bruk av Petidin intravenøst. Fentanyl har i mange år vært brukt i andre land til smertelindring ved fødsel. Det er derfor en kjent behandlingsmetode som nå er tatt i bruk ved SSK. * Praktiske retningslinjer og dokumentasjon er samlet i en egen ”Fentanyl-perm” på fødeavdelingen. Praktiske retningslinjer for bruk av Fentanyl ligger i også i hyllen på avdelingen. * Et registreringsskjema fylles ut for hver pasient som får Fentanyl. Disse opplysningene er viktig for regelmessig gjennomgang av erfaringene med medikamentet. Hensikten er å lære av hverandre, og justere behandlingsopplegget for best mulig resultat. Så langt kan det bemerkes at VAS (Visuell Analog Skala) måler smerte, og skal angis i millimeter (0-100 mm, leses av bak på linjalen). Man ser ellers av doseringsmønsteret at avdelingen er i ferd med å bygge opp erfaring med et nytt medikament. Skjema-opplysningene understreker også viktigheten av å observere pasienten, og gi mer Fentanyl ved behov (totalvurdering). Fentanyl gir ikke økt blødning ved fødsel. (*) Ved innføring av et nytt behandlingsopplegg vil det alltid være en innkjøringsfase hvor man må lære seg å bruke medikamentet hensiktsmessig (pasient, situasjon, fødselsforløp, osv.). Petidin vil fortsatt bli brukt intramuskulært i såkalt ”sovedose” (kan ikke erstattes av Fentanyl). Remifentanil er et medikament i samme gruppen som Fentanyl og Petidin (opioid). Gitt som en enkelt dose vil det gi smertelindring i løpet av ett minutt. Virkningen vil være over etter tre til fem minutter. Medikamentet skilles svært raskt ut av kroppen hos både mor og barn. Foreløpig har ikke dette medikamentet vært i rutinemessig bruk til smertelindring ved fødsel. Forskningsprosjektet som gjennomføres ved avdelingen (Arthur Halvorsen, Tor O. Tveit) vil fortsette ut 2005 og eventuelt videreføres i 2006. Denne studien vil kunne bidra med mer kunnskap om muligheten for å bruke remifentanil til fødselsanalgesi. Oppsummering: Ved fødeavdelingen benyttes nå Fentanyl rutinemessig ved intravenøs behandling av fødselsmerter. Petidin kan fortsatt gis som ”sovedose” intramuskulært. Remifentanil blir foreløpig kun brukt i forskningssammenheng. 24.05.05Arthur Halvorsen, avdelingsleder Anestesiavdelingen Tor O. Tveit, overlege Anestesiavdelingen

40 SMERTELINDRING VED FØDSEL Fentanyl intravenøst Om fentanyl og klinisk anvendelse Fentanyl er et potent syntetisk opioid med maksimal virkning innen 5 minutter, rask nedbrytning (varighet av virkning 30-45 min), ingen aktive metabolitter og velkjente bivirkninger. Det er derfor egnet som smertestillende medikament under fødsel. Fentanyl passerer over placenta (høy fettløselighet), men har samtidig høy grad av proteinbinding hos mor. Dette gir mindre fri fraksjon av medikamentet som kan krysse placenta. Behandlingsmål er dosering opp til tilfredsstillende smertelindring, som for andre analgesimetoder under fødsel (ikke komplett smertefrihet). Fentanyl 50 mikrogr/ml intravenøst * Initialt: Maksimalt 100 mikrogr i løpet av 20 minutter. Titreres med 25 mikrogr hvert 5. minutt inntil tilfredsstillende analgetisk effekt. * Videre behandling: Det titreres med 25 mikrogr inntil hvert 15.minutt, maksimalt 100 mikrogr pr.time. Maksimal totaldose for hele fødselen er 500 mikrogr. Medikamentet doseres av jordmor utfra behov for smertelindring og eventuelle bivirkninger. Jordmor blir på fødestuen de første 5 minuttene etter siste injeksjon, og den fødende bør ha tilsyn mest mulig 1:1 i behandlingsperioden. Lystgass: Kan eventuelt gis sammen med Fentanyl ved behov (obs. sedasjonsgrad). Overgang fra Petidin til Fentanyl: Fentanyl kan gis 4 timer etter siste dose Petidin intramuskulært og 1 time etter siste dose Petidin intravenøst. Bivirkninger Naloxone (Narcanti) 0,4 mg/ml skal være raskt tilgjengelig. * Mor: Ved uttalt sedasjon og SaO2 < 94 % gis Narcanti 0,1 mg (0,25 ml) i.v. Dosen kan eventuelt gjentas. * Barn: Dersom den nyfødte er påvirket, kan Narcanti gis etter følgende dosering s.c./i.m Vekt Narcanti (0,4 mg/ml) 1 kg = 0,25 ml 2 kg = 0,50 ml3 kg = 0,75 ml4 kg = 1,0 ml Overvåkning og observasjon *Fosteret overvåkes etter avdelingens vanlige rutiner/*Den fødende tilkobles pulsoksymeter i 5 minutter etter siste dosering, SaO2 bør være >94% før jordmor forlater fødestuen *VAS skala: Det gjøres registrering før behandling og 1 time etter behandlingsstart/*Husk å fylle ut skjemaet for Fentanyl smertelindring ved fødsel Kriterier for bruk Fødselsalder > 36 ukerIngen tegn til føtalt stressDet skal ikke gis andre sederende midler samtidigFentanyl bør unngås de siste 20 minuttene før fødsel 12.05.05Arthur Halvorsen, overlege Anestesiavdelingen Tor O. Tveit, overlege Anestesiavdelingen

41 Fra Petidin til Fentanyl: Forarbeide og innføring Litteratursøk Kartlegging Endringer mulig ? Studieopphold, Canada (Toronto) ”Kulturendring” Opplæring – undervisning Nærvær og overvåkning Registreringsrutiner Elektronisk database («Partus») Klinisk bruk – forskning Mount Sinai Hospital Toronto, Canada

42 Fentanyl: Klinisk bruk - forskning Smertelindring Mor: tilfredshet Fødselsforløp: tilfredsstillende Foster/nyfødt: nøye observasjon, tilfredsstillende Obstetrikk – pediatri – anestesiologi Klinisk virksomhet: overvåkes/registreres Første periode: systematisk registrering (n=502) Videre forskning (database; «Partus»)

43 14118 fødsler totalt - 1146 elektive sectio = 12972 planlagt vaginale fødsler

44 Opioid reseptorer: typer og virkning ReseptorAnalgesiRespirasjonGastro intestinalEndokrinAndre µPeriferVentrikkel tømming ↓ Diaré ↓ PruritusMuskelrigiditet Urinretensjon? Biliær spasme µ1µ1 SupraspinalProlactin turnoverAcetylcholin ↑ µ2µ2 Spinal Supraspinal DepresjonVentrikkel tømming ↓Kardiovaskulære effekter µ3µ3 Antiinflammatorisk KPeriferADH ↓Sedasjon K1K1 Spinal K2K2 ?Pruritus ↓ K3K3 Supraspinal ƏPeriferDepresjon?Ventrikkel tømming ↓Veksthormon ↑?Urinretensjon? Ə1Ə1 SpinalDiaré ↓Dopamin turnover Ə2Ə2 Supraspinal UkjentSupraspinalMiose Kvalme - oppkast Ref. Handbook of Clinical Anesthesia. Sixth edition. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

45 Opioid agonister: farmakokinetikk og fysiokjemiske karakteristika ParameterMorfinPetidinFentanylSufentanilAlfentanilRemifentanil kPa7.98.58.48.06.57.3 Ikke-ionisert (pH, 7.4) (%)2378.5208958 Protein binding (%)357084939266-93 Clearance (mL/min)1050102015309002383000 Distribusjons volum (steady state, L)2243053341232725-30 Eliminasjon halveringstid (timer)1.7-3.33-53.1-6-62.2-4.61.4-1.50.17-0.33 Ref. Handbook of Clinical Anesthesia. Sixth edition. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

46 Opioid effekter: relativ potens og plasma konsentrasjon EffektMorfinPetidinFentanylSufentanilAlfentanilRemifentanil Relativ potens10.1100500-100010-20250 * Analgetisk dose (mg)101000.10.01-0.020.5-1.5 Minimum effektiv analgetisk konsentrasjon (ng/mL) 10-152000.60.0315 Moderat til sterk analgesi (ng/mL)20-50400-6001.5-5.00.05-0.140-80 Reduksjon MAC 50% (ng/mL)---->5000.5-20.1452001.3 Kirurgisk analgesi med 70% lystgass (ng/mL) ---- 15-25----300-5004.0-7.5 Respirasjons depresjon, terskel (ng/mL)2520010.02-0.0450-100 Respiratorisk respons til 50% reduksjon av CO 2 (ng/mL) 50----1.5-3.00.04120-3500.9-1.2 Apnoe (ng/mL)---- 7-22----300-600 Bevisstløshet (ng/mL)Krampe15-20----500-1500 ---- = ikke tilgjengelig MAC = minimum alveolar concentratioin Ref. - Handbook of Clinical Anesthesia. Sixth edition. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2009. - *Ruggeri L et al. Remifentanil in critically ill cardiac patients. Annals of Cardiac Anaesthesia 2011, 14; 1: 6-12.


Laste ned ppt "Remifentanil as analgesia for labour pain Doktorgrad Sørlandet sykehus Kristiansand / Universitetet i Bergen, 2013 Tor O. Tveit Overlege Anestesi- og intensivavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google