Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hedmark og Oppland musikkråd www.musikk.no/hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hedmark og Oppland musikkråd www.musikk.no/hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hedmark og Oppland musikkråd www.musikk.no/hedmark

2 Arbeidsområder - regionalt Paraplyorganisasjon Lobby/interesseorgan Høringsinstans for fylke/kommuner Planarbeid og kulturbygg Hjelper for lag og lokale musikkråd Veileder – kulturtilskudd Utleie av opptaksutstyr Saksbehandling Voksenopplæring for lag i Hedmark og Oppland søke/fordele komm. VO-midler Interessearbeid i VOFO Hedmark Lobby/påvirkningsarbeid vs fylke/stat Kursarrangør – ulike emner sangkurs – arrangørkurs - lydkurs

3 ”Oppdragsarbeid” som saksbehandler i begge fylker for 80 - 90 søknader/år utstyr, akustikk og opplæring øvings-/framføringslokaler NB Forbeholdt sjangrene rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk Også offentlige virksomheter kan søke ca 200 søknader/år små krav til formell struktur til lokale lag uten org.tilknytning til drift og prosjekter små summer til hvert lag (2-8.000 kr) ingen søknadsfrist

4 Fra starten… fra St.meld. nr. 38 2002– 2003 Den kulturelle skulesekken 4.2.3 Lokale musikkressursar … Det friviljuge musikklivet lokalt omfattar mellom anna folkemusikkgrupper, korps og kor, band og musikarar knytte til kyrkja. Dei ressursane som miljøa kring festivalane og det friviljuge musikklivet representerer, kan på ymse vis nyttast i utviklinga av skulesekken på lokalt og regionalt nivå. … Arbeidet med Den kulturelle skulesekken kan gjennomførast i eit samarbeid mellom grunnskulen, musikk- og kulturskulen og kulturlivet elles. Dette krev at skuleeigar ser ulike tilbod som del av ein heilskap og integrerer musikk- og kulturskulane i sine skulesekkprosjekt.

5 Politiske føringer skapte forventninger - Oktober 2005


Laste ned ppt "Hedmark og Oppland musikkråd www.musikk.no/hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google