Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Situasjonen i barnevernet i Agder fylkene Barneverntjenestene i Vest-Agder hadde samlet ved utgangen av 2008, 122,8 stillinger De mottok 1475 nye meldinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Situasjonen i barnevernet i Agder fylkene Barneverntjenestene i Vest-Agder hadde samlet ved utgangen av 2008, 122,8 stillinger De mottok 1475 nye meldinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Situasjonen i barnevernet i Agder fylkene Barneverntjenestene i Vest-Agder hadde samlet ved utgangen av 2008, 122,8 stillinger De mottok 1475 nye meldinger i 2008, en økning på ca 10 % fra året før. Barneverntjenestene i Aust-Agder hadde samlet ved utgangen av 2008 61,16 stillinger. De mottok 863 nye meldinger i 2008, en økning på 11.6% På landsbasis økte meldinger med 14% Fylkesmannen i Vest-Agder

2 Meldinger til barneverntjenesten En melding til barneverntjenesten skal gjennomgås innen en uke. I begge fylkene var det lite brudd på denne fristen. Nesten 25% av alle meldinger ble henlagt i Vest-Agder. Dette er en kraftig økning i henlagte meldinger i Vest-Agder I Aust-Agder ble 17 % av antall meldinger henlagt. Fylkesmannen i Vest-Agder

3

4 Undersøkelser i barneverntjenesten En undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder i særlige tilfeller kan barnevernet utvide til 6 måneder I Aust-Agder ble det opprettet 717 undersøkelser, av disse ble 334 henlagt. Av det totale antallet undersøkelser som ble gjennomført ble det registrert brudd på loven i 11 av undersøkelsene. Av 1077 undersøkelser i Vest-Agder ble 456 henlagt uten tiltak. Av det totale antallet undersøkelser som ble gjennomført ble det registret brudd på loven i 89 av sakene. Fylkesmannen i Vest-Agder

5 Hjelpetiltak/barn under omsorg I Aust-Agder var det 655 barn som hadde hjelpetiltak fra barnevernet. 125 barn var under omsorg. I Vest-Agder var det 915 barn som hadde hjelpetiltak fra barnevernet. 229 barn var under omsorg Fylkesmannen i Vest-Agder I

6 Oppfølging fra barnevern Alle barn som er plassert i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Det er barneverntjenesten i den kommunen barnet er plassert som er ansvarlig for å opprette tilsynsfører. Tilsynsfører skal besøke barnet 4 ganger pr. år. Av 211 barn i Aust-Agder var det 8 barn som ikke hadde tilsynsfører og 30 barn hvor det lovpålagte tilsynet ikke var gjennomført. Av 271 barn i Vest-Agder var det 22 barn som ikke hadde tilsynsfører og 23 barn hvor det lovpålagte tilsynet ikke var gjennomført. Fylkesmannen i Vest-Agder

7 Barn plassert etter atferdsparagrafer I Vest-Agder er det plassert 7 barn grunnet egen atferd. I Aust-Agder er det plassert 5 barn grunnet egen atferd. Dette er barn hvor kommunene i Agder fylket eller fylkesnemnda har fattet vedtak etter atferdsparagrafene i loven. Begge fylker har barn/unge på institusjoner hvor andre kommuner/fylkesnemnder har fattet plasseringsvedtak. Fylkesmannen i Vest-Agder

8 Klagesaksbehandling I 2008 mottok Fylkesmannen i Vest-Agder 41 klager på barneverntjenesten. Klager på enkeltvedtak er gått ned, mens tilsynsklagene øker. Det ble behandlet 8 klager på enkeltvedtak. 2 klager ble omgjort, kommunene fikk medholdt i 6 av klagene Fylkesmannen i Vest-Agder

9 I 2008 ble det behandlet 33 tilsynsklager, mot 17 i 2006. Innholdet i disse tilsynsklagene er ofte klager over hvordan de blir møtt og hørt av barnevernet, klager over brudd på taushetsplikten, mangel på utlevering av dokumenter. I 1/3 av klagene ble det rettet kritikk mot kommune på et eller flere punkt. Fylkesmannen i Vest-Agder

10 Klagesaksbehandling I 2008 mottok Fylkesmannen i Aust-Agder 6 klager på barneverntjenesten. Det ble ikke behandlet klager på enkeltvedtak. Antallet klagesaker var det samme i 2007. Fylkesmannen i Aust-Agder er av den oppfatning at det totale fravær av klager på enkeltvedtak kan gi grunn til bekymring, og vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med kommunene. Fylkesmannen i Vest-Agder

11 Enslige mindreårige asylsøkere I Vest-Agder er det plassert 23 enslige mindreårige. I Aust-Agder er det plassert 8 enslige mindreårige. 3 institusjoner i Vest-Agder tar imot enslig mindreårige asylsøkere. Institusjonene ligger i Marnardal, Kristiansand, Farsund og Lyngdal. 1 institusjon i Aust-Agder tar imot enslige mindreårige. Disse er plassert i familiehjem Fylkesmannen i Vest-Agder

12 Skulle det vise seg at det er behov for tjenester som omsorgssenteret/familiehjemmene ikke er i stand til å ivareta på en tilfredsstillende måte skal de varsle barnevernet. Det samme gjelder i de tilfeller hvor barnet ikke vil oppholde seg på omsorgssenteret. Dette kan føre til en større belastning på disse kommunene. Fylkesmannen i Vest-Agder


Laste ned ppt "Situasjonen i barnevernet i Agder fylkene Barneverntjenestene i Vest-Agder hadde samlet ved utgangen av 2008, 122,8 stillinger De mottok 1475 nye meldinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google