Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Institutt for kjemisk prosessteknologi Instituttsamling / strategiseminar Selbusjøen Hotell & Gjestegård 27-28. september 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Institutt for kjemisk prosessteknologi Instituttsamling / strategiseminar Selbusjøen Hotell & Gjestegård 27-28. september 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Institutt for kjemisk prosessteknologi Instituttsamling / strategiseminar Selbusjøen Hotell & Gjestegård 27-28. september 2002

2 2 VELKOMMEN! MÅL: Bli enda bedre kjent Ha det hyggelig Bedre fellesskapsforståelse Tenke fremover Konkret 1: Bidra til instituttets strategiplan som skal være ferdig innen jan. 2003 Analyse av status og fremtid Strategi Bemanningsplan (prioritert) –Etter dette seminaret: Ledergruppen vil arbeide videre med strategiplanen –Styrebehandling: des.02/jan.03 Konkret 2: Rekruttering av studenter

3 3 Strategisk presentasjon av instituttet og deltagere Fast ansatte ved instituttet + prof. II Spesielt inviterte

4 4

5 5 Secretaries Lisbeth Roel Synnøve Hestnes Office manager Tom Helmersen Adm. Staff (3)

6 6 Technical staff (7) Berit Borthen avd.ing. - treforedling Harry Bruning. - gasser Arne Fossuming. - kjemikalielager Odd Ivar Hovining. - mekaniker Jan Morten Roel ing. - mekaniker Frode Sundsething. – utstyrslager / data-assistanse Asbjorn Øye avd.ing. (50%) - eksterrn kontakt / studentlab / …

7 7 Vit. ansatte gruppevis Pr. i dag: 17 faste + 5 prof. II NB! Faggruppene er hensiktsmessige oppdelinger: –Skal være fleksible –Dvs. kan endres når vi finner det hensiktsmessig Grønn: Tilsatt de siste 5 år (5 stk. + 3 forventet i 2003) Rød: Forventet avgang de neste 5 år (5 stk.) Svarte: Gamle blivende travere (kun 6 av 17!)

8 8 Catalysis and petrochemistry (KINCAT) Professor Edd Blekkan Professor Anders Holmen Professor De Chen (1998) Førsteaman. Egil Haanaes (60%) Førsteam. Magnus Ronning (2002) Professor II Kjell Moljord (Statoil)

9 9 Polymers and Colloid/Surface Chemistry Professor Arvid Berge (pol.) Professor Preben Mørk (surf.) Professor Johan Sjøblom (surf.) (2002) Professor II Erling Rytter (Statoil) Ugelstad Laboratory

10 10 Process systems engineering (PROST) Professor Terje Hertzberg (mod.,stat.) Professor Sigurd Skogestad (reg.) Førsteam. Tore Haug-Warberg (2002) (termo) Professor Heinz Preisig ? (2003) (mod., reg.) Professor II Kristian M. Lien (Energos)

11 11 Reactor technology and CFD Professor Hallvard Svendsen Professor Hugo Jakobsen Professor II Arne Grislingas (Statoil)

12 12 Separation technology Professor May-Britt Hagg (2002) (membran,..) Professor Norvald Nesse (membran, prosj.) Professor Gunnar Thorsen (kryst.) Førsteamuensis: under besettelse (2003) (kryst.) Professor II Didrik Malthe Sorenssen (Amersham)

13 13 Pulp and paper technology Professor Øyvind Gregersen (2003) (papir som mat.) Førsteam. Størker Moe (treforedlingskjemi) PFI

14 14 Spesielt inviterte: Ida Vassmo, student 5. klasse Einar Werner Frøyna, student 4. klasse Hanne Pettersen, student 3. klasse Thomas Helsør, dr.ing. student (veileder: Svendsen) Jana Poplsteinova, dr.ing. student (veileder: Svendsen) Jens-Petter Andreassen, postdoc (Thorsen) David Nicholson, dekanus Edvard Bergene, gruppeleder katalyse, SINTEF (styremedlem) Ruth Schmid, gruppeleder polymer, SINTEF (tidl. styremedlem) Ole Wærnes, gruppeleder prosess, SINTEF (vara styre) Fredrik Steineke, timelærer og koordinator rekruttering

15 15 Instituttets målsetting 1.Føre studenter frem til internasjonalt mastergradsnivå innen "Chemical Engineering". Legge forholdene til rette slik at kandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet. 2. Internasjonalt nivå på all forskning vi bedriver. 3. Faglig miljø som er attraktivt på potensielle lærekrefter. Sikre oss de beste folkene.

16 16 En del bakgrunnsmateriale Studieplanarbeidet NTH-kjemi 1945-47 (førte til etableringen av kjemiteknikk og industriell kjemi) Amundson-rapporten (Frontiers in Chem.Eng.) 1988 Kjemiteknikks strategisamling på Jægtvollen, des. 1996 Evaluering av kjemi-området i Norge (NFR, 1997) Bemanningsplan kjemisk prosessteknologi, des. 1998 Vision 2020 (AIChE + amerikansk industri, 1999 og utover)

17 17 Oversikt over programmet Del 1 (fredag formiddag): Status og fremtid –Med vekt på ytre rammebetingelser –Hvor mange studenter tar vi sikte på å utdanne pr. år de neste 20 år? Del 2 (fredag ettermiddag): Forskning og rekruttering av vitenskapelig ansatte –Hvilke fagområder bør instituttet satse på? –Prinsipper for hvem vi skal ansette Del 3 (lørdag formiddag): Undervisning, inkl. rekruttering av studenter –Hva bør vi gjøre med undervisningen i 1-3. klasse? –Hvordan får tak i nok gode studenter? Andre innspill: Snakk med meg eller Tom / ta opp når det passer Sosialt

18 18 Tema 1: Status og forventet fremtid for institutt for kjemisk prosessteknologi Innledning ved Tom Helmersen

19 19 Pr. Sept. 2002: Vit. ansatte: 22 (17+5) Tekn./adm. ansatte: 10 Dr.ing. studenter: 56 Postdoc: 10 Produksjon de siste år: Fremtiden……………… År 1996 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 2008 Dr.ing. 5 9 13 8 10 11 12 12 12 12 12 12 12 Siv.ing. 80 62 60 85 68 (15) 80 55 50 20 35? 50? 65? 5.kl 4.kl. 3.kl. 2.kl. 1.kl.

20 20 ”Trenger Norge 70 studenter pr. år innen vårt fagområde?” Tall Europa og USA

21 21 Tema 2: Innen hvilke fagområder skal vi ansette folk de neste 10 år ? Begrenset hvilken innflytelse institutt/NTNU har på forskningen som gjøres –Vi kan ikke drive med alt uansett –Det vitenskapelig ansatte skaffer selv midler Instituttets viktigste forskningsstrategi = hvem vi ansetter Innledning ved Tom om personalsituasjonen ved instituttet

22 22 Status forskning ved instituttet Meget bra og i klar bedring når det gjelder publikasjoner Ca. 12 dr.ing. utdannet pr. år Vi jobber innen fagområder som er høyt profilert (CO2, nano) og der ”mye skjer” (“molekylær forståelse som gunnlag for produkter og prosesser”) Nært samarbeid med SINTEF og PFI (+ Statoil, Hydro) Godt finansiert – mange SUP’er etc. –Katalyse –Systemteknikk –CO2, gass-separasjon –Flucha –NTNU Natural Gas Research Center Mulige nye områder: Materialer/solceller/energi/bio,

23 23 Instituttets forskningsprofil Litt bakgrunnsmateriale Amundson-rapporten 1988 Kjemievalueringen 1997 –SWAT analysis Kjemiteknikk og Industriell kjemi (ligner bussoppgaven) Vision 2020 Analyse av 2002 AIChE Annual Meeting

24 24 Forslag til kriterier for valg av hvilke fagområder vi skal satse på ved nyansettelse 1.Fremtidsrettet fagområde – sannsynlig med god tilgang på forskningsmidler og stort behov for dr.ing.-er 2.Viktig fagområde nasjonalt (olje- og gass, etc.) 3.Område der instituttet er eller har vært sterke I tillegg: Bør helst ha minst 2 innen hvert fagområde for å sikre styrke og robusthet MEN: Person er enda viktigere…..

25 25 Mitt forslag Ved utlysning av stillinger utlyser vi 2 alternative fagområder (begge betenkninger må naturligvis godkjennes) Ansetter kun 1 person – dvs. vi ansetter den beste Kan risikere at viktige forskningsområder forsvinner - men –Vi kan uansett ikke dekke alt –Kan satse på bevisst rekruttering / utdanning av lovende kandidater innen spesifikke områder. –Undervisning vil ikke nødvendigvis forsvinne: I utgangspunktet skal alle kunne ta all grunnundervisning (opp til 4. klasse)

26 26 Hva skal vi satse på? Innspill fra våre professor II Andre innspill

27 27 Tema 3: Undervisning, inkl. rekruttering Innspill fra Hallvard Svendsen Innspill fra studenter Innspill fra ledelsen

28 28 test ja


Laste ned ppt "1 Institutt for kjemisk prosessteknologi Instituttsamling / strategiseminar Selbusjøen Hotell & Gjestegård 27-28. september 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google