Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykodynamisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykodynamisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykodynamisk perspektiv
Sigmund Freud 1856 – 1939 Erik H.Eriksson

2 Personlighetsinstanser
Id Superego Ego

3 Personlighetsinstanser
Id Superego Ego Drifter Seksualdrift Dødsdrift Styres av lystprinsippet Samvittighet Det moralske Internalisering foreldre/samf Normer Fornuften Styres av realitetsprins.””Forhandler” med id og sup.ego

4 Faser 2-3 Anale Freud Erikson 0-1 4-5 6-12 Latens 12 - Genitale
Ca alder Freud Erikson 0-1 Orale Oral sensorisk. Tillit versus mistillit 2-3 Anale Autonomistadiet. Selvstendighet vs skam/tvil 4-5 Falliske / ødipale Initiativ. Initiativ vs. skyldfølelse 6-12 Latens Ferdighetsfase. (plikt,arbeid) Arbeidsevne vs mindreverd 12 - Genitale 4 faser til

5 Eriksons siste faser 13 – 20 Pubertetsfasen: Identitet vs rolleforventning 20 – 40 Tidlig voksen: Intimitet vs. Isolasjon 40 – 65 Midtre voksen: Skape vs. Stagnere 65 + Moden alder: egointegritet vs. fortvilelse

6 Bevisst / Ubevisst Fortrengning Traumatiske opplevelser
Det ego ikke makter Kommer fordekt til overflaten gjennom drømmer, forsnakkelser, ulik ”ubevisst” atferd, fantasier Vår atferd styres mye av det ubevisste uten egentlig viljekontroll

7 Forsvarsmekanismer / Egoavverger
Fortrengning Projeksjon Reaksjonsdannelse Rasjonalisering Hysterier Fobier

8 Strategier /metoder Psykoanalyse - samtaleterapi Drømmeanalyse
Fri assosiasjon Hypnose Målsettingen er å bearbeide det ubevisste som hindrer menneskelig utvikling


Laste ned ppt "Psykodynamisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google