Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike psykologiske retninger og deres historie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike psykologiske retninger og deres historie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike psykologiske retninger og deres historie.

2 Ulike retninger Psykoanalysen Behaviorisme Evolusjonspsykologi
Eksistensiell og humanistisk psykologi Kognitiv psykologi Sosialpsykologi

3 Psykoanalysen Østerrikeren Sigmund Freud (1856-1939)
Slutten av 1800tallet Atferd styrt av ubevisste prosesser Tredeling av personligheten: Det’et (id) Jeg-et (ego) Overjeg’et (superego) konflikter

4 Utvikling av personligheten:
Orale fase Anale fase Ødipale fase

5 Behaviorismen Amerikaneren John B. Watson (1878-1958) 1913
Studere både mennesker og dyr Atferd som noe innlært Ytre stimuli (påvirkninger) Klassisk betinging (Pavlov, Watson) Operant betinging (Skinner) Sosial læringsteori: læring via imitasjon

6 Evolusjonspsykologi Inngår i biologisk psykologi
Charles Darwin( ) – ”naturlig utvalg” Utvikling av atferd i lys av fordeler i miljøet Etologi: dyrs atferd basert på utvikling, sammenlignet dyr og mennesker Arv/gener ikke eneste årsak til atferd Arv og miljø i et samspill

7 Eksistensiell psykologi
Mennesket har valg, frihet til skape/forme egen identitet Søren Kierkegaard ( ) Jean-Paul Sartre ( ) Vilje og bevissthet kan kontrollere arv og miljø Angst Ansvar Fremmedgjøring Moderne teori

8 Humanistisk psykologi
Abraham Maslow ( ) Grunnleggende behov – realisering Forme personlighet ved å ta hensyn til egne behov Maslows behovspyramide

9

10 Kognitiv psykologi 1960åra
Språk, tankegang, oppmerksomhet, hukommelse, persepsjon Videreutvikling av behaviorismen Hvordan mennesket persiperer omgivelser og skaper mening Tolkninger –> handlinger / atferd Kognitive skjemaer (erfaringer)

11 Sosialpsykologi Krysning av psykologi og sosiologi
Individet og samfunnet Grupper og deres påvirkning på atferd, tenkemåter og holdninger Samfunnets og kulturens påvirkning på grupper Eksperimentelle sosialpsykologien (kritikk) Moderne sosialkonstruktivismen ( identitet og personlighet sosialt konstruert) Gergen (1934-): flere identiteter som passer til ulike sosiale arenaer ( mot psykoanalysen)

12 Historikk Antikken (700f.Kr.-500 e.Kr.)
Sokrates( f.Kr.): sjelen er evig, hører til en annen verden Platon( e.Kr.): kropp og sjel er adskilt, sjelen er fri Aristoteles( e.Kr.): sjelen har begrenset frihet, kropp og sjel en helhet, sjelen er evig, hører til en annen verden Dualistisk menneskesyn (kropp+sjel=tilværelse)

13 Middelalder og Renessansen
Prøvde å forstå sjelens betydning Mekanisme: mennesket er et system av mange sammensatte deler som fungerer etter fysiske lover (Galileo Galilei, Isaac Newton) Naturvitenskaplige lover Vitalismen: reaksjon mot mekanismen; alt liv inneholder en energikilde (sjelen)

14 Dualismen: reaksjon mot mekanismen; kropp og sjel adskilt men sees i sammenheng
René Descartes: sjelelig del = bevisstheten, fysisk del = verden omkring Gjensidig forhold til hverandre

15 1800tallet: moderne psykologi utviklet
Mer vitenskaplige krav: testing, forsøk, dele Tyskland: laboratorium (stimuli-oppfatning) England: økt interesse for individ og miljø Frankrike: Alferd Binet – intelligenstester Statistiske metoder

16 Funksjonalismen Hvilke handlinger og hvilken atferd som fungerer best i ulike sammenhenger Dyrs atferd, individuelle forskjeller, læring, tilpasning Hva er medfødt (instinkt)? Hva er miljøbestemt (lært)? Pavlov

17 Abnormalpsykologi Slutten av 1800tallet i Europa
Interesse for det uforklarlige og usedvanlige Avvik i atferd, tankemønstre, følelser Hvordan det rettes på? Eks. hysteri (hypnose) Freud: lete etter årsak i underbevisstheten

18 Gestaltpsykologi Tyskland Gestalt = (ty)form, helhet
Assosiasjonismen som utgangspunkt Sammenkobling av sanseinntrykk fører til utvikling Omgivelsene er organiserte helheter med struktur og form, eks. musikkstykke

19 Vår tid Fra psykoanalyse til psykodynamisk teori
Kognitiv teori og sosialpsykologisk teori Interessen for psykologi økte etter 2.v.k. Materiell velstand -> få det bedre psykisk USA i 1960åra: humanistiske psykologien; individets behov (Maslow)


Laste ned ppt "Ulike psykologiske retninger og deres historie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google