Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HF Psykiatrisk klinikk ARP Teorier og forklaringsmodeller for rusavhengighet med forsøk på særlig vektlegging av Personlighetsteorien til Craig Nakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HF Psykiatrisk klinikk ARP Teorier og forklaringsmodeller for rusavhengighet med forsøk på særlig vektlegging av Personlighetsteorien til Craig Nakken."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HF Psykiatrisk klinikk ARP Teorier og forklaringsmodeller for rusavhengighet med forsøk på særlig vektlegging av Personlighetsteorien til Craig Nakken Psykologspesialist Claes Brisendal, ARP, HNT HF, 26. okt. 2005

3 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS

4 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS AVHENGIGHET

5 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS AVHENGIG HVORFOR?

6 HF Psykiatrisk klinikk ARP eller Craig Nakkens svar på kåfr Jeppe e hekta.

7 HF Psykiatrisk klinikk ARP

8 HF Psykiatrisk klinikk ARP ”Ordet alkoholisme ble … lansert … i 1849 av den svenske legen Magnus Huss” (H.O.Fekjær: Hvor mange alkoholikere har vi. Norsk Epidemiologisk tidsskrift 1996; 6: 23-28)

9 HF Psykiatrisk klinikk ARP Kriterier:  Sterkt trang, sug (engelsk: ”craving”)  Kontrollvansker. ”Egentlig” ønske om ikke å handle som man gjør  Fysiologiske abstinensreaksjoner  Toleranse. Behov for økte doser  Andre aktiviteter får redusert betydning  Fortsatt bruk til tross for kjennskap til skadevirkninger. ICD-10:

10 HF Psykiatrisk klinikk ARP • Kausalitet • Dialektikk • Systemteori • o.a. Noe, kort om sammenheng

11 HF Psykiatrisk klinikk ARP • Opprinnelig årsak • Vedlikeholdende årsak • Utløsende årsak • o.a. • Kausalitet • Dialektikk • Systemteori • o.a. Noe, kort om sammenheng

12 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis, Robert D. & Zweben, Joan E. (1998 ): Treating Patients with Alcohol and other Drug Problems: An Integrated Approach. American Psychological Association, Washington DC, ISBN: 1-55798-518-9 1. Sykdomsmodellen 2. Læringsteorimodellen 3. Psykoanalytisk teori 4. Familieteorimodellen 5. Biopsykososial modell.

13 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben •Adopsjonsstudier •Tvillingstudier •Dyrestudier •Generasjonsstudier – mennesker •”alkoholisme-genet”. 1. Sykdomsmodellen

14 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben •Klassisk betinging •Operant betinging •Modell atferd •Kognitiv-atferd/ Sosiallærings-modell. 2. Læringsteorimodellen

15 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben Generelt: Selv-regulering/(impairments) tidligere: Regresjon til infantilt velbehag, nyere: Progressivt svar på skader i selvregulering, adapterende atferd, 3. Psykoanalytisk teori (1:3) Dette leder frem til den kjente: Selvmedisineringshypotesen.

16 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 3. Psykoanalytisk teori (2:3) •Affekt-toleranse alexitymi – kontakt – følelser - uttrykk • Mangelfull selv-omsorg Risiko-hensyn signal-angst realitets-testing vurdering syntetisering.

17 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben •Sårbarhet i selv-utvikling og selv-vurdering Skille ego - omgivelser (Kernberg) Den avhengige har ikke nådd helt frem i utviklingen - grandiost selv, bli elsket av alle objekter •Skadet relasjonsevne Skadet vurdering av selv medfører problem med etablering av relasjoner, bunner i ”mor-barn”-relasjon, avhengig til mor fører til senere avhengighet til ”drugs”. 3. Psykoanalytisk teori (3:3)

18 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben •Familie-system-modellen homeostase-balanse, adaptering roller, relasjoner eks.: den avhengige (mannen), sjefen/ordneren (kona), helten, syndebukken, det tapte barnet, klovnen (barn). 4. Familieteorimodellen (1:2)

19 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben •Familie-atferds-modellen fokus på atferdsinteraksjoner •Familie-sykdoms-modellen Sykdom, ektefelle som medavhengig. 4. Familieteorimodellen (2:2)

20 HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 5. Biopsykososial modell Forventninger ”Cue”-reaktivitet ”Self-Efficacy” Familiær dysfunksjon Psykoanalytiske bidrag.

21 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken The Addictive Personality. 1988, Hazelden Foundation Center City, MN, USA. Jaget och Missbrukaren. 1996. Proprius, ISBN:91-7118-833-9

22 HF Psykiatrisk klinikk ARP •Nesten alle mennesker har lengsel etter lykke/harmoni •Når harmonien forlater oss opplever vi vemod/sorg •Dette er en av livets naturlige vekslinger •Vekslingen er delvis påvirkbar, men til stor del ukontrollerbar •Vi kan enten akseptere vekslingen eller bekjempe den •Misbruk – et forsøk på å kontrollere de ukontrollerbare vekslingene. Grunnleggende antakelser:

23 HF Psykiatrisk klinikk ARP •Sinnsendring Hver gang Ingen menneskelig relasjon kan gi samme garanti •Illusjon av kontroll Fører derfor også til dyrking av uærlighet. Rusbruk fører til:

24 HF Psykiatrisk klinikk ARP • Tilfeldig flukt fra ubehag, smerter, frustrasjoner, minner • Alle bruker forskjellige former for å slippe konfrontasjon med det ubehagelige, men misbruket karakteriseres av at kontrollen går tapt • Alle (legale) objekt eller hendelser som kan brukes har en sosialt akseptert funksjon. Misbruk fjerner seg fra denne funksjonen •Tilbaketrekking - andre mennesker blir til objekt, som kan manipuleres med, - økt sosial isolering og avstand til andre. Rusbruk fører til: •Ønsket sinnsendring, og illusjon av kontroll

25 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: •Misbruk er en prosess •Misbruk er en forstyrrelse i personligheten •Definisjon: Misbruk er en patologisk kjærlighets- og tillitsrelasjon til et objekt eller en hendelse.

26 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Forveksling av Intensitet og Intimitet. Personlighetsdefekten hos misbrukeren er: Mangler (i evnen) til intimitet.

27 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Kan bli rusmidler: •Alle objekt og hendelser som kan skape tilstrekkelig sinnsendring. •Tilgjengelighet (Senere veksling mellom forskjellige objekt opprettholder illusjonen av kontroll) Situasjoner (vanlige) som misbruk skapes i: •Tap - nære venner, status, ideal, drømmer, •Utfordringer - roller, flyttinger, livsfaser •Kriser -.

28 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Misbruk baseres på emosjonell logikk (1:2): ”Normal logikk sier at det er urett å såre eget Jeg; misbrukslogikk sier at det er tillatt å såre eget Jeg, fordi Jeget er uviktig. Det er sinnsendringen som teller.” ”Normal logikk sier at det er urett å såre andre: misbruks- logikk sier at det er tillatt å såre andre, fordi relasjon til andre er uviktig. Det er relasjon til objekt eller hendelse som teller.” (noe fritt oversatt)

29 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Misbruk baseres på emosjonell logikk (2:2): ”Andres omsorg oppfattes som problem og ubehag. De oppfattes som nærgående og omsorgen blir en hindring som må overvinnes. Mennesker er uten betydning med mindre de kan benyttes til å forsterke misbruket.” (noe fritt oversatt)

30 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: RELASJONSTYPER: •Familie/venner •En åndelig høyere makt •Jeget •Fellesskap.

31 HF Psykiatrisk klinikk ARP Bateson, Gregory, (1972), Steps to an Ecology of Mind. Paladin. (Les spesielt Part II: The Cybernetics of ´self´: A Theory of Alcoholism. De tolv trinn (- de to første): 1.Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre vårt liv. 2. Vi kom til å tro at en Høyere Makt kunne hjelpe oss til å få vår sunne fornuft tilbake.

32 HF Psykiatrisk klinikk ARP Erik Homburger Erikson 1. Grunnleggende tillit versus Mistillit - Energi og Håp 2. Autonomi versus Skam og Tvil - Selvkontroll og Viljestyrke 3. Initiativ versus Skyldfølelse - Retning og Hensikt 4. Arbeidsevne versus Mindreverd - Metode og Kompetanse 5. Identitet versus Rolleforvirring - Hengivelse og Samhørighet 6. Intimitet versus Isolasjon - Vennskap og Kjærlighet 7. Generativitet versus Stagnasjon - Produksjon og Omsorg 8. Ego-Integritet versus Fortvilelse - Måtehold og Visdom.

33 HF Psykiatrisk klinikk ARP Erik Homburger Erikson ? ?

34 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: •Sykdomsmodell skade (- reparasjon, ikke helbredelse) personligheten •Læringselementer •Likhetstrekk med psykoanalytisk teori •Berører i høyeste grad relasjoner - familiemodell •Kombinerer vitenskapsmodeller med Minnesota/AA •Kombinerer rus og psykiatri

35 HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: •Sykdomsmodell skade (- reparasjon, ikke helbredelse) personligheten •Læringselementer •Likhetstrekk med psykoanalytisk teori •Berører i høyeste grad relasjoner - familiemodell •Kombinerer vitenskapsmodeller med Minnesota/AA •Kombinerer rus og psykiatri Forståelse basert på forstyrrelse av personlighetsutviklingen.


Laste ned ppt "HF Psykiatrisk klinikk ARP Teorier og forklaringsmodeller for rusavhengighet med forsøk på særlig vektlegging av Personlighetsteorien til Craig Nakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google