Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighetsteorien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighetsteorien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighetsteorien
HF Psykiatrisk klinikk ARP Teorier og forklaringsmodeller for rusavhengighet med forsøk på særlig vektlegging av Personlighetsteorien til Craig Nakken Psykologspesialist Claes Brisendal, ARP, HNT HF, 26. okt. 2005

2 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS

3 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS AVHENGIGHET

4 HF Psykiatrisk klinikk ARP RUS AVHENGIG HVORFOR?

5 eller Craig Nakkens svar på kåfr Jeppe e hekta. ARP HF
Psykiatrisk klinikk ARP eller Craig Nakkens svar på kåfr Jeppe e hekta.

6 HF Psykiatrisk klinikk ARP

7 ”Ordet alkoholisme ble … lansert … i 1849 av den
HF Psykiatrisk klinikk ARP ”Ordet alkoholisme ble … lansert … i 1849 av den svenske legen Magnus Huss” (H.O.Fekjær: Hvor mange alkoholikere har vi. Norsk Epidemiologisk tidsskrift 1996; 6: 23-28)

8 Sterkt trang, sug (engelsk: ”craving”)
HF Psykiatrisk klinikk ARP ICD-10: Kriterier: Sterkt trang, sug (engelsk: ”craving”) Kontrollvansker. ”Egentlig” ønske om ikke å handle som man gjør Fysiologiske abstinensreaksjoner Toleranse. Behov for økte doser Andre aktiviteter får redusert betydning Fortsatt bruk til tross for kjennskap til skadevirkninger.

9 Noe, kort om sammenheng Kausalitet Dialektikk Systemteori o.a. ARP HF
Psykiatrisk klinikk ARP Noe, kort om sammenheng Kausalitet Dialektikk Systemteori o.a.

10 Noe, kort om sammenheng Kausalitet Dialektikk Systemteori o.a.
HF Psykiatrisk klinikk ARP Noe, kort om sammenheng Kausalitet Dialektikk Systemteori o.a. Opprinnelig årsak Vedlikeholdende årsak Utløsende årsak o.a.

11 2. Læringsteorimodellen 3. Psykoanalytisk teori
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis, Robert D. & Zweben, Joan E. (1998): Treating Patients with Alcohol and other Drug Problems: An Integrated Approach. American Psychological Association, Washington DC, ISBN: 1. Sykdomsmodellen 2. Læringsteorimodellen 3. Psykoanalytisk teori 4. Familieteorimodellen 5. Biopsykososial modell.

12 Generasjonsstudier – mennesker ”alkoholisme-genet”.
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 1. Sykdomsmodellen Adopsjonsstudier Tvillingstudier Dyrestudier Generasjonsstudier – mennesker ”alkoholisme-genet”.

13 2. Læringsteorimodellen
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 2. Læringsteorimodellen Klassisk betinging Operant betinging Modell atferd Kognitiv-atferd/ Sosiallærings-modell.

14 3. Psykoanalytisk teori (1:3)
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 3. Psykoanalytisk teori (1:3) Generelt: Selv-regulering/(impairments) tidligere: Regresjon til infantilt velbehag, nyere: Progressivt svar på skader i selvregulering, adapterende atferd, Dette leder frem til den kjente: Selvmedisineringshypotesen.

15 3. Psykoanalytisk teori (2:3)
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 3. Psykoanalytisk teori (2:3) Affekt-toleranse alexitymi – kontakt – følelser - uttrykk Mangelfull selv-omsorg Risiko-hensyn signal-angst realitets-testing vurdering syntetisering.

16 3. Psykoanalytisk teori (3:3)
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 3. Psykoanalytisk teori (3:3) Sårbarhet i selv-utvikling og selv-vurdering Skille ego - omgivelser (Kernberg) Den avhengige har ikke nådd helt frem i utviklingen - grandiost selv, bli elsket av alle objekter Skadet relasjonsevne Skadet vurdering av selv medfører problem med etablering av relasjoner, bunner i ”mor-barn”-relasjon, avhengig til mor fører til senere avhengighet til ”drugs”.

17 4. Familieteorimodellen (1:2)
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 4. Familieteorimodellen (1:2) Familie-system-modellen homeostase-balanse, adaptering roller, relasjoner eks.: den avhengige (mannen), sjefen/ordneren (kona), helten, syndebukken, det tapte barnet, klovnen (barn).

18 4. Familieteorimodellen (2:2)
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 4. Familieteorimodellen (2:2) Familie-atferds-modellen fokus på atferdsinteraksjoner Familie-sykdoms-modellen Sykdom, ektefelle som medavhengig.

19 5. Biopsykososial modell
HF Psykiatrisk klinikk ARP Margolis & Zweben 5. Biopsykososial modell Forventninger ”Cue”-reaktivitet ”Self-Efficacy” Familiær dysfunksjon Psykoanalytiske bidrag.

20 The Addictive Personality. 1988, Hazelden Foundation
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken The Addictive Personality. 1988, Hazelden Foundation Center City, MN, USA. Jaget och Missbrukaren Proprius, ISBN:

21 Grunnleggende antakelser:
HF Psykiatrisk klinikk ARP Grunnleggende antakelser: Nesten alle mennesker har lengsel etter lykke/harmoni Når harmonien forlater oss opplever vi vemod/sorg Dette er en av livets naturlige vekslinger Vekslingen er delvis påvirkbar, men til stor del ukontrollerbar Vi kan enten akseptere vekslingen eller bekjempe den Misbruk – et forsøk på å kontrollere de ukontrollerbare vekslingene.

22 Fører derfor også til dyrking av uærlighet.
HF Psykiatrisk klinikk ARP Rusbruk fører til: Sinnsendring Hver gang Ingen menneskelig relasjon kan gi samme garanti Illusjon av kontroll Fører derfor også til dyrking av uærlighet.

23 Rusbruk fører til: Ønsket sinnsendring, og illusjon av kontroll
HF Psykiatrisk klinikk ARP Rusbruk fører til: Ønsket sinnsendring, og illusjon av kontroll Tilfeldig flukt fra ubehag, smerter, frustrasjoner, minner Alle bruker forskjellige former for å slippe konfrontasjon med det ubehagelige, men misbruket karakteriseres av at kontrollen går tapt Alle (legale) objekt eller hendelser som kan brukes har en sosialt akseptert funksjon. Misbruk fjerner seg fra denne funksjonen Tilbaketrekking - andre mennesker blir til objekt, som kan manipuleres med, - økt sosial isolering og avstand til andre.

24 Misbruk er en forstyrrelse i personligheten
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Misbruk er en prosess Misbruk er en forstyrrelse i personligheten Definisjon: Misbruk er en patologisk kjærlighets- og tillitsrelasjon til et objekt eller en hendelse.

25 Mangler (i evnen) til intimitet.
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Forveksling av Intensitet og Intimitet. Personlighetsdefekten hos misbrukeren er: Mangler (i evnen) til intimitet.

26 Situasjoner (vanlige) som misbruk skapes i:
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Kan bli rusmidler: Alle objekt og hendelser som kan skape tilstrekkelig sinnsendring. Tilgjengelighet (Senere veksling mellom forskjellige objekt opprettholder illusjonen av kontroll) Situasjoner (vanlige) som misbruk skapes i: Tap - nære venner, status, ideal, drømmer, Utfordringer - roller, flyttinger, livsfaser Kriser - .

27 Misbruk baseres på emosjonell logikk (1:2):
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Misbruk baseres på emosjonell logikk (1:2): ”Normal logikk sier at det er urett å såre eget Jeg; misbrukslogikk sier at det er tillatt å såre eget Jeg, fordi Jeget er uviktig. Det er sinnsendringen som teller.” ”Normal logikk sier at det er urett å såre andre: misbruks- logikk sier at det er tillatt å såre andre, fordi relasjon til andre er uviktig. Det er relasjon til objekt eller hendelse som teller.” (noe fritt oversatt)

28 Misbruk baseres på emosjonell logikk (2:2):
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Misbruk baseres på emosjonell logikk (2:2): ”Andres omsorg oppfattes som problem og ubehag. De oppfattes som nærgående og omsorgen blir en hindring som må overvinnes. Mennesker er uten betydning med mindre de kan benyttes til å forsterke misbruket.” (noe fritt oversatt)

29 RELASJONSTYPER: Familie/venner En åndelig høyere makt Jeget
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: RELASJONSTYPER: Familie/venner En åndelig høyere makt Jeget Fellesskap.

30 De tolv trinn (- de to første):
HF Psykiatrisk klinikk ARP Bateson, Gregory, (1972), Steps to an Ecology of Mind. Paladin. (Les spesielt Part II: The Cybernetics of ´self´: A Theory of Alcoholism. De tolv trinn (- de to første): Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre vårt liv. 2. Vi kom til å tro at en Høyere Makt kunne hjelpe oss til å få vår sunne fornuft tilbake.

31 Erik Homburger Erikson
HF Psykiatrisk klinikk ARP Erik Homburger Erikson 1. Grunnleggende tillit versus Mistillit - Energi og Håp 2. Autonomi versus Skam og Tvil - Selvkontroll og Viljestyrke 3. Initiativ versus Skyldfølelse - Retning og Hensikt 4. Arbeidsevne versus Mindreverd - Metode og Kompetanse 5. Identitet versus Rolleforvirring - Hengivelse og Samhørighet 6. Intimitet versus Isolasjon - Vennskap og Kjærlighet 7. Generativitet versus Stagnasjon - Produksjon og Omsorg 8. Ego-Integritet versus Fortvilelse - Måtehold og Visdom.

32 HF Psykiatrisk klinikk ARP Erik Homburger Erikson ? ?

33 skade (- reparasjon, ikke helbredelse) personligheten Læringselementer
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Sykdomsmodell skade (- reparasjon, ikke helbredelse) personligheten Læringselementer Likhetstrekk med psykoanalytisk teori Berører i høyeste grad relasjoner - familiemodell Kombinerer vitenskapsmodeller med Minnesota/AA Kombinerer rus og psykiatri

34 Forståelse basert på forstyrrelse av personlighetsutviklingen.
HF Psykiatrisk klinikk ARP Craig Nakken: Sykdomsmodell skade (- reparasjon, ikke helbredelse) personligheten Læringselementer Likhetstrekk med psykoanalytisk teori Berører i høyeste grad relasjoner - familiemodell Kombinerer vitenskapsmodeller med Minnesota/AA Kombinerer rus og psykiatri Forståelse basert på forstyrrelse av personlighetsutviklingen.


Laste ned ppt "Personlighetsteorien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google