Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoklassifiserte faresoner Levanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoklassifiserte faresoner Levanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoklassifiserte faresoner Levanger kommune

2 Utløsning av Rissaskredet

3 Enkelt tiltak: 50 m3 for gjødseltank

4 Program for økt sikkerhet mot leirskred - produkter Faregrads-, konsekvens- og risikoart Kommunevise rapporter Veileder for arealplanlegging og byggesak i områder med potensiell fare for kvikkleireskred(utarbeides av NGI) Reviderte NVE-retningslinjer ”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” Grunnlag for revisjon T5/97 Bransjeveileder: Geotekniske undersøkelser, skredfarevurdering og prosjektering i områder med potensiell skredfare. Web/WMS løsninger (internett) Verktøy for prioritering av bistand til sikringstiltak

5 NGU: Kvartær- geologisk grunnlag + NGI: Kartlegging av faresoner = Grunnlaget for mulig risiko for skred > 10 mål Obs! < 10 mål

6 Kartlegging Kvikkleire- skred: Topografiske kriterier + Grunnundersøkeler Obs!: Massedeponi Grøfting Anleggsarbeid

7 Faregradskart Viktigste kart for planlegging av arealbruk i kommunen FM/NVE innsigelsesgrunnlag OBS: Områder ikke inkludert i faresone Marin grense! Revisjon av NVEs retningslinjer Beredskapsplanlegging og øvelser sammen med risikokartet

8 Risikokartet Grunnlag for NVEs bistand til prioritering av sikringstiltak Grunnlag for videreprioritering av nødvendige grunn- undersøkelser Beredskapsplanlegging og øvelser sammen med faregradskartet

9 Faresone og mulige initialskred

10 Program for økt sikkerhet mot leirskred - Resultater Alle faresoner risikoklassifisert De nye temakart legges til grunn i behandling av arealplaner og byggesaker i kommunene Kommunene stiller riktigere krav til dokumentasjon om sikker byggegrunn Nye omforente krav til geotekniske undersøkelser sikrer riktigere vurderinger av skredfare Holdningsskapende arbeid i den geotekniske bransjen Økt kunnskap om sikker byggegrunn Økt kunnskap om erosjons- og stabilitetssikring av ustabile områder langs vassdrag

11 Plannivåene – utredning Kommuneplan: Kan det være fare for flom eller skred Reguleringsplan: Er det fare for flom eller skred skred Byggeplan: Har området tilstrekkelig sikkerhet mot flom eller skred


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoklassifiserte faresoner Levanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google