Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med NTNU 6. november 2008. Søknadsinformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med NTNU 6. november 2008. Søknadsinformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med NTNU 6. november 2008

2 Søknadsinformasjon

3 Søk om midler

4 Finn utlysninger

5

6

7 Finn prosjektansvarlig

8

9

10

11

12 Personalkostnader og stipendsatser  Angitte satser og beregningsmåter skal benyttes uavhengig av hvilken søknadstype som er valgt.  Angitte stipendsatser skal benyttes av alle typer søkere.  Rundsum dr. grad og post doc er fra 2009 kr 800.000 pr år  Stipendsatsene gjelder kun for nye stipend

13 Beregning av kostnader  Forskningsrådet justerer stipendsatsene for hele perioden ved prosjektstart, dersom stipendet utgjør mer enn halvparten av den årlige bevilgningen  Annen forventet prisøkning i prosjektperioden legges inn av søker

14 Personalkostnader og stipendsatser UoH-sektoren:  For dekning av lønnsmidler til forskere skal vanligvis satsen for rundsumbevilgning til postdoktorstipend benyttes.  Dersom det søkes om høyere avlønning av forsker, må dette begrunnes særskilt. Indirekte kostnader budsjetteres da med et påslag (overheadsats) på 25 % av det lønnsnivået (inkl. sosiale kostnader) som det er søkt om.  For dekning av lønnsmidler til teknisk personale budsjetteres det med faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader), med et påslag (overheadsats) på 25 % på denne for indirekte kostnader.

15 Personalkostnader og stipendsatser Instituttsektoren:  Beregningen skal ta utgangspunkt i deres nominelle årslønn.  Timesatsen skal reflektere faktiske kostnader, og kan være inntil 1.6 ‰ av nominell årslønn.

16 Personalkostnader og stipendsatser Bedrifter:  Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰.  Timesatsene kan ikke overstige 1000 kroner.  En medarbeider kan maksimalt belaste prosjektet med 1850 timer per år.

17 Kjøp av FoU-tjenester  Omfatter innkjøp av slike tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, herunder kostnader knyttet til prosjektstipendiater hos andre enn søker. Benytt spesifikasjonsfeltet under. Innkjøp av FoU-tjenester fra andre, også utenlandske, føres på Andre driftskostnader.

18 Andre driftskostnader  Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet, og innkjøp av FoU-tjenester som ikke faller inn under punktet Innkjøp av FoU-tjenester. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres.

19 Noen egne obs! punkter - rimelighetsbetraktninger  Er oppførte personalkostnader rimelig i forhold til en vanlig lønn for vedkommende personellkategori?  Er det større endringer i pengebruken i forhold til budsjettet. Mer innkjøp og mindre personellbruk for eksempel. Har ikke skaffet stipendiat.  Er det dokumenterte kontantbidrag i KMB prosjektet?  Er det kjøp fra beslektede selskaper, og hvorledes prises det?  Står fremdrift/resultater i forhold til pengebruk?

20 Fra søknad til kontrakt  Fra en ønsket situasjon til virkelighet  Justeringer + Kvalitetssikring = Kontraktsgrunnlag  En kontrakt består minimum av et avtaledokument, en prosjektbeskrivelse og Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår.  Kontrakten er bindende!  Kontrakten kan og må endres etter behov

21 Kontrakten er som et fyrtårn  Det er kontrakten man styrer etter  Det er kontrakten man måles etter

22 Endringer fra 2009  Fortsatt på papir – elektronisk planlegges  Ny vedtatt policy for IPR innarbeides  Nye tekster i GK, særlig i punkt 7 om eiendomsrett  Konsortier: økt selvstendighet og synlighet  Ny prosedyre for avtaleinngåelse aktuell for å sikre at alle dokumenter er på plass før Forskningsrådet signerer  Konsortieavtaler: må inngås før Forskningsråde signerer kontrakten med prosjektanvarlig

23 Pass på rollene!  Viktige begreper blir utvidet og forbedret  ”Professoral uvitenhet” om søknader, kontrakter og prosjektoppfølging er en meget vanlig diagnose.  Prosjektleder er faglig ansvarlig (-og Nobelpriskandidat)  Prosjektansvarlig er kontraktspart og formelt ansvarlig  Administrativt ansvarlig er den stillingsinnehaver som representerer prosjektansvarlig  Aktive samarbeidspartnere må inngå konsortieavtale  Bidragsfinansiert aktivitet


Laste ned ppt "Møte med NTNU 6. november 2008. Søknadsinformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google