Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig og framtidsretta matproduksjon Utfordringer og muligheter til samarbeid mellom Næringsorganisasjonene, Forvaltninga og Naturvernforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig og framtidsretta matproduksjon Utfordringer og muligheter til samarbeid mellom Næringsorganisasjonene, Forvaltninga og Naturvernforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig og framtidsretta matproduksjon Utfordringer og muligheter til samarbeid mellom Næringsorganisasjonene, Forvaltninga og Naturvernforbundet

2 Bærekraftig matproduksjon Ta vare på natur - og produksjonsgrunnlaget: – Unngå nedbygging av dyrkajord – Redusert bruk av plantevernmidler – Opprettholdelse av det kulturbetinga biologiske mangfoldet – Unngå forurensing, erosjon – Godt vekstskifte, med både nærende og tærende vekster – Kortreist mat, energiøkonomisk produksjon

3 Motkrefter til bærekraftig matproduksjon? Pris, kostnad, politikk Internasjonale avtaler Høyt kostnadsnivå i Norge -> Krav om effektivitet og store enheter Nordmenns ENORME fokus på BILLIG MAT Teknologisk utvikling Holdninger og krav Bedre betalte jobber

4 Samarbeid mellom myndighetene, landbruket og miljøvernorganisasjonene ? Der våre interesser og oppdrag møtes: Jordvern Økologisk landbruk Biologisk mangfold, landbrukets kulturlandskap Avfallsaksjon, forsøpling Forbrukerretta informasjon om hva som er bærekraftig og klimavennlig mat Prioritering av tilskuddsordninger som bidrar til bærekraftig produksjon basert på lokale ressurser Husdyrhold som prioriterer dyrevelferd og utnytting av beiteressurser i inn- og utmark

5 Utfordringer Etablere en felles virkelighetsoppfatning, snakke samme språk (eller er vi i hver våre skyttergraver?) Stå sammen om å markedsføre det vi er enige om Myndighetene skal bidra til helhetstenkning i overordna politiske mål og virkemiddelbruk (mange motsetninger bare innafor myndighetene, DN, MD, LMD, FM,Mattilsynet)

6 En virkelighetsbeskrivelse? Er miljøorganisasjonene er frikobla fra praktiske og økonomiske hensyn? Mangler bøndene interesse for å ta vare på miljøverdiene og produksjonsgrunnlaget? Er det likegyldig for forbrukerne hvor maten kommer fra? Mangler politikerne et langsiktig og bærekraftig perspektiv?


Laste ned ppt "Bærekraftig og framtidsretta matproduksjon Utfordringer og muligheter til samarbeid mellom Næringsorganisasjonene, Forvaltninga og Naturvernforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google