Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rom for pasientens historie - om bruk av pauser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rom for pasientens historie - om bruk av pauser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rom for pasientens historie - om bruk av pauser
Torild Jacobsen Gunnar Tschudi Bondevik Praksislærerkurset 2007, Florø

2 Hør pasientens historie
Torild – om drama, konsultasjon og vendepunkt Torild og Gunnar – et rollespill Spørsmål til pasient og lege Grupper - erfaringer fra egen klinisk praksis - bruk i studentundervisningen Plenum: Oppsummering fra grupper Gunnar: Bruk av skuespiller i undervisning

3 Bruk av skuespiller i undervisningen av medisinstudenter
Bondevik, Smith-Sivertsen, Bærheim Tidsskr Nor Lægeforen 16, 2006; 126:

4 Bakgrunn Hvordan opplever medisinstudenter bruk av skuespiller i forbindelse med kommunikasjons- og konsultasjonsundervisningen ved Universitetet i Bergen?

5 Material og metode Høst 2004 og vår 2005
Tredjeårsstudenter – kommunikasjonskurs Sjetteårsstudenter – konsultasjonskurs Læringsutbytte – fordeler – ulemper Fritekstbesvarelser + ta stilling til påstander 188 av 215 studenter besvarte spørreskjema

6 Resultater Underholdende, engasjerende, høyt læringsutbytte
Rollespillene er troverdige, realistiske og virkelighetsnære Nyttig med eksemplifisering og konkretisering av teoretiske problemstillinger Fare for overdrivelse og manglende nyansering

7 Konklusjon Medisinstudenter positive til bruk av skuespiller i kommunikasjons- og konsultasjonsundervisningen Usikkert om denne undervisningen bidrar til at studentene blir bedre til å kommunisere som leger


Laste ned ppt "Rom for pasientens historie - om bruk av pauser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google