Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hint.no Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling Levanger Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hint.no Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling Levanger Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hint.no Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling Levanger Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger

2 www.hint.no Presentasjonen 1.Beskrivelse av avdelingen 2.Framtidsperspektiver 3.Forventninger til Levanger kommune

3 www.hint.no HiNT Røstad 2100 studenter (høst 04) l 180 ansatte l Dekan: Steinar Nebb (faglig og adm. ansvarlig) l 5 program-/ studielederområder l Øverste organ: Avdelingsstyret l Ca 50 % av HiNT

4 www.hint.no Program-/ studielederområder HiNT Røstad Ingeniør- utdanning Lederutdanning Sykepleier- utdanning Førskolelærer- utdanning Allmennlærer- utdanning Praktisk- pedagogisk utdanning

5 www.hint.no Samarbeidspartnere på Røstad (ca 40 ansatte) Student- samskipnaden Statsbygg Trøndelag kompetansesenter Falstadsenteret Midt- Norsk kompetansesenter for rusfaget Sanit AS

6 www.hint.no Veien videre lVisjon »Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) – ledende innen kunnskaps- og kompetanseutvikling i Midt-Norge. lUFD om ”Mål for virksomheten” i sitt tildelingsbrev til HiNT 20.12.2004: »…. sikre FoU av høy kvalitet ved å foreta langsiktige prioriteringer. »…. spesialisere og konsentrere FoU på områder der høyskolen har særlige forutsetninger, og i tråd med langsiktige strategier. »…. se FoU i sammenheng med regionale behov” »…. påta seg oppgaver innenfor både kompetanseutvikling og FoU-virksomhet for å styrke regionene. »….styrke samarbeidet mellom profesjonsutdanningene og yrkesfeltet om opplegg for å utvikle relevant praksisopplæring og mer yrkesrettet FoU.

7 www.hint.no Framtids- perspektiver lØkt regional samhandling innenfor kompetanse og Forskning og utvikling (FoU) lSterkere samhandling med lokale aktører, private og offentlige lUtøve et aktivt engasjement gjennom Innherred vekst lFerdigstille flere masterutdanninger (Tverrfaglig helsarbeid og pedagogikkområdet). Musikk? lUtvikle Røstad som område for utdanning, forskning-/utvikling og næringsvirksomhet

8 www.hint.no Forventninger til Levanger kommune lFortsette og videreutvikle det eksisterende samarbeidet –Kompetanseheving/etter- og videreutdanning –Estetikk- og opplevelse »Levanger kommune »Fylkeskommunen »Statsbygg »HiNT –”Holmgangen” – et helsetiltak –Trimløype rundt Røstad

9 www.hint.no Forventninger til Levanger kommune - mye kan ennå gjøres… lSterkere fokus på Levanger som studentby og vertskommune for studentene lInteresse, fokus og forpliktelse i forhold til høgskolens strategier og behov –Samhandle om utnyttelse av næringsarealer på Røstad –Sterkere gjensidig involvering generelt –Klarere se synergieffekter av kompetansemiljø studentaktiviteter og ferdsel på Røstad lSamarbeide om løsning når det gjelder Trønderhallen og svømmehall på Røstad

10 www.hint.no Estetikk og opplevelse på Røstad

11 www.hint.no Trønderhallen - en flerbrukshall som… ….gir store utviklingsmuligheter for HiNT og regionen som den betjener –HiNT kan satse på ballutdanning –kroppsøvingsstudiet/idrettsutdanningen styrker sitt nasjonale renommé (bachelor- og masterutdanning) –styrker samhandlingen med den lokale idretten –åpner for økt forskning og utvikling, bl.a. toppidrettssatsing –åpner for synergieffekter mellom kompetansemiljø og næringsaktiviteter –øker HiNTs muligheter for å øke studenttallet i fremtiden –lokalbefolkningen får ei storstue som kan benyttes ved store arrangement, landskonferanser og messer

12 www.hint.no Trønderhall/ svømmebasseng l 25 m svømmebasseng l 2 ballbaner m/tribuneplasser l Garderober for ball og svøm l Felles adkomst og møteplass l Løa disp. av HiNT til div. idretter, testlab. etc.. l Møteplass delvis disp. av SiNoT l Mulig mindre utvidelse for HiNT tilknyttet Møteplass


Laste ned ppt "Www.hint.no Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling Levanger Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google