Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsplanen At presenteres 30.01

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsplanen At presenteres 30.01"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsplanen At presenteres 30.01
Hjemmeoppgave 2 Markedsplanen At presenteres 30.01

2 Forretningsplanen Enligt ”Fra idé til ny virksomhet” bør forretnings-planen bestå av : Sammendrag Forretningsideen Ledergruppen / medlemmer Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering Risiko

3 Markedsplanen Marked, konkurranse, og kontext Valg av målmarked
Markedstrategi Produkt Pris Plass Promotion Detta här är helt i linje med Fra idé til ny virksomhet. Marked og konkurranse – p Val av målmarked – p Markedstrategi – p To spørsmål må stilles når man planlegger markedsføringen: Hvilke fordeler blir kundene tilbudt Hvilke fordeler får bedriften i forhold til sine konkurrenter Markedsplanen er viktig, den må overbevise investoren at det finnes et marked for din forretningsidé. Det handler ikke om att gi en heldekkende, utenom å tydelig beskrive det forventede markedet osv. Det er ingen eksakt vitenskap. De største feilene som gjøres når en forretningsplan utarbeides, bli ofte gjort nettopp med markedsplanen. Det er to årsaker til det. For det første må du kunne sette deg inn i dine potensielle kunders situasjon. For det andre er det mange markedsfaktorer du ikke kan påvirke direkte, du må utarbeide prognoser i stellet.

4 Markedsplanen Marked, konkurranse og kontext
Markedets størrelse og vekst F. eks. antall kunder, produserte enheter og total omsetning. Markedets vekst (5 nærmeste åren) Reelle tall, trender Konkurransesituasjon Industri Vad for andre bedrifter finns som gjør samme o liknende produkter som ni. Hvi mange konkurrenter finns det, hva ær deres størrelse, markedsandel, strategier … Kontext (regleringar med mera) Det ær selvføligt vanskelig å vurdere markedet for et helt nytt produkt. Du må vurdere markedets størrelse og sannsynelige utvikling fra antall potensielle kunder eller kundesegmenter. Sunt førnuft ær et bra rettesnøre Gå ut fra kjente fakta. Tenk logisk. En prognose må kunne verifiseres på logisk grunnlag. Det ær vanskeligt: Ex.: YouTube, førsta datorene Konkurransesituasjon: Industrin: Ær industrin ny eller ikke Direkte: De som gjør samme sak Indirekte: Substitut, de som uppfyller samme funksjon men på annet sett (ex. Stearinlys og glødlampe, CD og vinyl). Kontext: Solceller – mye viktigt med statlige bidrag. Analys av konkurrenterna hjælper at visa på vad og hur som ni kan vara bættre æn dom. Vad finns det før barriærer till att gå in i industrin.

5 Industricykel Nyetablerad – artificiella organ, nanoteknologi, genomics Tillvæxt – medicinsk teknologi, mjukvara, elektronik Mognad - elektriska apparater, bilar, biografer Nedgång - Stål, bowlinghallar

6 Markedsplanen Marked og konkurranse Kilder:
Bransjeorganisasjoner / internasjonale organisasjoner Fagtidskrifter (f.eks. Photon International) Statistiske sentralbyrå EU Bedrifters årsrapporter / hjemmesider

7 Markedsplanen Valg av målmarked Markedsandel Kundsegmentering
Hva som kjennetegner dine kunder, e.g. ”early adopters”, geografiske faktorer, demografiske faktorer, etc. Posisjonering i forhold til konkurrentene Markedsandel Innenfor det totale markedet må du altså finne den gruppen kunder som har størst nytte av din vare eller tjeneste, som er enklest å nå, og som burde være villig til å betale for det du har å tilby. En av de vanligste feilene er å ikke definiere det faktiske markedet for et produkt tilstrekkelig grundlig, og dermed overvurdere eller undervurdere behovet. Markedandel Segmentets størrelse, segmentets vekst, overensstemmelse mellom produkt og kundebehov innenfor et visst segment, mulighet til å differensiere eget produkt i forhold til konkurrerende produkter, segmentets betalningsvilje Posisjonering: Hæer kommer mye av de som ni har gjort i affærsidé, dvs. unique selling proposition. Differentiering, t.ex. Volvo - sikkerhet Differentiering: operational excellence, produkt eller service kvalitet, features, tillgänglighet, lågkostnad, effektivitet, kundrelation osv.

8 Adoption curves Early adopters Late majority
Often a difficult gap to cross Innovators want to be on the leading edge of business and are eager to try new things Early adopters are more of visionaries. The early majority adopts just ahead of the average of the population. They are pragmatists. The late majority adopts innovations because of economic necessity and pressure from peers. Chasm because early majority demand proven results, because of network externalities, Innovators Early majority Laggards

9 Crossing the chasm ”There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to handle then to initiate a new order of things. For the reformer has enemies in all who profit by the old order, and only luke warm defenders in all those who profit by the new order. This luke warmness arises partly from the incredulity of mankind, who do not truly believe in anything new until they are actual experience of it.” Machiavelli, The Prince, 1513.

10 Markedsplanen Markedsstrategi Produkt Pris
Spesifiser litt mer; 1 for alle segment eller flere … Pris Prisstrategi (e.g. kostnads-, verdi-, markedsbasert; penetrerings- vs skimming; pusher (i.e. dela ut gratis forst å sen ta betalt ) Plass (distribusjonskanaler) Veien til kund (selv eller via återførsæljare?) Promotion (hvordan man bearbeter kunden) De tidigere punktene hænger i hop med de hær. Strategi ær en plan eller en vægbeskrivelse av de steg som en bedrift ska ta før att uppnå sina mål. Men den ær inte statisk. Produkt: Hvilken egenskaper må ditt produkt ha for å tilfresstille det aktuelle kundebehovet? (litt mer spesifikt æn forretningsidén) Pris: Hvilken pris kan du forlange for produktet, og hva vil du oppnå med din prisstrategi? Pleier til å skilja mellom 3 måtte at sætte pris på, kostnadsbasert, verdibasert eller, markedsbasert / konkurransbasert. Penetrerings (ny standard, positiva externaliteter) / skummingsprissetting. Relateras till en diskussion om marginaler och volym. Plass: Hvordan når du ut til kundene? (beror av hvis kundene ær bedrifter eller privatpersoner, innkjøpsmønster,…). Olika kanalser ær for eksempel detaljister, agenter, franschising, postorder, internet, … Kan variera mycket inom en industri. Dell t.ex. salger direkt til kund medan HP sæljer via återførsæljare så som varuhus. Viktigt at ikke ha før mange kanaler før de kan komme i konflikt med varandre. Promotion: Hvordan skal du kommunisere fordelene ved ditt produkt til dine potensielle kunder

11 Ex. Pris Høgt Motsægelse Premium / Upscale Undvik denna kvadrant Pris
De som vill ha det beste og betaler for det Undvik denna kvadrant Pris Fynd Verdi For de vurdere lågt pris mer æn kvalitet For de som letar etter det beste verdi for pengene Mer før konsumentvarer skulle jeg tro. Lågt Lågt Høgt Uppfattad kvalitet


Laste ned ppt "Markedsplanen At presenteres 30.01"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google