Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.061 Info om BaFa og Barnevern Formannskapet 29.11.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.061 Info om BaFa og Barnevern Formannskapet 29.11.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.061 Info om BaFa og Barnevern Formannskapet 29.11.06

2 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.062 Innhold presentasjon 1.Bakgrunn 2.Kort om Barne- og familietjenesten 3.Barneverntjenesten Status Utvikling i antall saker og kostnader 1999- 2006 Hvorfor så mange saker og høye kostnader i Levanger? Noen eksempler på saker som barnevernet jobber med i 2006. Til videre lesning..

3 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.063 BaFa 2006 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder 2 årsverk PPT Bjørg Holmen Fagleder 6,8 årsverk Barnevern Torill Moe Fagleder 11,7 årsverk (+ 1 års.eng) Helsestasjon Bjørg S. Aglen Fagleder 11,75 årsverk Spes.ped Førskoleteam Elin Børve Leder 7 årsverk

4 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.064 VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

5 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.065 Tjenestene kompletterer og utfyller hverandre Barnevern PPT Spes.ped.team Helsestasjon

6 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.066 Målgrupper Barn 0-18: ca 5000 Ca.1400 i førskolealder Elever i grunnskolen: 2536 (kommunale)+ ca 160 i private skoler. Ca 900 elever i VG skole Gravide Studenter (HiNT) 32 barnehager/ 9 oppvekstsentra (13 skoler) 1 vg skole Samarbeidspartnere i 1. og 2. linje

7 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.067 Status Barnevern 28.11.06 Totalt 225 barn -ca 4 % av barn/ungdom under 18 år, (landet 3,7) Venteliste: 12 Under utredning: 29 Hjelpetiltak i hjemmet/foreldresenter: 129 Plassering utenfor hjemmet: 55 (53 i fosterhj/ 2 i inst) Ansatte 12,5 faste stillingshjemler inkl. 1 engasjement (1,6 still. psykiatrimidler og 2 still. arbeid med flyktninger. Årsverk i barneverntjenesten pr 1000 innb 0-17 år: Levanger 2,54, (landet 2,83) Barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk: Levanger 21,9 (landet utenom Oslo 19,5) Kostnad 2007: 19,5 mill

8 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.068

9 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.069 Utvikling i antall meldinger og saker

10 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.0610 Aktuelle utfordringer Nye oppgaver og kvalitetskrav fra staten -regninga til kommunene. Stor pågang/økning av bekymringsmeldinger Økning i antall akuttsaker Fortsatt økning i plasseringer utenfor hjemmet Fokus på nye metoder som foreldretrening, familieråd og familie- og nettverksmøter Pålegg fra Fylkesmannen des 05 vedrørende fristoverskridelser i barnevernundersøkelser, à jour med frister fra 01.04.06 (tilført en 100% still)

11 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.0611 Hvorfor så mange saker i Levanger? Særlige utfordringer i forhold til barnevernets arbeid med flyktninger og asylsøkere Tilflytting til kommunen for å ha nærhet til sykehuset, særlig psykiatrisk avdeling Høyere reelt innbyggertall på grunn av HiNT ”Storbyfenomen” i forhold til problemområder

12 Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.0612 En tøff jobb! Ansatte med høy faglig kompetanse Vanskelige prioriteringer Stort arbeidspress og menneskelige påkjenninger. Belastning også på fritiden Godt arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Levanger kommune Barn og familie Barne- og familietjenesten - Formannskapet 29.11.061 Info om BaFa og Barnevern Formannskapet 29.11.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google