Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sverre A. Larssen, BNL Oslo,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sverre A. Larssen, BNL Oslo,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sverre A. Larssen, BNL Oslo, 13.5.08
BNLs erfaringer med tiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Sverre A. Larssen, BNL Oslo,

2 Byggenæringens Landsforening (BNL)
Nest største landsforening i NHO Ca 4000 medlemsbedrifter Ca årsverk Mer enn 100 mrd. kr i omsetning

3 Styringsgruppens sammensetning:
Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder Skattedirektør Svein Kristensen, Skattedirektoratet Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet Adm. direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet Forbundsleder Arve Bakke, Fellesforbundet Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsforbund Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Underdirektør Kari Richardson, Toll- og avgiftsdirektoratet Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet Direktør Magne Fladby, NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet Trond Johannesen, Maskinentreprenørenes Forbund Direktør Helge Schiager, Skanska Norge AS Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS Pr

4 Seriøsitetsprosjektets målsetning:
”Gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs” I tillegg: Sørge for en mer likeverdig konkurranse Sikre arbeidsplassene i de seriøse bedriftene Bidra til å bedre næringens troverdighet og omdømme

5 Erfaringer – Akershus Festning
Skanska: Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes – en ”grunnleggende uærlighet”

6 Noen av Seriøsitetsprosjektets tiltak:
Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet, Registerinfo Registreringsordningen StartBANK Adgangskontroll og bruk av ID-kort

7 Tiltak mot sosial dumping
Arbeidstilsynet har fått styrket sine sanksjonsmidler økte ressurser til tilsyn bedring av statistikk- og analysegrunnlag mer samordnet innsats fra statlige myndigheter styrket samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter.

8 Nytt regelverket for offentlige anskaffelser
Hvilke bestemmelser i tariffavtalene skal praktiseres? Inngrep i uorganiserte bedrifters lønnsdannelse Påseplikten Bedriftene mangler adm. ressurser til å gjennomføre en effektiv kontroll og tilsyn med lønns- og arbeidsvilkårene til alle underleverandører i kontraktskjeden.

9 Største utfordring: Etikk og holdninger La stå !

10 Allmenngjøring og ansvar for kontroll:
Prispress også etter lov om allmenngjøring Kontrollen må være et offentlig anliggende og virkemidlene slå inn omgående ved avdekket avvik Brudd på lønnsbestemmelsene er sjelden det eneste kritikkverdige ved arbeidsplassen Små bedrifter har ofte arbeidsintensiv produksjon som krever høy faglig kompetanse – bestillere har ofte ensidig fokus på pris.  Dette gjør oss særlig utsatt for konkurranse fra useriøse ”engangsbyggere”

11 Økte ressurser til tilsyn og Arbeidstilsynets rolle:
Næringen etterspør mer tilsyn! Tilsyn må ha som hovedoppgave – ta værstingene! Rykk ut når det varsles om ulovligheter – Vi har plikt til å reagere når vi ser folk jobbe på tak uten sikring. Dessverre blir slike henvendelser svært ofte ikke fulgt opp.

12 Kontraktørvirksomhet og etablering av enkeltmannsforetak:
Også store bedrifter har vært små en gang – ikke lag hindringer for etablering Klarere regler og strengere håndheving av regler mot kontraktørvirksomhet er ønskelig Positivt at ulike deler av kontrollapparatet samordner innsatsen for å avdekke ulovligheter – Trolig en forutsetning for å få bekjempet kontraktørvirksomhet 

13 Byggherreansvaret: Bestiller har et betydelig ansvar for lovlig virksomhet på bestilt arbeid og stor mulighet til å påvirke utførende Offentlige innkjøpere gir i dag feil signaler til utførende ved ensidig fokus på pris Seriøse bedrifter skvises ut av bedrifter som ”sparer” store beløp ved manglende sikkerhet – Avtalt pris er lav, men prisen for en ulykke er alltid for høy! Det ”svarte” privatmarkedet er en ”sump” av ulovligheter som myndigheter viser sørgelig liten interesse for – La Arbeidstilsynet gjennomføre hyppige kontroller også i denne delen av markedet og påpek byggherres ansvar der stans eller sanksjoner er nødvendig. Vi ønsker ID-kort velkommen!


Laste ned ppt "Sverre A. Larssen, BNL Oslo,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google