Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Løser Statsråd Erna Solberg, Bolig 2004, 09.11.04 Løser boligmeldingen boligproblemene i Oslo-regionen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Løser Statsråd Erna Solberg, Bolig 2004, 09.11.04 Løser boligmeldingen boligproblemene i Oslo-regionen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Løser Statsråd Erna Solberg, Bolig 2004, 09.11.04 Løser boligmeldingen boligproblemene i Oslo-regionen?

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Boligpolitikk for det 21.århundre NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken ble lagt frem 15.02.02 Boligmeldingen (St.meld. nr. 23 (2003-2004)) ble lagt frem for Stortinget og behandlet våren 2004 Boligmeldingens intensjoner iverksettes fra 2005 (St.meld. nr. 1 (2004-2005) Statsbudsjettet)

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Utfordringer for Oslo-regionen Høy etterspørsel etter boliger – behov for tomtetilrettelegging og nybygging/ombygging Mange vanskeligstilte bor i Oslo- området Boligstandarden generelt sett god, men ønsker mer miljøvennlige og universelt utformede boliger

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Boligpriser og boligbygging Boligbyggingen i Oslo har økt –Oslo kommune har hatt fokus på raskere saksbehandling –Lav rente og stabil økonomisk politikk Økt boligbygging vil på sikt kunne redusere prisene Prisforskjeller innad i Oslo

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Igangsetting av boliger Igangsetting av boliger i perioden januar-juli 2004. Prosentvis vekst fra samme periode i fjor

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Boligpriser og boligbygging Tilrettelegge for et velfungerende marked –Etablere et program for reduksjon av byggekostnadene –Iverksatt tiltak for å forenkle og redusere saksbehandlingstiden for plan- og byggesaker –Revisjon av plan- og bygningsloven på bakgrunn av utvalgenes forslag skal gjøre det lettere å bygge boliger

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Utbygging av infrastruktur Planlovutvalget (NOU 2003:14) og Bygningslovutvalget (NOU 2003:24) har kommet med forslag til lovregulering av utbyggingsavtaler Behov for innstramming i forhold til en del eksempler på avtalebruk Klarere rammer for utbyggingsavtaler vil gi bedre prosesser og større forutsigbarhet for utbyggere og kommuner Regjeringen skal legge frem sine tilrådninger til Stortinget i november

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Vanskeligstilte på boligmarkedet Mange vanskeligstilte bor i pressområder og storbyer. Husbankens boligøkonomiske virkemidler skal tilpasses bedre disse områdene. Bostøtte – ordningen tilpasses til pressområdene gjennom høyere boutgiftstak i storbyene og avvikling av areal- og finansieringskravet Boligtilskudd – målrettes bl.a. mot områder med høye boligpriser

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Husbanken – målrettede virkemidler og kompetansebygging Kompetansebygging: –Husbanken styrkes som rådgivnings- og kompetanseinstitusjon – blant annet overfor kommunene –Tilskudd til kommunikasjon og kompetanseutvikling Målretting mot universelt utformede og miljøvennlige boliger: –Krav om dette for å få lån i Husbanken til nybygging eller utbedring –Fokus på ombygging og utbedring av eksisterende boliger

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Visjon og målsettinger Alle skal kunne bo godt og trygt Visjonen skal nås gjennom følgende strategier Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger Et blikk framover – hovedstadmeldingen kommer


Laste ned ppt "1 Løser Statsråd Erna Solberg, Bolig 2004, 09.11.04 Løser boligmeldingen boligproblemene i Oslo-regionen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google