Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOLIGMARKEDET: NEDKJØLING I HETT MARKED? 20.01.2014 Ola Honningdal Grytten Professor NHH/HIALS/HSM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOLIGMARKEDET: NEDKJØLING I HETT MARKED? 20.01.2014 Ola Honningdal Grytten Professor NHH/HIALS/HSM."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOLIGMARKEDET: NEDKJØLING I HETT MARKED? 20.01.2014 Ola Honningdal Grytten Professor NHH/HIALS/HSM

2 2 Det internasjonale pengefondet (IMF) frykter et voldsomt boligkrakk i Norge (VG Nett 06.09.2013) I 2011 mente IMF at norske boligpriser var 15 til 20 prosent for høye, ifølge Finansavisen. I sin rapport for 2013 er anslaget økt til hele 40 prosent. Pengefondet bruker målemetoder som legger til grunn avviket mot historiske nivåer for boligpris mot inntektsnivå, avviket mot historiske nivåer for boligpris mot leiekostnad og en egen sårbarhetsanalyse. Bare Canada har muligens mer overprisete boliger enn Norge, mener IMF. I våre naboland Danmark, Sverige og Finland vurderer pengefondet boligprisene til å være mellom 10 og 22 prosent for høye.

3 Hva er en boble? Aktivaboble er en markedssituasjon hvor prisene på aktiva stiger raskt og vedvarende og befinner seg betydelig over sine fundamentale verdier Bobler oppstår på grunn av manglende finansiell stabilitet Bobler fører ofte til finanskriser og/eller krakk, men ikke nødvendigvis 3

4 Norske boligpriser per kvadratmeter 4

5 5 Reelle boligpriser

6 Alternativt 6

7 Prisdeterminanter, boligmarkedet 7 7 Tilbud - Renter - Konjunkturer - Nybygging - Ferdigstilling - Lager - Plass - Psykologi - Forventning - Historie Etterspørsel –Renter –Skattlegging –Konjunkturer –Arbeidsledighet –Levestandard –Befolkningsvekst –Urbanisering –Psykologi –Forventning –Historie Dette er faktorer politikerne ka ta tak i om de ønsker å gjøre noe med boligmarkedet

8 Boligprismodeller Norges Bank, Jacobsen og Naug (2004) - Inntektsendring - Renteendring - Marginalskattesats - Forventningsvariable - Arbeidsledighetsrate - Boligmassens fastprisverdi SSB, MODAG, benyttes av Finansdepartementet - Gjelder hele økonomien, undermodell for boligpriser. - Samlet boligkapital - Husholdningenes disponible inntekt, - Nasjonalregnskapets prisindeks for privat konsum - Nominell og reell rente etter skatt. ØI/Byggforsk, BUMOD (1980-tallet) - Relasjoner mellom pris, byggekostnad og volum - Kortsiktig og Langsiktig likevekt 8

9 9 Boble?

10 Boligmarkedet i kortsiktig likevekt Tilbud - Bygges for få boliger - Høye tomtepriser - Høye byggekostnader - Nye kvalitetsstandarder Etterspørsel - Lav rente - Høy inntektsvekst - God konjunktur - Lav arbeidsledighet - Stor arbeidsinnvandring - Urbanisering 10 Kort sikt – ingen boble Lang sikt – neppe bærekraftig

11 Regionale og lokale boligpriser 11

12 Det bygges for få boliger 12 Befolkningsvekst

13 13 Hva låner vi penger til?

14 14 Boble?

15 Alternativt 15

16 16 Norge på toppen

17 Dette får du for 2 millioner i oktober 2013 17

18 Nøkkelstørrelser i boligmarkedet 18

19 Nøkkelstørrelser i boligmarkedet 19

20 Tomteprisboble? 20

21 Hva med rentedifferansen? 21

22 22 Boligpriser vs disponibel inntekt justert for boligstørrelse

23 Andel av husholdningenes inntekt anvendt på bolig 23

24 24 Prisveksten

25 25 Psykologi

26 26 Psykologi

27 27 Retriever Research

28 Hva ønsker de politiske partiene å gjøre? SV: større statlig regulering – flere offentlige boliger DnA: videreføre dagens politikk – mer offentlig boligbygging Sp: Gjøre kommunikasjon rimeligere utenfor byene – legge til rette for målrettet boligbygging KrF: Liberalisering av bolig- og tomtepolitikken – mindre byråkratisk innsigelsesrett – offentlig kommunikasjon V: Liberalisering av boligpolitikken – utbygging offentlig kommunikasjon H: Liberalisering av boligpolitikken – svakere jordvern – mindre byråkrati FrP: Fjerning av jordvern, byråkrati, mindre skatt på bolig, liberalisering av boligmarkedet 28

29 Konklusjoner 29 Forståelig at boligprisene vokser raskt og er høye i dag - Høy reallønnsvekst - God konjunktur hjemme - Lav rente - Forventninger - Stor arbeidsinnvandring - Sentralisering Men representerer dette langsiktig og bærekraftig likevekt? - Har vi boble i mer langsiktig perspektiv? Historiske boligprisbobler kan forklares ut i fra midlertidige likevekter som utgjør en slags unntakstilstand i boligmarkedet Trolig er det situasjonen i dag også Utviklingen kan ikke fortsette i lang tid fremover Får vi moderat vekst, flat utvikling, korreksjon eller krakk - Makroøkonomisk utvikling vil avgjøre


Laste ned ppt "BOLIGMARKEDET: NEDKJØLING I HETT MARKED? 20.01.2014 Ola Honningdal Grytten Professor NHH/HIALS/HSM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google