Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Om tiltak for å dempe veksten i byggekostnadene Idedugnad hos statsråd Erna Solberg Gjennomgang av rapporten ”Økt Kostnadsfokus” Av seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Om tiltak for å dempe veksten i byggekostnadene Idedugnad hos statsråd Erna Solberg Gjennomgang av rapporten ”Økt Kostnadsfokus” Av seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Om tiltak for å dempe veksten i byggekostnadene Idedugnad hos statsråd Erna Solberg Gjennomgang av rapporten ”Økt Kostnadsfokus” Av seniorrådgiver Espen Paus

2 Side 2 Husbanken Om temaene i utredningen F Kostnadsutviklingen for boliger finansiert av Husbanken F Husbankens praksis - og effekter - av kostnadskontrollen F Forslag til tiltak for å dempe veksten i byggekostnadene F Tiltak for å øke tilgangen av byggeklare tomter

3 Side 3 Husbanken Utlån med pant i bolig i 2002. Anslag

4 Side 4 Husbanken Finansiering av nye boliger. 2002 Blokker 5 000 Øvrige 55 % Husbanken 45 % Eneboliger og småhus 5 400

5 Side 5 Husbanken Sammensetning av HB-finansierte* boliger * Godkjente

6 Side 6 Husbanken Godkjente boliger etter søker

7 Side 7 Husbanken Godkjente boliger etter region

8 Side 8 Husbanken Kostnadsutviklingen lik - uavhengig av finansiør! F Byggekostnadene for nye eneboliger i Husbanken svært lik prisindeksen for nye boliger som publiseres av SSB F Bør ideelt korrigere for effekten av kvalitetsendring og geografi

9 Side 9 Husbanken Kostnadsutviklingen for husbankfinansierte* boliger * Godkjente

10 Side 10 Husbanken Anleggskostnadene for ulike hustyper

11 Side 11 Husbanken Byggekostnadene : - økt mer enn KPI de siste årene

12 Side 12 Husbanken Historien om kostnadskontrollen F Bør skille mellom før og etter 1986 F Etter 1986 - og etter avvikling av rentesubsidier i 1996: – praktisering av kostnadskontroll dempet – effekten av kostnadskontroll dempet – politisk fokus dempet – et nøkternt syn på påvirkningseffekten – arealgrensene demper etterspørsel

13 Side 13 Husbanken Kort om dagens praksis F Mye skjønn i søknadsbehandlingen – Husbankens komplementære rolle i boligfinansieringen F Søker/utbygger må fastsette maks.pris på søknadstidspunktet F Øvre tomtekostnadsgrenser tatt bort i 2002 – Internt benyttes lite ressurser på kontroll F Antar at entreprenørkostnadene ikke påvirkes av kostnadsgrensene, dvs – ingen dempende effekt på materialpriser og arbeidslønninger – ingen dempende effekt på lønnsomhet til entreprenør – stilles for harde krav til byboligen: låner heller et annet sted

14 Side 14 Husbanken Teori om Husbankens rolle i markedet F Områder med dyre tomte- og byggekostnader kan bli ekskludert F I et oppadgående marked:.. utbyggerne avstår fra HB-finansiering og står friere til å justere opp prisene nærmere salgstidspunktet F I et synkende marked:... utbygger må nedjustere prisen uavhengig av om prosjektet HB-finansieres

15 Side 15 Husbanken Dempe kostnader - et spørsmål om tiltak for økt produktivitet? F ” Produktivitet er som kjærlighet. Mye sies om nytten av å ha mer av den, men uenighet om hvordan best oppnå mer”. Erwin Diewert, 2002 F Bransjen lever et turbulent liv – ”Konjunkturfølsom” – ”Selve tilværelsen skifter stadig sted” – Lav produktivitetsøkning F Produktivitetsforbedringer bestemmes i bransjen - ikke av Husbanken

16 Side 16 Husbanken Dempe kostnader: - et spørsmål om økt konkurranse? F Anbud: en slitsom konkurranseform for utbyggere F Forslag for å styrke byggherreinteressen (etterspørrere) vs entreprenører (tilbydere) F På lang sikt – Husbanken som informasjonsspreder for kostnader – elektronisk saksbehandling og BYGGSØK F Standardløsninger – Kreve åpne anbudskonferanser – Nyere former for prosjektkonkurranser F Husbanken positiv til departementets forslag om arbeidsgruppe for å dempe veksten i byggekostnadene

17 Side 17 Husbanken Tiltak for flere byggeklare tomter F Om temaer som kunne vurderes jf. NOU 2002(2) – ytterligere kompensasjon i inntektssystemet? – tomtefinansieringsordning i Husbanken? F Planlovutvalget – behovet for langsiktig arealplanlegging – gjenreise kommunenes autoritet


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Om tiltak for å dempe veksten i byggekostnadene Idedugnad hos statsråd Erna Solberg Gjennomgang av rapporten ”Økt Kostnadsfokus” Av seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google