Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning på fagskole. NUFHS møte Arne Roar Lier Høgskolen i Oslo og Akershus 07.08.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning på fagskole. NUFHS møte Arne Roar Lier Høgskolen i Oslo og Akershus 07.08.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning på fagskole. NUFHS møte Arne Roar Lier Høgskolen i Oslo og Akershus 07.08.2011

2 NIFU-STEP ( Norsk institutt for studier av forskning og utdanning ) definerer FoU på følgende måte: Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta - uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

3 NIFU definerer FoU på følgende måte forts…: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

4 Hvorfor skal fagskolene forske? Dette er et grunnleggende spørsmål! – Noen svar kan være: Tilpasse utdanningen bedre til arbeidslivet. Kunne dokumentere fagskolens berettigelse Utvikle fagskolen i pakt med samfunnsutviklingen Tiltrekke seg kompetent arbeidskraft Attraktivt studietilbud Være deltakende i forskningsmiljøer ?

5 Forskningsområder Anvendt forskning På læring På fag På didaktikk og pedagogikk

6 Organisering av FoU Alle universiteter og høgskoler har forskningsmiljøer. I tillegg kommer alle de andre som er frittstående (ofte stiftelser) og offentlige forskningsmiljøene. Jeg har forsøkt å finne miljøer som forsker på fagskoleutdanning uten å finne noen som har dette som satsings- eller kjerneområde. Vi har noen miljøer som FAFO, NIFU- Step og Rokkansenteret som forsker på fag- og yrkesopplæring, men det er ikke store miljøer.

7 Mulig organisering av forskning i fagskolen Noen mulige rammer: Et senter med et nettverk av forskere knyttet til fagskolene med et nasjonalt styre. Forskningsnettverket har en adresse med fokus på forskning – ”fagskoleforskning”. Det utarbeides en forskningsplan med inntil tre forskningsområder Hvilke forskningsmiljøer bør denne forskningsinstitusjonen knytte seg til og hvorfor?

8 Utfordringer Kompetanse Penger Allianser Hvem kan være med i etableringen? + + + + +


Laste ned ppt "Forskning på fagskole. NUFHS møte Arne Roar Lier Høgskolen i Oslo og Akershus 07.08.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google