Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skognæringa Kyst Et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i kystskogbruksfylkene Forumsmøte Skognæringa i Trøndelag den 27.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skognæringa Kyst Et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i kystskogbruksfylkene Forumsmøte Skognæringa i Trøndelag den 27."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skognæringa Kyst Et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i kystskogbruksfylkene Forumsmøte Skognæringa i Trøndelag den 27. jan. 2011 i FN’s internasjonale skogår Mathias Sellæg Skognæringa Trøndelag og Kystskogbruket

2 Minner om: Skogressursene i kystfylkene utnyttes ikke godt nok! Konklusjon: • Økt avvirkning må i stor grad skje i kystfylkene • Skogpolitikken må innrettes mot kystfylkenes utfordringer «Norska skogsegare ruvar på en fantastisk resurs med en strålande framtid.» Affærschef för Skog & Lantbruk i Danske Bank Verdiskapinga i skognæringa i kystfylkene skal fordobles innen 2020

3 Skognæringa Kyst i forhold til strukturen i Kystskogbruket? Skognæringa Kyst Næringspolitikk Oppfølgingsprogram Felles fylkeskommunalt Regionalpolitikk Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Fylkestinget i …… Skognæringa i Sogn og Fj. Skognæringa i …… Skognæringa i …… Skognæringa i …… Skognæringa i …… Landsdelsutvalget Vestlandsrådet …… Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i …… Skognæringa i …… Finnmark Treforum Ytre Namdal Innherred Nidaros Midtre Namdal Regionale/kommunale skognettverk!!! Fylkesmannen, LA i de 9 kystfylkene -Felles prosjekter Fagforvaltning/adm. Orkla

4 Oppgaver for Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst skal gi tyngde, både politisk og faglig, til felles skognæringspolitiske spørsmål. Oppmerksomheten rettes mot: -Næringspolitiske uttalelser -Bred relasjonsbygging -Kommunikasjon - NB! Mot markedene våre! -Gjennomføringskraft -Reise saker - mm NB! Viktig: -Bruk den riktig -Samarbeide med Oppfølgingsprogrammene -Samarbeide med nasjonale myndigheter -Følge med og delta i off. debatt

5 Forumets sammensetning - ansvar •Forumet - 1 repr. fra hvert fylke m/vara. - Alle skogbaserte verdikjeder er representert! - Alle skogbaserte verdikjeder blir synlig, både internt og eksternt! •Ledes av et AU – 3 repr.: - Landsdelskoordinatorer – 1 fra hver landsdel - Sentrale verdikjeder bør være representert! - Leder – på omgang eller etter behov.

6 Møter og sekretariat •Forumet har 2 møter pr. år. – ett hvert halvår. - Møtetid tilpasses strategiske tidspunkter (statsbudsjett, meldingsframleggelse, konf. - Vinter-/vårmøtet er «årsmøte» - Bred invitasjon? •AU må ha løpende kontakt gjennom året. •Sekretariatet - Eget sekretariat – nøytral i forhold til verdikjeder og enkeltaktører - Tilpasses oppgavene – søk samarbeidsløsninger i nettverket.

7 Oppstart og økonomi •Oppstartsprosjekt 2-3 år - Ekstern finansiering - Kostnadseffektiv drift •Ordinær drift etter oppstartsfasen. - Finansieres av næringa. - Kostnadsfordeling – fylkesfordelt nasjonalregnskap for skogbruk, trelast og treforedling. ----------------------- Viktige stikkord for Skognæringa Kyst: Utypisk, Langsiktig, Synlig, Samarbeid, Markedsorientert, Kommunikasjon, Effektiv, Ad hoc, Resultat.


Laste ned ppt "Skognæringa Kyst Et overbyggende samarbeidsorgan for de fylkesvise skognæringsnettverk i kystskogbruksfylkene Forumsmøte Skognæringa i Trøndelag den 27."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google