Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Center Norway

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Center Norway"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Center Norway
Presentasjon av Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Center Norway

2 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø
Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast nær havner Det er mulig å overføre 30 pst over på sjø – dette utgjør hele turer pr år. (totalt 1.5 millioner billaster totalt langtransport) Når vi vet hvor stor belastning stadig økning.

3 Dagens presentasjon Langtransport med bil
Konkurransedyktig sjøtransport Samfunnsgevinst

4 Langtransport med bil

5 Langtransport med bil*
1,5 million billaster 3,7 milliard kr samfunnskost 250 vogntogvelt per år 2,5% årlig vekst i volumer 1,6 milliard kr veislitasje 300 skadde personer/år 55% <25 km fra havn 560 km i gjennomsnitt 1,1 millioner tonn CO2/år 30 dødsulykker per år * Kjøringer på mer enn 300 km. Kilde: SSB - Lastebilundersøkelsen for inn og utland, Utenrikshandelen, TØI

6 Godsvolumer på lastebil i dag
13-15 million tonn/år Mer enn 200 km Mindre enn 25 km til havn Dette er volumet som går nær havn, det vil si mindre enn 25 km fra havn. De 55 pst som ligger nærme havn. Dette er last på bil som kunne vært på båt Alt går via Oslo, og ut og inn med bil i sthererneformasjon. Tomme: DE tar med seg industrilast for en «lavere rate» enn andre vegen. Ratene laveere på retur. 100 trailere/dag = 0,6 tonn/år

7 Største bilvolumer i dag
Inn og utgående 3-6 utenlandske 10-20 norske havner Dette er billast inn og ut av Oslo. Dette er bare norsk last.

8 Transportdistanse Denne plansjen illustrerer hvilke konkurransesegment vi kan være konkurransedyktige på. Skal du gjøre sjøtransport må det være konkurransedyktig mellom Oslo og de største byene.

9 Nærhet til terminal innenlands
Mindre enn 25 km fra… mill tonn/år % Havn og togterminal 3,0 25 Togterminal 0,6 5 Havn 4,1 35 Ikke mindre enn 25 km fra Total 11,8 100 Dette viser totalt innenlands transportrbeid. Hvor mye av godset er mindre enn 25 km fra havn Alle snakker om at tkal løse alle godsutfordringer. Men det gpr ik For å ha en helhetlig godspolitikk MÅ sjø være en del av politikken. Vil skip ta fra tog? Det er en svært liten flate som er i direkte konkurranse. Av totalen utgjør det lite. Kilde: TØI - Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

10 Konkurransedyktig sjøtransport
Fremtidens kystlogistikk

11 30% fra vei til sjø Når vi snakker om 30 pst, så snakker vi om de 55 pst av transportarbeidet – det vil si, det som skal under 25 km fra havn. Hvordan skal vi klare å ta disse 30 prosentene over på kjøl.?

12 16 arrangement 1500 deltagere

13 Hva skal til? Punktlig rute med høy frekvens
Containere også innenlands Mer effektive havneterminaler Flåtefornyelse Mer effektiv henting og leveranse Samarbeid Tilførsel av varer inn er på konteiner, men videretransport skjer ikke slik. Må ha daglig rute, ikke ukentlig ruter. Må ha effektivisering og tettere samhandling.

14 GodsFergen - Partnere Hovedpartnere Forskning Kunder Havner
SPC Norge, Nor Lines Forskning Marintek, DnV, BI, Pöyry, TØI Kunder NHO Logistikk og Transport, ASKO, Unil, Bring, DB Schenker, Tollpost Havner Havneforeningen, Oslo, Borg, Moss, Larvik, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Sverige, Danmark Leverandører Rolls Royce, Fjellstrand, TTS, CargoXpress, Ulstein, Dykstra Et iniatiativ som er tatt av næringen er GODS FERGEN. Ambisiøst og viktig prosjekt, der SPC og Nor Lines er hovedpartnere.

15 Mulig fartsområde Kysttransport 200-1000 km Daglige ruter
Europeisk forbindelse Ser på muligheten for å være konkurransedyktige Sør-Norge, i tillegg i TEGEs-rute. Knyttet opp mot europeiske godsknutepunkt.

16 Konkurranseevne Effektivisering
En ekstra utfordring er at investeringskostnader må matche det stadig større innslaget av utenlandske biler. Effektivisering

17 Godshåndtering per lasteenhet
I dag: (kr 650 kr 700 kr kr 700 kr 650) Industriens eget effektiviseringsbehov kr 500 kr 250 kr kr 250 kr 500 I tillegg til at skip må betale for anløp, kommer kostnad for av- og pålossing etc. Prosjektet gods-fergen ser på hvordan dette kan bli konkurransedyktig. bil havn skip (550km) havn bil Foreslått stimulerende tiltak fra myndigheter: Økobonus, Havnetilskudd

18 Ueffektive havner

19 Fremtidens kystterminal
Ubetjent Tilgang 24x7 Sikret I (nær) havn Med/nær godsterminaler

20 Miljø-revolusjon LNG-drivstoff Landstrøm Hybrid-drift?
Gass-drivstoff for trekkvogn for henting og leveranse? Seil? Mange nybygg tar i bruk ny teknologi. Framover må dette bli malen. Dette er viktig også for utviklingen av norsk maritim industri. Gjennom påtrykk for miljøinnovasjoner er norsk industri gode på mange av disse områdene. Eidesvik har vært viktig i utvilklingen. Nå leveres snart ei batteridrevet ferje som skal gå på Sognefjorden.

21 LNG-Drivstoff

22 Energivennlig i sjø

23 Landstrøm

24 Hybriddrift

25 Batteriferge

26 Seil

27 Samfunnsgevinst med sjøtransport

28 4-5 million tonn/år fra vei til sjø
Ambisjonen tilsvarer en transportmengde på overføring av 4,2 millioner på sjø

29 Samfunnskostnad for vogntog
​kr/tonn-km Lokale utslipp​ ​0,047 Støy​ ​0,070 Kø​ ​0,023 Ulykker​ ​0,035 ​Slitasje ​0,129 CO2​ ​0,009 ​Totalt ​0,314 Kr 5,7 * 0,4 / 18 = 12,5 øre per tonn-km Dieselavgift utgjør 0,125 Kilde: TØI Rapport 1140/ Dataverktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte av godstiltak

30 ​Totalt ​720 Samfunnsbesparelse ​ ​mill. kr / år Lokale utslipp​ ​110
Støy​ ​160 Kø​ 50 Ulykker​ ​80 ​Slitasje ​300 CO2​ ​20 ​Totalt ​720

31 Sjøtransport har mye mindre CO2 utslipp enn bil

32 Bidrag fra myndighetene
Økobonus Gratis Kystterminaler Annet God tilførselsvei til Kysterminal Gass-trekkvogner i kollektivfeltet Kjøreavgift på lastebiler Tilskudd til miljøinvesteringer Siden næringa ikke klarer dette sjøl, har vi to tillegg til tiltak. Økobonus Gratis Gods-ferjeleie Dette vil kunne være god samfunnsøkonomi.

33 Godsoverføring– kr 3 millard
Nasjonal Transportplan Overføring vei til sjø Støtte til utpekte havner Støtte til havnesamarbeid Varestrømsanalyser

34 Konklusjon

35 Sjøtransport er best for samfunnet!

36 Sjøtransport - Samfunnsfordeler
Fortrinn Stor kapasitet i havnene Lave investeringer Minimale driftskostnader Kort planleggingstid Samfunnsgevinst Kortere køer Færre trafikkulykker Mindre støy Mindre utslipp Lavere kostnader og bedre service for kunder

37 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Center Norway"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google