Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harstad Havn KF Utfordringer og planer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harstad Havn KF Utfordringer og planer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harstad Havn KF Utfordringer og planer
Orientering om «Prosjekt Ny Sentrumshavn» 14 januar 2013 Havnesjef Ivar F. Hagenlund

2 Hva er havna til for? Sjøtransport
Offentlig infrastruktur – stilt til disposisjon for utvikling av havn/knutepunkt Logistikknutepunkt båt, bil, fly, bane Næringslivet Rekreasjonsområde Byutvikling

3 Noen betraktninger – Harstad Havn KF
tonn gods i 2011, herav ca tonn i tankbåt Ca 4400 anløp (herav 233 utenriks i 2011) Ca containere m/ca tonn gods Ca ½ million passasjerer Stamnetthavn, trafikkhavn, fiskerihavn og gjestehavn Regionale funksjoner ( f eks i f t IUA) Regional betydning for næringslivet i nabokommunene Lokal samfunnsmessig betydning (økonomisk, næringsmessig, sysselsetting, byutvikling, rekreasjon, osv.)

4

5 1 2 3 4 LN C A B D/E B B F D B D Dagens situasjon
A. Værutsatt, midlertidig løsning for hurtigbåtene B. Betydelig vedlikeholdsetterslep på kai og Larsneset C C. Værutsatt, ikke tilfredsstillende småbåthavn D. Delt løsning for passasjerer (hurtigbåt, buss, taxi, hurtigrute) 1 A B E. Meget bra passasjerterminal i Havnebygget 2 D/E F. Videre utvikling av sentrum i konflikt med havnas behov for areal B 3 4 B Beskriver hovedproblemene i dagens havn. I realiteten er havna ikke i stand til å ivareta sine daglige minimumsoppgaver på en tilfredsstillende måte og vi har ikke mulighet til å ta økt trafikk hverken når det gjelder gods, cruise eller gjester. F D D LN B

6 Mulig ny sentrumshavn i Harstad
Kritiske faktorer: Steinmasser Regulering Finansiering Vilje til et løft Molo – 90 m - Spunt begge sider gir 180 m ny kaifront Renovere kai 1 - Rive og bygge nytt? Utfylling m3 gir 15 mål nytt havne- og sentrumsareal Ny kaifront – 200 m - Spuntvegg eller -celler Dette er en realistisk løsning. Relativt grunt vann gir et begrenset behov for fyllmasser (grovt beregnet til m3), og gode muligheter for rimelige og effektive spunt-løsninger. Ny kaifront – 40 m Spuntvegg eller –celler Nye Larsnes – 260 m

7 Utfordringer med reguleringsplan?
1995 2007 Gjeldende reguleringsplan gir anledning til å fylle ut for havneområde i sjø for det foreslåtte prosjektet, kanskje med unntak av spissen av moloen. Eksisterende plan har også det meste i seg vedr. bruk av området oppå fyllingen for havneformål og kommersielle formål. Behov for konsekvensutredning eller ikke sakl avklares med Troms fylke i møte primo desember.

8 Fremtidsrettet løsning
Muligheter Utmerket ny ny terminalløsning Busstorvet frigjøres til andre formål Utmerket løsning for hurtigbåtene Utmerket løsning for gjestehavnen Utmerket løsning for mottak av cruiseskip samtidig med normal drift Utmerket løsning for kombinasjonen gods/passasjerer Plass til nye kontor-/ forretningsbygg (KN f eks) Havnas behov dekket i et års perspektiv Utfylling m3 gir 15 mål nytt havne- og sentrumsareal Prosjektet vil for en realistisk investeringssum gi Harstad Havn den infrastruktur den trenger i et års perspektiv.


Laste ned ppt "Harstad Havn KF Utfordringer og planer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google