Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNV / Eivind Dale 12. februar2013 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk Introduksjonsmøte, Norges Rederiforbund, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNV / Eivind Dale 12. februar2013 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk Introduksjonsmøte, Norges Rederiforbund, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 DNV / Eivind Dale 12. februar2013 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk Introduksjonsmøte, Norges Rederiforbund, Oslo

2 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Agenda  Transportbehovet  Hovedelementene som inngår i Kystlogistikk  Alternative løsninger  Bruk av simulering for å finne de beste løsningene  Gjennomføringsplan  Oppsummering 2

3 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 3

4 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 4

5 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Godsfergen i 2020 – visjonen realisert  GodsFergen 2013-15 har lykkes  Dekker Sør-Norge, betydelige lastmengder  Populært blant speditørene  Inngår i mange dør-til-dør-kjeder  Daglige avganger  Ruten går kontinuerlig, lasting/lossing også om natten  Tiden i havn er meget kort  Høy pålitelighet og rutetidene holdes  Løsningen er miljøvennlig  Kostnadene er redusert for kundene

6 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Transportbehovet – i dag  På bil i dag: - 13-15 million tonn/år - Transportert mer enn 200 km - Mindre enn 25 km til havn  Kan 30% gå sjøveien i 2020?  Prosjektet skal gjøre nærmere analyser  “GodsFergen” kan i tillegg ta deler av dagens gods på sjøveien 6

7 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Transportbehovet – fremtid  Fremtid - Økonomisk utvikling - Befolkningsvekst - Sentralisering/regional utvikling  I 2020-25 - 30% av eksisterende varestrøm på vei flyttet til sjø? 7 færre

8 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Hovedelementer i kystlogistikk (1)  Rutemønster - «Bussrute» - «Godstaxi» - Nettverk m/feeder - Frekvens - Ledetid  Skip - Container - Roro + container - Roro - Kjøle/frys - Størrelse - fart  Havneoperasjon - Snutid/kapasitet - Kostnad - Åpningstid  Laste- og losseutstyr - Kran på båt eller kai - Rampe på båt eller kai 8

9 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Hovedelementer i kystlogistikk (2)  Lastbærer - Container - Eurotralle m/ u/ trekkvogn - Palle - Storsekker - Prosjekt- /industrilast  Returlast/tomgods  Verdiøkning/dør-til-dør - Havneterminal - Lager - Crossdocking  Henting/leveranse til sluttkunde  Flåte - Antall skip - Reservekapasitet  Vær & vind  IKT-løsninger/sporing  Miljømål 9 Antall av hver i systemet

10 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Alternative løsninger (1)  «Bussrute» langs kysten  Attraktivt for matgrossistene (fremføring til etablert lagerstruktur)  Felles knutepunkt med utenriks sjøruter  Kobling mot hurtigruten/innenriks ruter?  Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter?  Andre muligheter? 10

11 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Alternative løsninger (2)  «Godstaxi» og «bussrute» i kombinasjon?  Attraktivt for matgrossistene (fremføring til etablert lagerstruktur)  Felles knutepunkt med utenriks sjøruter  Kobling mot hurtigruten/innenriks ruter?  Økt lastgrunnlag for utenriks sjøruter?  Andre muligheter? 11

12 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Simulering for sammensatte logistikknettverk  Varestrømmer (avhengig variabel)  Alternative ruteplaner  Rutemønster og skipskonsept  Sammenligninger for å se effekten av endret hastighet, frekvens, ledetid og lasttilgang  Operasjonsprofil for skipene 12

13 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Simulering for sammensatte logistikknettverk (forts.)  Systemgrenser - hvor kommer varer inn i systemet og hvor forlater varene dette  Inndata - rutemønster - varestrømmer  Valg av KPI’er - systemets break-even - kostnadssiden D2D eller P2P - pålitelighet - ledetid - etc  Eksisterende modeller 13 Implementation work Excel tables Logistics Ship Weather Policy Simulation Decision support Simulation model

14 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 For nerdene: Detaljert simuleringsmodell 14

15 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Hvordan skape den beste logistikkløsningen?  God kunnskap om varestrømmene i dag og de neste 20-30 årene  Analyser og simulering - Hvilke løsninger tar mest last? - Hvilke løsninger møter hvilke kundekrav? - Økonomi og kostnadseffektivitet?  Kreativ og aktiv deltagelse fra aktørene - Havnene - Logistikkselskapene/speditørene - Vareeierne  Vilje til å tenke nytt! 15

16 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Gjennomføringsplan Brukerbehov Leveranser:  Rapport: Brukerbehov 16 Informasjonsinnhenting, krav til logistikk- systemet Utvikling av simuleringsmodell for analyser Konseptutvikling Evaluering og rangering av konsepter Metode- og modellutvikling Leveranser:  Rapport: Metode for sammensatte logistikk- nettverk  Simuleringsmodell Generere alternative logistikkonsepter Leveranser:  Alternative konsepter i simuleringsmodell  Evalueringskriterier  Scenarier i dag/2020/2025 Finne beste konsept(er) Leveranser:  Rangerte logistikk- konsepter - modeller  Rapport: Log.konsepter  Rapport: Realiseringsplan Aktiv medvirkning fra aktørene – spesielt havnene!

17 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Oppsummering  Mange tidligere studier og prosjekter viser at sjøbaserte løsninger er konkurransedyktige  Lite er realisert  Godsfergen kan være katalysatoren  På bil i dag: - 13-15 million tonn/år - Transportert mer enn 200 km - Mindre enn 25 km til havn  Kan 30% gå sjøveien i 2020? 17 Kystlogistikk Miljøskip Forretnings- modell

18 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk 12. februar2013 Safeguarding life, property and the environment www.dnv.com 18


Laste ned ppt "DNV / Eivind Dale 12. februar2013 GodsFergen - Fremtidens kystlogistikk Introduksjonsmøte, Norges Rederiforbund, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google