Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slide 1 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway Et myndighetsinitiativ Shortsea Norway skal bidra til å overføre transport fra land til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slide 1 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway Et myndighetsinitiativ Shortsea Norway skal bidra til å overføre transport fra land til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slide 1 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway Et myndighetsinitiativ Shortsea Norway skal bidra til å overføre transport fra land til sjø for å løse et samfunnsproblem En felles europeisk dugnad En kamp mot en tung samfunnstrend Shortsea Shipping = Nærskipsfart: Kysttransport og sjøveis forbindelser med Europa

2 Slide 2 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway – hvorfor ? Trailertrafikken øker sterkt i EU Med nye EU-land øker trailertrafikken enda mer Konsekvens: Miljøskader, ulykker, trafikkorker og press på vei-investeringer og -vedlikehold. EU vil ha mer gods på sjø og bane - intermodale transporter Også sjøtransporten øker, men jernbanen viser svak utvikling Tilsvarende utvikling i Norge – men forholdene er annerledes Både EU og Norge har som mål: Mer transport på sjø. Skal det bli (mye) verre før det blir bedre ?

3 Slide 3 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Sjøtransport KONKURRANSEDYKTIG Lav kostnad og effektiv transport Fleksibel - møter ulike transportbehov Lange distanser SAMFUNNSMESSIG RIKTIG Miljø- og sikkerhetsriktig Lave offentlige infrastrukturinvesteringer Avgjørende for norsk eksport - avstand til markedet KREVENDE – INTERMODALE LØNINGER Samspill i transportkjeden skip-havn-bil -bane Havnenes rolle helt sentral Hvordan forenkle bruk av sjøtransport ?

4 Slide 4 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Norge med i et integrert samarbeid med EU EU transport policy -> EU DG TREN “Short Sea Unit” Norge med på lik linje med EU-landene Nasjonale myndighetskontakter – “Focal Points” Oppgave: Koordinere på nasjonalt nivå - Norsk FoP: NHD og FKD Kartlegging av hindringer for sjøtransporten Identifisert hindring Sjøtransporten har et uheldig “image! Det er for svak informasjon om sjøtransportens muligheter Nasjonale “Shortsea Promotion Centres” ( Holland 1997 )

5 Slide 5 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Short Sea Promotion Centres Short Sea Promotion Centres i 16 land - nye land kommer til Nasjonale initiativ og finansiering 2003: Etablering av “Shortsea Norway” Samarbeid gjennom "European Short Sea Network“ Fremme sjøtransport: Informasjon - påvirkning - fjerne hindringer - initiere endringer Samspill med transportbrukere og tilbydere mv på det praktiske plan Samspill med myndigheter og organisasjoner

6 Slide 6 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway Visjon: Sjøtransport skal være den foretrukne transportform Oppgave: Påvirke beslutningstagere til å bruke sjøen som transportvei Identifisere/eliminere hindringer for utvikling nærskipsfart Bidra til nytenkning – ”change of mindset”. Målgrupper: Transportbrukere og aktører med innflytelse på transportbeslutninger Arbeidsform: Nøytral - ikke i konkurranse med markedsaktørene Samarbeide med bedrifter som vil undersøke sjøtransportmuligheter Samarbeide med alle med felles interesser

7 Slide 7 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway EUs Handlingsplan for Short Sea Shipping Et sett av virkemidler IMO FAL, Marco Polo, Standard Lasteenhet, "Motorways on the Sea", EUs havnedirektiv, Miljøforbedring SSS, Maritim statistikk, Elektroniske tollprosedyrer, Forskning og Teknisk Utvikling, "One-stop administrative shops”, Nasjonale SPCer Nasjonale tiltak Veiskatt – ”maut” Hvilke tiltak må vi sette inn? Tilpasses norsk virkelighet - Prioritering Samarbeid i European Short Sea Network

8 Slide 8 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway European Short Sea Network (ESN) Samarbeid mellom de nasjonale initiativ SPC Norway assosiert - i praksis fullt med Roterende ledelse - nå Holland Fellesprosjekter - finansiell støtte fra EU - Europeisk Linjedatabase - Støtte til nye SPC etc - Norsk initiativ: Meldingstandarder - IT-løsninger Samspill på Europanivå: ECSA, ESC, ESPO osv ECSA:  acknowledge the good work of the short sea promotion centres Norge kan bidra - maritim kompetanse

9 Slide 9 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway - organisering Oppdragsgiver : NHD Prosjektgruppe Finansiering : •Departementer: Nærings- og Handel, Fiskeri- og Kyst, Samferdsel Styre og råd - samarbeid: •NHD, FiD, SD •Transportbrukernes Fellesorganisasjon •Norges Rederiforbund •Rederienes Landsforening •Fraktefartøyenes Rederiforening. •Logistikk- og Transportindustriens Landsforening •Norsk Havneforbund •Norsk Skipsmeglerforbund Annet samarbeid NHO, HSH, PIL, TBL, REMARCC, NMC + + +.

10 Slide 10 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Norge – et spesielt transportland Spredt befolkning - konsentrasjoner i Øst, Vest, Midt-Norge Begrensete godsvolumer, spesielt i Nord Norge Nasjonale vs internasjonale transporter – EU og oversjøisk Ubalansert import/export - Importen konsentrert til Oslo-regionen – økende fra Østen - Eksportbedriftene spredt langs hele kysten Mange havner - trafikkhavner med offentlig regime - industrihavner i privat sektor - knutepunkthavner - - > marked eller offentlige virkemidler ? - ny havne- og farvannslov Naturlig for Norge å samarbeide med EU: SPC, Marco Polo ……..

11 Slide 11 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Database regulære linjer på Norge Rederier (23) Linjer Ruteplan Havner Agenter Fra-Til www.shortseashipping.no

12 Slide 12 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Informasjonsservice www.shortseahipping.no Komplett oversikt over regulære linjer på norske havner - Norge – Europa og innen Norge - Oppdateres løpende – kilde rederiene - Alle linjerederier m. agenter - Alle trafikkhavner med faste linjer - News - Directory - Library Målgrupper: - Transportbrukere - beslutningstagere som påvirker transportvalg - ”Sjøtransport-Norge” – norske myndigheter - Næringslivets organisasjoner - Utviklingsmiljøene - Norge og Europa

13 Slide 13 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Nye informasjonstjenester 45 000 oppslag i 2004 !!! Mye bedre i 2005 ! REFERANSEUTVALG FRA TF, LTL, NSM, PIL ++ Lineinformasjon News – Library - Directory Dør-til-dør Forespørsel Prosjektoversikt Diskusjon Etc Europeisk database XML ? Spørreundersøkelse igang …………….

14 Slide 14 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway New www.shortsea.info

15 Slide 15 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Fremdriftsplan linjedatabase 2003 Samle inn linjedata Etablere norsk linjedatabase (www.shortseashipping.no) Medlem av ESN ”task force” 2004/5 Prosessintegrasjon ESN 2005 Integrasjon mot intermodal – oversjøisk – dør-til-dør XML

16 Slide 16 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway SJØTRANSORT KOMPLISERT INTEGRASJONSBEHOV - IKT Forespørsel Transport bruker Agent Skipsrederi Bilspeditør Agent Lastebileier Tilbud Manifest Oppgjør

17 Slide 17 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Transport Chain Management Den fysiske transportprosess Adminstrativ prosess LeverandørVeiHavnSjøHavnVeiKunde PlanleggingAvtaleBookingTransportOppgjør Informasjonsflyt Leverandør Bil transportør Linje Agent Lastebil Terminal Kunde Havn Rederi

18 Slide 18 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Samarbeidsprosjekt med rederier og NMC Efficient Transport Chain SeaCargo - Baltic Line - Color Line - NCL CoNor Line - Faroe Ship - Fjord Line - Lys Line - Samship - NorLines - Smyril Line MÅL: Lettere og mer effektivt å benytte sjøtransport: Bedre kundeservice - bedre kapasitetsutnyttelse - lavere kostnader Fokus i første omgang: Rederinternt – Agenter Workshopserie : Arbeidsprosesser - Dagens løsning - Best Practice - Systemkrav (Systemtilbud - Implementering) Nye prosjekter - videreføring Havnene ? Speditørene ? Sluttbrukere ? Samarbeid TakeCargo. www.shortseashipping.no/etc

19 Slide 19 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Short Sea XML

20 Slide 20 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Chain Integration Industrial Cargo  Contracts Feeder Shipments  EDI Intermodal Transport  Transport XML Comply with… Observe… UN EDIFACT ARKTRANS Transport XML

21 Slide 21 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Partners Projects Norwegian Partners European Partners LTL

22 Slide 22 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Short Sea XML Summary Schedules Positions Requests Quotes Contracts Booking Instructions Advice Notices Manifest Transport Details Status Invoicing Payments

23 Slide 23 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway FORSKNINGSBEHOV Forenkling i den intermodale transportkjede - Arbeidsprosessene i kjeden - IKT og meldingstandarder - Aktørmedvirkning Transportbrukere Sjøtransport og landstransport Havner og serviceledd: Agenter, speditører, meglere - Kunnskap om markedets virkemåte Endrete forutsetninger i transport/logistikkbransjen - Konsentrasjon – større enheter - Hvordan medvirke til transportbrukersamarbeid ? Hva får transportbrukeren til å velge / velge bort sjøtransport ?

24 Slide 24 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway 2005 W eb-basert markedskommunikasjon/linjedatabase - ny versjon Bedriftsmøter Oslofjorden - Fisketransport/NMC - Regionalmøter – Emnemøter Sjøtransportukene 2005 – uke 41- 43 2005 - Regionale møter - samarbeid Maritimt Forum regionalt - work-shop - kveldsmøte - Nasjonal konferanse - samkjøring med Transportbrukerkonferansen Prosjekt havneterminaleffektivisering - Kystverket/Marintek - PULS Foredragsvirksomhet – konferanser Samarbeid med prosjekter, organisasjoner, myndigheter mv Prosjekt: Shortsea XML Samarbeid European Shortsea Network Samarbeid m ITS ? IKT sjøfartslogistikk/intermodal logistikk

25 250 trailere eller ett skip? Valget er ditt! Det er vår jobb å bidra til at valget blir enkelt


Laste ned ppt "Slide 1 Feb 2004 Shortsea Promotion Centre Norway Shortsea Norway Et myndighetsinitiativ Shortsea Norway skal bidra til å overføre transport fra land til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google