Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte: Effektiv havnelogistikk og flere kunder Oslo Havn, 3. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte: Effektiv havnelogistikk og flere kunder Oslo Havn, 3. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte: Effektiv havnelogistikk og flere kunder Oslo Havn, 3. desember 2013

2

3 Agenda 09:00Velkommen og introduksjon til arbeidsmøtet (Eivind Dale, DNV GL) 09:15Status i GodsFergen-prosjektet (Hans Kristian Haram, ShortSea Services) 09:30«GodsFergen er svaret på alt pjattet» (Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening) 09:50Ny containerterminal i Oslo Havn – hvordan få effektiv logistikk gjennom havnen (Dag Sem, Oslo Havn) 10:20Effektiv havnelogistikk (Ivar Heskestad, Nor Lines) 10:40GodsFergen – skipskonsepter (Terje Dahlberg, Rolls-Royce) 11:00Interessante teknologier og løsninger: • Automatisert fortøyning (Terje Dahlberg, Rolls-Royce) • Automatisert containerhåndtering (Birte Holmedal, Green Logistics) • Bruk av batterier - hybriddrift (Narve Mjøs, DNV GL) • Automatisering av løfteoperasjonen (Hans Kristian Haram, ShortSea Services) 12:00Lunsj 13:00Gruppearbeid 1: Effektiv havnelogistikk 14:15Pause 14:30Gruppearbeid 2: Kunder 15:45Oppsummering. Videre arbeid 16:00Møteslutt

4 Agenda 09:00Velkommen og introduksjon til arbeidsmøtet (Eivind Dale, DNV GL) 09:15Status i GodsFergen-prosjektet (Hans Kristian Haram, ShortSea Services) 09:30«GodsFergen er svaret på alt pjattet» (Arnt-Einar Litsheim, Norsk Havneforening) 09:50Ny containerterminal i Oslo Havn – hvordan få effektiv logistikk gjennom havnen (Dag Sem, Oslo Havn) 10:20Effektiv havnelogistikk (Ivar Heskestad, Nor Lines) 10:40GodsFergen – skipskonsepter (Terje Dahlberg, Rolls-Royce) 11:00Interessante teknologier og løsninger: • Automatisert fortøyning (Terje Dahlberg, Rolls-Royce) • Automatisert containerhåndtering (Birte Holmedal, Green Logistics) • Bruk av batterier - hybriddrift (Narve Mjøs, DNV GL) • Automatisering av løfteoperasjonen (Hans Kristian Haram, ShortSea Services) 12:00Lunsj 13:00Gruppearbeid 1: Effektiv havnelogistikk 14:15Pause 14:30Gruppearbeid 2: Kunder 15:45Oppsummering. Videre arbeid 16:00Møteslutt

5 Visjon, forretningsidé og verdier Visjon Sjøtransport er førstevalget for kostnadseffektiv godstransport mellom kystbyer Forretningsidé For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langs kysten dekke deres behov for frekvent transport mellom godsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer et rimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil Verdier Verdigrunnlaget til GodsFergen skal sikre tilfredse kunder og et langsiktig bærekraftig transportkonsept sjøveien. Respekt, Ansvarlig, Samhandling, Innovasjon og nyskapning Verdier

6 Mål med GodsFergen GodsFergen skal: • Utvikle og implementere et konsept for regulær kystnær godstransport som ivaretar behovet til speditører og store vareeiere og deres kunders behov for lønnsom langtransport med høy leveransekvalitet • Være anerkjent for høy kompetanse og gode logistikkløsninger som dekker kundens logistikkbehov på en effektiv måte • Levere en miljøvennlig løsning som gir signifikante miljøgevinster for brukerne og deres kunder • Opereres på en enkel kostnadseffektiv måte med 24-7 tilgjengelighet og slik at kostnadseffektivitet og produktivitet stadig forbedres

7 Konseptets 3- bærebjelker • Tilpasset Forretningsmodell • Tilpasset og effektivt Logistikkonsept • Tilpasset og effektivt Miljøskip

8 Forretningsmodell (iii) Kundedrevet etter effektivitet • Godsterminal/lager til godsterminal/lager • Havn til havn • Effektiv kai- og havnelogistikk • Fleksible løsninger for levering, henting, lagring • Stordriftsfordeler • Lavere kostnad og bedret lønnsomhet

9 Hovedverdikjeden

10 Overordnet produktbeskrivelse

11 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

12 Noen forutsetninger i kalkulasjonene • Biltransport T2T: 20 NOK per km til destinasjon inklusive retur • Utkjøring fra/til havn: 700 NOK + 20 NOK per km • Kontroll mot TØI`s kostnadsmodell for trailertransport • Innkjøpspris skip 134 MNOK • Avskrivingstid 15 år, restverdi settes til 20% • Rente/yield 8% • Egne containere og chassis er ikke lagt inn • Havnekost pr anløp 5.250 NOK • 260-300 anløp pr skip/år

13 Lønnsomhet for GodsFergen

14 Fremtidens kystterminal • Ubetjent • Tilgang 24x7 • Sikret • I (nær) havn • Med/nær godsterminaler

15 Effektiv havnedesign • Dedikert område • Effektiv drop and drag • Chassisbasert (egne eller kundens) • Depot/lagerfasiliteter • Forhåndsklarering av bil og sjåfør

16 Effektiv havnedesign • Dedikert område • Effektiv drop and drag • Chassis- og trallebasert (egne eller kundens) • Depot/lagerfasiliteter • Forhåndsklarering av bil og sjåfør Alt. Ro/Lo

17 I dag: Havnen i fokus 1. Effektiv havnelogistikk a)Arbeidsprosesser og logistikken gjennom havnen b)Hvilke arealer trengs og hvordan bør de utformes? c)Ideer til mulig teknologi og løsninger? d)Hvordan vi kan redusere kostnadene pr. lastenhet? 2. Økt kundegrunnlag a)Kundegrupper rundt havnene b)Hvordan nå disse kundene og skaffe oss tall på mulige godsvolumer? c)Hvordan skaffe enda flere kunder til GodsFergen?

18 Veien videre • Testing av konseptet/dialog med kundegrupper: – Forretningsmessig bærekraft – Mulige volum • Videre utvikling/optimalisering av rutemønster • Havnetilpasninger – muligheter og begrensninger • Investeringscaset – Kriterier for investering i nye skip – Investering i containere, chassis, eurotraller, etc. • Eiermodeller for operatørselskap • IKT-integrering, etc. • Skipskonsepter, laste-/losseløsninger (WS januar 2014)

19 Veien videre (spesifikt) • Havneløsningen – Detaljkonsept for havner med store og små volum – Vurdere hver enkelt havn (havnene som er prosjektpartnere) – Prisestimater • Kunde- og volumanalyser – Kundeoversikt pr havneregion – Godsvolumer; Intervju med utvalgte kunder, spørreundersøkelse til øvrige – Analyser på potensielt volum


Laste ned ppt "Arbeidsmøte: Effektiv havnelogistikk og flere kunder Oslo Havn, 3. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google