Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

X y  F1F1 F 1x F 1y Når vi arbeider i ett plan har vi lært å dekomponere krefter i x og y retning Kraften F 1 kan erstattes av F 1x = F 1 cos  og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "X y  F1F1 F 1x F 1y Når vi arbeider i ett plan har vi lært å dekomponere krefter i x og y retning Kraften F 1 kan erstattes av F 1x = F 1 cos  og."— Utskrift av presentasjonen:

1 x y  F1F1 F 1x F 1y Når vi arbeider i ett plan har vi lært å dekomponere krefter i x og y retning Kraften F 1 kan erstattes av F 1x = F 1 cos  og F 1y = F 1 sin  Kraften F 1 har retning  0 i forhold til x aksen og et måltall (verdi), for eksempel 6N

2 x y  F1F1 F 1x F 1y En vektor har retning, måltall (verdi) og enhet Kraften F 1 er altså en vektor Vektoren F 1 kan skrives: F 1 = F 1x i + F 1y j N i er en enhetsvektor langs x aksen og j er enhetsvektor langs y aksen F 1x og F 1y er måltallet langs x og y aksen N forteller at enheten er Newton

3 x y  F1F1 F 1x F 1y EKSEMPEL F 1 har måltall 6N og retning  = 30 0 fra x aksen F 1y = 6 * sin 30 0 = 6 * 0,5 = 3 N F 1x = 6 * cos 30 0 = 6 * 0,866 = 5,2 N Vektoren F 1 skrives altså: F 1 = 5,2 i + 3 j N Eller F 1 = 6 ( 0,866 i + 0,5 j ) N

4 x y  F1F1 F 1x F 1y A B C ( = F 1y ) Vi ser også at trekanten ABC er rettvinklet Altså er F 1 = F 1x 2 + F 1y 2 Da er F 1 2 = F 1x 2 + F 1y 2

5 x y z F2F2 F 2 er en kraft i rommet Her har vi innført en ny akse, z aksen

6 x y z    F2F2 Vinklene fra F 2 til x, y og z aksene er   og 

7 x y z F2F2 F 2x = F 2 cos  F 2y = F 2 cos  F 2z = F 2 cos  F 2 kan deles opp i   

8 EKSEMPEL F 2 = 8 N  = 68 0  = 56 0  = 42 0 F 2x = F 2 * cos  = 8 * cos 68 0 =8 * 0,375 = 3 N F 2y = F 2 * cos  = 8 * cos 56 0 = 8 * 0,559 = 4,5 N F 2z = F 2 * cos  = 8 * cos 42 0 = 8 * 0,743 = 5,9 N Vektoren F 2 kan altså skrives: F 2 = 3 i + 4,5 j + 5,9 k N Hvor k er enhetsvektor i z retning Eller: F 2 = 8( 0,375 i +0,559 j + 0,743 k ) N

9

10 X Y Z Fx FyFy Fz F x1x1 y1y1 z1z1 (x 1 y 1 z 1 ) F = (F x 2 + F y 2 + F z 2 )


Laste ned ppt "X y  F1F1 F 1x F 1y Når vi arbeider i ett plan har vi lært å dekomponere krefter i x og y retning Kraften F 1 kan erstattes av F 1x = F 1 cos  og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google