Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen, juni 20061 Paradigmestruktur: En kognitiv analyse av suffiksskifte i russiske verb Tore Nesset Universitetet i Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen, juni 20061 Paradigmestruktur: En kognitiv analyse av suffiksskifte i russiske verb Tore Nesset Universitetet i Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen, juni 20061 Paradigmestruktur: En kognitiv analyse av suffiksskifte i russiske verb Tore Nesset Universitetet i Tromsø

2 Bergen, juni 20062 (1) Spørsmål Har bøyningsparadigmer intern struktur? Hva er strukturen til russiske verbparadigmer? Har alle russiske verbparadigmer samme struktur? Hvordan kan vi studere paradigmestruktur?

3 Bergen, juni 20063 Bøyningsparadigmer Slik?Eller slik?

4 Bergen, juni 20064 (2) Paradigmestruktur før og nå Priscian (ca. 500 e.K.): Ledeformer Wurzel (1984): Paradigmestrukturbetingelser Bybee (1985): Base-derivert-relasjonen WP: Metaregler/Rules of referral OT: Output-output faithfulness

5 Bergen, juni 20065 (3) Paradigmestruktur i kognitiv lingvistikk Ekstensjon Forskansing (entrenchment) Paradigmestruktur følger som en automatisk konsekvens av en generell teori om språk og kognisjon.

6 Bergen, juni 20066 (4) Paradigmestruktur og språkendring Hypotese: Perifere former viser sterkere tendens til regularisering enn sentrale former. Hva betyr “perifer”? –Ikke-prototypisk? –Lite forskanset?

7 Bergen, juni 20067 (5) Suffiksskifte i russiske verb Uproduktivt /a/ ➔ produktivt /aj/: /kapl j +ut/ ➔ /kapaj+ut/ ‘drypper (3 pl)’ Ideelt utgangspunkt for test: –Suffiksskiftet er velkjent, men er ikke blitt undersøkt vha. korpusdata før. –Russiske verbparadigmer har mange former og derfor potensielt komplisert struktur.

8 Bergen, juni 20068 11 relevante former Finitt presens indikativ: –1, 2, 3 singular –1, 2, 3 plural Imperativ: –2 singular –2 plural Infinitte former –Aktivt presenspartisipp –Passivt presenspartisipp –Imperfektivt gerundium Infinitiv og preteritum ikke relevante

9 Bergen, juni 20069 (6) Empirisk undersøkelse 30 verb der suffiksskifte er forventet Kun uprefigerte verb undersøkt Data fra Det russiske nasjonalkorpus –Balansert korpus på 120 mill. ord –Søkbart på internett (http://ruscorpora.ru)http://ruscorpora.ru Min database: ca. 12 000 eksempler

10 Bergen, juni 200610 (7) Fordeling verb/eksempler

11 Bergen, juni 200611 (8) Fordeling former/eksempler

12 Bergen, juni 200612 Fordeling former/eksempler 3 singular:4901 eks. 3 plural:2024 eks. 1 singular:312 eks. 1 plural:283 eks. 2 singular:184 eks. 2 plural:103 eks. Imp. singular:210 eks. Imp. Plural:120 eks. Akt. Partisipp:2375 eks. Pass. Partisipp:511 eks. Gerundium:1154 eks. = 570 eks. = 330 eks.

13 Bergen, juni 200613 (11) % /aj/ i ulike former av ulike verb

14 Bergen, juni 200614 (12) Implikasjonelt hierarki Gerundium Imperativ Andre finitte 1 singular 3 plural 3 singular ›› +/aj/

15 Bergen, juni 200615 (13) Hierarkiet og paradigmestruktur Hierarkiet bekrefter hypotesen om regularisering av perifere former. Altså har bøyningsparadigmer intern struktur.

16 Bergen, juni 200616 (14) Problem: Aktivt partisipp Gerundium Imperativ Andre finitte 1 singular 3 plural 3 singular ›› +/aj/ murlykat’ vnimat’ etc. blistat’ etc. maxat’(sja)

17 Bergen, juni 200617 (15) Mulig forklaring Partisippets oppførsel skyldes motstridende egenskaper –Semantisk markert som infinitt form: ⇒ forventer høy /aj/-prosent –Formelt er partisippet nært knyttet til finitte former: ⇒ forventer lav /aj/-prosent Resultat: Begge deler!

18 Bergen, juni 200618 (16) Ekstensjon eller forskansing? Hierarkiet korresponderer med semantisk markerthet: Markert – høy /aj/-prosent Hvilken rolle spiller forskansing? Test: Verb med lavfrekvente finitte former og Høyfrekvente infinitte former

19 Bergen, juni 200619 (18) Mer om forskansing Ingen korrelasjon mellom forskansing (frekvens) og /aj/-prosent.

20 Bergen, juni 200620 (19) Konklusjoner Suffiksskiftet følger implikasjonelt hierarki. ⇒ bøyningsparadigmene til russiske verb har intern struktur. Hierarkiet korrelerer bedre med semantisk markerthet enn med frekvens. ⇒ Ekstensjon er viktigere enn forskansing.

21 Bergen, juni 200621 (20) Spørsmål Påvirker disse faktorene suffiksskiftet? –Aspektprefikser –“Postfikset” -sja –Polysemi


Laste ned ppt "Bergen, juni 20061 Paradigmestruktur: En kognitiv analyse av suffiksskifte i russiske verb Tore Nesset Universitetet i Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google