Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt
Tore Nesset Universitetet i Tromsø

2 Hoved-personen står for bladet Metonymi:
“A cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same cognitive model.” (Radden & Kövecses 1999)

3 Hva kan Donald lære oss? Barn kan forstå humoren i å blande “kjøretøy” og “mål” Metonymi er en grunnleggende kognitiv prosess

4 Hva kan Donald ikke lære oss?
Hvilken rolle spiller metonymi i grammatikk? Hvordan samhandler metafor og metonymi?

5 (5a) Nærhetsrelasjon 1: Helhet-Del
“Rifle” “Riflet løp” Metonymi mellom del (riflet løp = kjøretøy) og helhet (gevær = mål)

6 (5b) Nærhetsrelasjon 2: Innhold-beholder
“Melken veltet” Metonymi mellom innhold (melk = kjøretøy) og beholder (glass = mål)

7 (5c) Nærhetsrelasjon 3: Kontakt
“Hele huset var på bena (=alle var våkne)” Metonymi mellom to ting i kontakt: hus = kjøretøy og personer = mål

8 (5d) Nærhetsrelasjon 4: Nærhet uten kontakt
“The president will participate in the roundtable” I tillegg har vi metonymi mellom person og personens aktivitet. Metonymi mellom to ting nær hverandre: rundt bord = kjøretøy og personer = mål

9 Russisk aspekt og metafor
Perfektiv: Enkeltstående handling med resultat Imperfektiv prosess som utfolder seg gradvis Handling som gjentar seg Jandas (2004) metaforanalyse: PERFEKTIV = KONKRET GJENSTAND IMPERFEKTIV = FLYTENDE SUBSTANS Jandas metaforer motiverer bruken av de to aspektene. jf. (7) a og b.

10 Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet.
Knytter aspekt til masser og gjenstander Motiverer bruken av aspektene Metonymi: Forbinder de ulike betydningene til perfektive verb med hverandre Forbinder de ulike betydningene til imperfektive verb med hverandre Relaterer perfektive og imperfektive verb med samme rot Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet.

11 (8) Perfektiv aspekt Konkret-faktisk: Slående eksempel:
Prototypisk perfektiv Konkret-faktisk: Enkelthandling, ofte i sekvens Slående eksempel: Gjentatt handling beskrives vha. ett eksempel Potensiell mulighet: Evne/potensial beskrives vha. ett eksempel Oppsummerende Flere delhandlinger beskrives som én handling Beholder for innhold: En gruppe handlinger = metaforisk beholder Eksempler = innhold Innhold for beholder: En gruppe handlinger = metaforisk beholder Eksempler = innhold Innhold for beholder: En gruppe handlinger = metaforisk beholder Eksempler = innhold

12 Slående eksempel (8b) Potensiell mulighet (8c) Konkret- faktisk (8a) Opp- summerende (8d) Betydningene til perfektive verb danner en radial kategori vha. metonymi (--->)

13 (14) Imperfektiv aspekt Pågående-durativ: Ikke-pågående-stativ:
Prototypisk imperfektiv Pågående-durativ: Prosess som utfolder seg foran øynene på oss Ikke-pågående-stativ: Tilstander (ikke “hva gjør du nå?”) Generaliserende: Iterativ, habituell, generisk Allmenn-faktisk Fokus på at handlingen fant sted, ikke på temporale egenskaper Beholder for innhold: En gruppe handlinger = metaforisk beholder Eksempler = innhold Del for helhet: Helhet: handling med temporale egenskaper Del: handling uten temporale egenskaper Del for helhet: Handling: varighet+endring Tilstand: varighet

14 Stativ (14b) Generaliser-ende (14c) Pågående- durativ (14a) Allmenn-faktisk (14d) Betydningene til imperfektive verb danner en radial kategori vha. metonymi (--->)

15 (20) Fire typer perfektive verb
Naturlig perfektiv Endrer aspekt, men ikke leksikalsk betydning Spesialisert perfektiv Endrer aspekt og leksikalsk betydning Sammensatt handling Tilordner temporale grenser til hendelse Engangshandling (semelfaktiv) Plukker ut en repetisjon av en gjentatt handling

16 (21) Naturlige perfektiver
Ipf = aktivitet Pf = resultatet av aktiviteten Eksempel: pisat’ ‘skrive’ – napisat’ ‘få skrevet’ Janda (2008): “Activity shares a temporal boundary with the result it produces” Metonymi av kontakt-typen

17 (22) Spesialiserte perfektiver
Ipf = aktivitet Pf = ikke-normalt resultat Eksempel: pisat’ ‘skrive’ – perepisat’ ‘omskrive’ Janda (2008): Fjernere slektskap ipf - pf Metonymi av nærhetstypen

18 (23) Sammensatte handlinger
Ipf = aktivitet Pf = tidsbegrenset aktivitet Eksempel: rabotat’ ‘arbeide’ – porabotat’ ‘arbeide en stund’ Janda (2008): Tidsbegrensning gir del av hele aktiviteten Metonymi av helhet/del-typen

19 (24) Engangshandlinger Ipf = repeterende handling Pf = én repetisjon
Eksempel: prygat’ ‘hoppe’ – prygnut’ ‘gjøre ett hopp’ Janda (2008): Den imperfektive handlingen inneholder den perfektive Metonymi av innholdstypen

20 4 perfektiver og 4 metonymier
Naturlig perfektiv Spesialisert perfektiv Sammensatt handling Engangshandling Vi har et en-til-en-forhold mellom perfektiver og metonymi

21 Konklusjon: Metonymi forbinder Metafor Samhandling:
betydningene til perfektiv aspekt betydningene til imperfektiv aspekt imperfektive og perfektive verb med samme rot Metafor Knytter aspekt til masser og gjenstander Motiverer bruken av aspektene Samhandling: Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet


Laste ned ppt "Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google