Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tore Nesset Universitetet i Tromsø 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tore Nesset Universitetet i Tromsø 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tore Nesset Universitetet i Tromsø 1

2 Hoved- personen står for bladet Metonymi: “A cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same cognitive model.” (Radden & Kövecses 1999) 2

3 Hva kan Donald lære oss? • Barn kan forstå humoren i å blande “kjøretøy” og “mål” • Metonymi er en grunnleggende kognitiv prosess 3

4 Hva kan Donald ikke lære oss? • Hvilken rolle spiller metonymi i grammatikk? • Hvordan samhandler metafor og metonymi? 4

5 (5a) Nærhetsrelasjon 1: Helhet-Del 5 “Rifle” “Riflet løp” Metonymi mellom del (riflet løp = kjøretøy) og helhet (gevær = mål)

6 (5b) Nærhetsrelasjon 2: Innhold-beholder 6 “Melken veltet” Metonymi mellom innhold (melk = kjøretøy) og beholder (glass = mål)

7 (5c) Nærhetsrelasjon 3: Kontakt 7 “Hele huset var på bena (=alle var våkne)” Metonymi mellom to ting i kontakt: hus = kjøretøy og personer = mål

8 (5d) Nærhetsrelasjon 4: Nærhet uten kontakt 8 “The president will participate in the roundtable” Metonymi mellom to ting nær hverandre: rundt bord = kjøretøy og personer = mål

9 Russisk aspekt og metafor • Perfektiv: – Enkeltstående handling med resultat • Imperfektiv – prosess som utfolder seg gradvis – Handling som gjentar seg • Jandas (2004) metaforanalyse: – PERFEKTIV = KONKRET GJENSTAND – IMPERFEKTIV = FLYTENDE SUBSTANS • Jandas metaforer motiverer bruken av de to aspektene. 9

10 Metafor og metonymi • Metafor: – Knytter aspekt til masser og gjenstander – Motiverer bruken av aspektene • Metonymi: – Forbinder de ulike betydningene til perfektive verb med hverandre – Forbinder de ulike betydningene til imperfektive verb med hverandre – Relaterer perfektive og imperfektive verb med samme rot 10 Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet.

11 (8) Perfektiv aspekt a)Konkret-faktisk: Enkelthandling, ofte i sekvens b)Slående eksempel: Gjentatt handling beskrives vha. ett eksempel c)Potensiell mulighet: Evne/potensial beskrives vha. ett eksempel d)Oppsummerende Flere delhandlinger beskrives som én handling 11 Prototypisk perfektiv Prototypisk perfektiv Innhold for beholder: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Innhold for beholder: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Innhold for beholder: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Innhold for beholder: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Beholder for innhold: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Beholder for innhold: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold

12 12 Slående eksempel (8b) Opp- summerende (8d) Potensiell mulighet (8c) Konkret- faktisk (8a)

13 (14) Imperfektiv aspekt a)Pågående-durativ: Prosess som utfolder seg foran øynene på oss b)Ikke-pågående-stativ: Tilstander (ikke “hva gjør du nå?”) c)Generaliserende: Iterativ, habituell, generisk d)Allmenn-faktisk Fokus på at handlingen fant sted, ikke på temporale egenskaper 13 Prototypisk imperfektiv Prototypisk imperfektiv Del for helhet: • Helhet: handling med temporale egenskaper • Del: handling uten temporale egenskaper Del for helhet: • Helhet: handling med temporale egenskaper • Del: handling uten temporale egenskaper Del for helhet: • Handling: varighet+endring • Tilstand: varighet Del for helhet: • Handling: varighet+endring • Tilstand: varighet Beholder for innhold: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold Beholder for innhold: • En gruppe handlinger = metaforisk beholder • Eksempler = innhold

14 14 Stativ (14b) Allmenn- faktisk (14d) Generaliser- ende (14c) Pågående- durativ (14a)

15 (20) Fire typer perfektive verb a)Naturlig perfektiv Endrer aspekt, men ikke leksikalsk betydning b)Spesialisert perfektiv Endrer aspekt og leksikalsk betydning c)Sammensatt handling Tilordner temporale grenser til hendelse d)Engangshandling (semelfaktiv) Plukker ut en repetisjon av en gjentatt handling 15

16 (21) Naturlige perfektiver • Ipf = aktivitet • Pf = resultatet av aktiviteten • Eksempel: – pisat’ ‘skrive’ – napisat’ ‘få skrevet’ • Janda (2008): – “Activity shares a temporal boundary with the result it produces” – Metonymi av kontakt-typen 16

17 (22) Spesialiserte perfektiver • Ipf = aktivitet • Pf = ikke-normalt resultat • Eksempel: – pisat’ ‘skrive’ – perepisat’ ‘omskrive’ • Janda (2008): – Fjernere slektskap ipf - pf – Metonymi av nærhetstypen 17

18 (23) Sammensatte handlinger • Ipf = aktivitet • Pf = tidsbegrenset aktivitet • Eksempel: – rabotat’ ‘arbeide’ – porabotat’ ‘arbeide en stund’ • Janda (2008): – Tidsbegrensning gir del av hele aktiviteten – Metonymi av helhet/del-typen 18

19 (24) Engangshandlinger • Ipf = repeterende handling • Pf = én repetisjon • Eksempel: – prygat’ ‘hoppe’ – prygnut’ ‘gjøre ett hopp’ • Janda (2008): – Den imperfektive handlingen inneholder den perfektive – Metonymi av innholdstypen 19

20 4 perfektiver og 4 metonymier a)Naturlig perfektiv b)Spesialisert perfektiv c)Sammensatt handling d)Engangshandling 20 Vi har et en-til-en-forhold mellom perfektiver og metonymi

21 Konklusjon: • Metonymi forbinder – betydningene til perfektiv aspekt – betydningene til imperfektiv aspekt – imperfektive og perfektive verb med samme rot • Metafor – Knytter aspekt til masser og gjenstander – Motiverer bruken av aspektene • Samhandling: – Metafor og metonymi har komplementære roller i aspektsystemet 21


Laste ned ppt "Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tore Nesset Universitetet i Tromsø 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google