Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 11. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ 5. -7. trinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 11. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ 5. -7. trinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 11. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ 5. -7. trinn

2 1954 2009 8., 9. og -10. trinn 5., 6. og 7. trinn Gymsal og svømmehall Musikk, mat og helse, Adm., kantine og storsalen Gullsmeden M-Avd. for 12 Multi- funksjons- hemmede elever Kjeller: Kunst & håndverk Kjeller: naturfag 8., 9. og -10. trinn 5., 6. og 7. trinn Vakt mester 1.- 2: Bjart- bakken 3.-4: Kattisa Sarabråten Rustadsaga Auditoriet Sølvdobla Nøklevann Elvåga Amfiet

3

4 1.-2.trinn: Bjartbakken: Bjørk, Gran, Furu, Rogn, Lønn 3.-4.trinn: Kattisa : Linerle, Flaggspett, Kjøttmeis,Svarttrost, Bokfink Vetland 1.-4 : Bremsrud 5.-7.trinn: Sarabråten: Storblåfjær, Kattefot, Stavklokke, Solblom 5. -7. trinn: Rustadsaga: Dragehode, Liljekonvall,Nattfiol, Oslosildre Vetland 5. -7. : Østmarksetra 8.-10.trinn. Nøklevann: Gjedde, Karuss, Abbor, Ørret 8. -10.trinn Elvåga: Røye, Lake, Kreps, Morr Vetland 8. -10.: Skøyenputten

5 Velkommen til : RUSTADSAGA

6 Rustadsaga Sagbruket Rustadsaga lå litt nedenfor kafeen ved Skraperudbekken. Bygningen som i dag er kafé ble kalt Saghøi fordi den lå på høyden over sagbruket. Sagbruk, mølle og spinneri er blitt drevet ved bekken fra Nøklevann til Skraperudtjern. Sagbruksvirksomheten startet i slutten av 1600-tallet, og ble drevet frem til 1954 under forskjellige eiere. Rustadsaga var tidligere en plass under Rustad gård, men eies i dag av Oslo Kommune og leies ut til bestyrerpar som driver for egen regning. Servering har det vært på Rustadsaga fra tidlig 1920-tallet. Det ble bygget peisestue i 1958, etter at Marka ble tatt i bruk av alle som flyttet inn i nye boliger på Bøler, Bogerud og Skullerud. Rustadsaga er nevnt av Kjell Aukrust, i historien om Flåklypa: Ludvig er det engstelige vesen, som bor sammen med den verdensvante Solan Gundersen, sagbruksarbeider fra Rustadsaga - han likte å tro at han hadde eget bord på Theatercaféen. ( Torkjell Berulfsen. )

7 Velkommen til SARABRÅTEN

8 Sarabråten Sarabråten var for drøye 100 år siden et virkelig senter for hovedstadens stormenn. Den blir regnet for å være Oslos første utfartssted. Heftyefamilien kjøpte Sarabråten i 1856. Stedets historie går trolig helt tilbake til før svartedauden. I 1897 kjøpte Aker kommune det meste av skogområdene rundt Nøklevannet, men ikke selve Sarabråten. Det var bestemt at vannet skulle bli drikkevann og aktiviteten rundt vannet måtte begrenses. Husene og det siste av eiendommen ble kjøpt av kommunen i 1911. Bruken av stedet var en for stor trussel for drikkevannet, mente ingeniørvesenet. Foruten kuskeboligen og et større uthus, ble alle bygninger revet. Tømmeret fra den store dragestilvillaen, ble brukt i en av sidebygningene på Østmarksetra som ble oppført noen år senere. I november 1971 ble huset påtent og brant ned til grunnen. Den flotte utskårne portalen som hørte til rundt døra i Kuskeboligen, var til restaurering da huset brant. Den er nå bevart på Bymuseet.

9

10

11

12 ”Tilpasset opplæring” ”Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.” (Kunnskapsløftet.) ”Tilpasset opplæring berører hele skolen som organisasjon, dens kultur og alle som har sitt virke der. Tilpasset opplæring for ALLE elever vil på mange skoler forutsette endring i tenkingen omkring hva skole er og hva læring innebærer.” ( Kunnskapsdep. 2006. )

13 5. – 7. trinn 567 505449 RITA RITA HANNAHANNA ANNEANNE G R U I N T N A LISELISE ELLENELLEN HARALDHARALD KJETILKJETIL HEIDI BJØRN VIBEKE Undervisningsinsp. Vibeke Saltnes Olsen

14 5. -7. trinn Sarabråten Halve elevtallet 5.-7. StorblåfjærKattefotStavklokkeSolblom Norsk Matem. Engelsk Norsk Matem. Engelsk Norsk Matem. Engelsk Norsk Matem. Engelsk Norsk Matem. Engelsk Mestringsgrupper Norsk Matem. Engelsk

15 De 5 grunnleggende ferdigheter: Å kunne LESE Å kunne SKRIVE Å kunne REGNE Å kunne SNAKKE og ha MUNTLIGE ferdigheter Å kunne DATA

16 SKOLENS mål for elevene: ”Her er det trygt å være.” TRYGGHET ”Her trives jeg godt.” TRIVSEL ”Her lærer jeg hver dag.” LÆRING ”Her får jeg til ting.” SELVTILLIT ”Her hører jeg til.” INKLUDERING ”Her gleder de seg til jeg kommer.” VERDI

17 Alle elever på 5. – 7. trinn har 20 timers undervisning i uka. ( 60 min. timer ) Tilbud om leksehjelp etter ordinær skoledag Lærerne på 5. – 7. har mer konkret informasjon om skoleuka og livet på Rustadsaga og Sarabråten.


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 11. juni 08 FOR ALLE FORELDRE PÅ 5. -7. trinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google