Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer og pågående prosesser som har betydning for næringsutvikling 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel ATP-plan Buskerudbyen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer og pågående prosesser som har betydning for næringsutvikling 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel ATP-plan Buskerudbyen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer og pågående prosesser som har betydning for næringsutvikling 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel ATP-plan Buskerudbyen

2 Kommuneplanens samfunnsdel Mål for næringslivsutviklingen i Lier : Landbruket skal bevares som en bærebjelke i næringslivet i Lier, og næringen skal ha langsiktig trygghet for arealer og produksjonsgrunnlag. o Landbrukets produksjonsgrunnlag skal sikres ved at landbruksarealene vernes mot nedbygging og oppsplitting. o Fagmiljøene og rekruttering knyttet til ulike grener av landbruksnæringen skal opprettholdes for å sikre variasjon i næringen og jordbrukets kulturlandskap. o.

3 Kommuneplanens samfunnsdel Mål for næringslivsutviklingen i Lier : o Landbrukets produksjonsgrunnlag skal sikres ved at landbruksarealene vernes mot nedbygging og oppsplitting. o Fagmiljøene og rekruttering knyttet til ulike grener av landbruksnæringen skal opprettholdes for å sikre variasjon i næringen og jordbrukets kulturlandskap. o Liers innbyggere skal være godt kjent med landbruket i kommunen og betydningen det har for kommunen og landet. o Landbruket skal sikres vann til jordvanning av egnet kvalitet og mengde..

4 Kommuneplanens samfunnsdel Mål for næringslivsutviklingen i Lier : o Lier kommune skal legge til rette for en næringsutvikling som ivaretar mangfoldet av næringer, tar hensyn til miljøet og ivaretar kommunens grønne profil. o Samarbeid med næringslivet skal utvikles for å få gjennomført vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp og energibruk. o Ved nyetableringer skal det legges til rette for små- og mellomstore bedrifter slik at mangfoldet blir ivaretatt.

5 Kommuneplanens samfunnsdel Mål for næringslivsutviklingen i Lier : o Næringsvirksomheter med en klar miljøprofil og som er tilpasset liungenes kompetanse skal foretrekkes. Miljøsertifisering kjennetegner levedyktige bedrifter med høy kompetanse og samfunnsansvar. o Kunnskapsbaserte bedrifter innen helse, miljø og teknologi skal oppleve Lier kommune som en positiv og aktiv partner for etablering og videreutvikling. o Det skal tilrettelegges for nyetablering av kompetansekrevende næringsliv.

6 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Videre fortetting og utvikling av Liers næringsliv lokaliseres til: Gjellebekk/ Gunnaråsen, Lierbyen, Aksen Amtmannsvingen – Åby Lierstranda Gullaug Eksisterende næringsliv må gis god mulighet til utvikling og ekspansjon.

7 NYE NÆRINGSREALER I LIERS KOMMUNEPLAN Gjellebekk/ Gunnaråsen 153 daa + 32 daa = 185 daa Amtmannsvingen - Åby 27 daa +109 daa = 136 daa Innsigelse til 109 daa Lierstranda (500 daa) +200 daa = 700daa Innsigelse til 700daa Gullaug 425 daa (må revideres) Sum 605 daa + 341daa (+500daa) = 946daa (+ 500daa) Innsigelse til 309 (+ 500daa)

8 Kommunal planstrategi : (PBL §10) Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder : langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet vurdering av kommunens planbehov i valgperioden, herunder behovet for revisjon av kommuneplanen.

9 Kommunal planstrategi er ikke en plan Ikke en plan, men grunnlag for å prioritere planbehov i planperioden Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i kommuneplanen når den revideres. Ikke en planprosess etter PBL (kommunen bestemmer selv hvordan planstrategien utarbeides) Planstrategien er obligatorisk for kommuneplanens arealdel


Laste ned ppt "Planer og pågående prosesser som har betydning for næringsutvikling 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel ATP-plan Buskerudbyen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google