Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgstyrets møtebok Else Muri KRD,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgstyrets møtebok Else Muri KRD,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgstyrets møtebok Else Muri KRD, 22.08.2013
Valgstyrets møtebok er valgstyrets protokollering av valggjennomføringen i kommunen. Dette danner grunnlaget for fylkeskommunens kontrolltelling og fylkeskommunens møtebok, kandidatkåring og mandatfordelingen i fylket.

2 Alle sendinger er tilgjengelig etter sending i Valgmedarbeiderportalen og i brukerveiledningen.

3 Hvordan fungerer webcast
4. Skriv inn spørsmål og trykk send 3. Still spørsmål

4 Valgstyrets møtebok Administrative forhold
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer Endelig opptelling

5 A - Administrative forhold
Administrative forhold er informasjon knyttet til hvem som stiller i valgstyret i kommune og adresse, samt hvilke steder i kommunen det er avholdt valgting. Dette er informasjon som ligger i kommunenes konfigurasjon. Kommunen har muligheter til å oppdatere, endre og slette medlemmer av valgstyret helt frem til den dagen valgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes. Kretser, stemmesteder, valgdager og åpningstider er det imidlertid ikke mulig å endre i EVA etter at kommunen har godkjent konfigurasjonen. Dette ble gjort før sommeren.

6 A1: Medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok
A1: Medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok. Dette kan redigeres helt frem til valgstyrets møtebok skrive ut fra EVA og skal behandles av valgstyret. Dette gjøres under menyvalget ”Konfigurering styrer/ medlemmer”. A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider. Dette er informasjon som kommune la inn i sin grunnkonfigurasjon som skulle være ferdig 10. mai Informasjonen er også hentet ut til velgernes valgkort. Det er ikke mulig å endre denne informasjonen i EVA. Man kan kontrollere informasjonen under menyvalget ”Konfigurasjon av geografi og stemmesteder”.

7 A1: Medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok
A1: Medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok. Dette kan redigeres helt frem til valgstyrets møtebok skrive ut fra EVA og skal behandles av valgstyret. Dette gjøres under menyvalget ”Konfigurering styrer/ medlemmer”. NB! Husk at dette er mulig å redigere.

8 A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider
A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider. Dette er informasjon som kommune la inn i sin grunnkonfigurasjon som skulle være ferdig 10. mai Informasjonen er også hentet ut til velgernes valgkort. Det er ikke mulig å endre denne informasjonen i EVA. Man kan kontrollere informasjonen under menyvalget ”Konfigurasjon av geografi og stemmesteder”.

9 Vise i EVA Kapittel av vises gjennom konfigurasjon av styrer og medlemmer (A1) og konfigurasjon av stemmesteder på valgting (A2).

10 Menyvalg for å se på medlemmer av valgstyret (A1) og oversikt over kretser, stemmesteder og åpningstider på valgting (A2)

11 Kontroll av kretser, stemmesteder og åpningstider på valgting (A2)

12 Endre medlemmer av valgstyret

13 B - Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer B1
Dette kapittelet inneholder informasjon og oversikt over det totale antallet tidligstemmer og forhåndsstemmer. Stemmene er fordelt på ulike stemmetyper (tidligstemmer, forhåndsstemmer innenriks, forhåndsstemmer utenriks, brevstemmer utenriks, beredskapsstemmer). Videre gir kapittelet en oversikt over antallet forkastede forhåndsstemmer fordelt på forkastelsesgrunn fordelt på innenriks og utenriksstemmer. Det totalt antallet forhåndsstemmer inkluderer det antallet forhåndsstemmer som er lagt til side. Siste del av kapittel B håndterer

14 Kapittel B omhandler den foreløpige opptelling av forhåndsstemmer
Kapittel B omhandler den foreløpige opptelling av forhåndsstemmer. Dette gjelder opptellingskategoriene ”Forhåndsstemmer ordinære” OG ”Sent innkomne/ lagt til side”. Første del av kapittelet dreier seg om stemmegivningene (altså konvoluttene og antallet stemmegivninger totalt), mens den andre delen går på den foreløpige opptellingen av stemmesedlene knyttet til disse kategoriene.

15 Tabell B1.1 kan kontrolleres mot rapporten i EVA som heter ”Oversikt over forhåndsstemmer” og kan hentes ut ved menyvalget ”Forhåndsstemmerapporter”.

16 Tabell B 1.2 kan kontrolleres i EVA ved å se på oversikten over de ”Forkastede stemmegivningene” under menyvalget ”Prøving av stemmegivninger”. I denne oversikten finner man alle stemmegivninger som er foreslått forkastet. Her ligger både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer (fremmede og særskilte). Oversikten viser både løpenummer, stemmetype og forslag til forkastelsesgrunn på stemmegivningen.

17 Vise i EVA

18 B 1.1 – Oversikt i EVA Rapport i EVA som viser alle mottatte forhåndsstemmer fordelt på de stemmestedene de er registrert på. NB! Denne tabellen inkluderer også forhåndsstemmer til andre kommuner. Dette kommer IKKE med i valgstyrets møtebok.

19 B 1.2 – Forkastede stemmegivninger i EVA
NB! Oversikten i EVA over forkastede forhåndsstemmer (forkastet ved prøving) inkluderer også forkastede stemmegivninger fra valgting (fremmede og særskilt omslag)

20 B2 Kapitel B2 viser den foreløpige partifordelte opptellingen av de godkjente stemmesedlene fra forhåndsstemmegivningen. Kapittelet foretar den foreløpige opptellingen per stemmetype. Det vil si at stemmestyre ”Forhåndsstemmer ordinære” og stemmetype ”Sent innkomne/ lagt til side” telles foreløpig partifordelt i hver sin tabell i valgstyrets møtebok.

21 B2. 1 Viser kun stemmetype ”Forhåndsstemmer ordinære”
B2.1 Viser kun stemmetype ”Forhåndsstemmer ordinære”. Den viser hvor mange av stemmegivningene som inneholdt stemmesedler som kan godkjennes, hvilke som er blanke og hvilke som må behandles som tvilsomme.

22 B2. 2 Viser kun stemmetype ”Sent innkomne/ lagt til side”
B2.2 Viser kun stemmetype ”Sent innkomne/ lagt til side”. Den viser hvor mange av stemmegivningene som inneholdt stemmesedler som kan godkjennes, hvilke som er blanke og hvilke som må behandles som tvilsomme.

23 Vise i EVA

24 C - Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Kapittel om foreløpig opptelling av valgtingsstemmer er delt inn i 4 deler: Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser Foreløpig opptelling hos stemmestyrene Stemmegivninger – valgting (særskilt omslag, fremmede og beredskap Foreløpig opptelling hos valgstyret Del 1 og 2 omhandler det som omtales som ”urnetelling og foreløpig partifordelt telling”. Urnetellingen MÅ gjøres av stemmestyrene, mens den foreløpige partifordelte tellingen gjøres KUN i kommuner som har opptelling av valgtingsstemmer ”Lokale fordelt på krets”. Kapittel om foreløpig opptelling av valgtingsstemmer har først en oversikt over alle stemmekretser i kommunen med antall kryss i manntallet fordelt på valgdagene og antall opptalte stemmer fordelt på de ulike stemmekategorien (ordinære, særskilt omslag, fremmed (og beredskap for forsøk)).

25 Opptelling av stemmegivninger C4 = Opptelling av stemmesedler
C1, C2, C3 = Opptelling av stemmegivninger C4 = Opptelling av stemmesedler Stemmegivninger = antallet konvolutter og forhåndsstemmer ”rett i urna”. C1: Oversikt over antallet stemmegivninger mottatt i alle kretser i kommunen på valgting (stemmetype ”Valgtingsstemmer ordinære”, ”Særskilte” og ”Fremmede” (eventuelt ”Beredskap”)). Kommunen kan kontrolltelle at antallet manntallsavkrysninger stemmer med antallet stemmesedler i urna, samt kontrollere at antallet særskilte og fremmede er lik det antallet man har registrert inn i EVA. Dersom dette ikke stemmer, tyder det på at noe er feil. Kontroller hva som står i stemmestyrets møtebok. Merknadene som er lagt inn av stemmestyret (rollen K3 i EVA ved innlegging av urnetelling (og eventuelt foreløpig telling) vil komme i tabell C 1.1. C2: Oversikt over den foreløpige opptelling av valgtingsstemmer gjort av stemmestyrene. Den første tabellen viser det totalt antallet sedler fra alle kretser fordelt mellom godkjente, blanke og tvilsomme. Mens den andre tabellen viser de godkjente sedlene fordelt på parti. Dette er gjort av stemmestyret lokalt ute i kretsen. Denne tabellen er kun aktuell for kommuner som har opptellingsmåte ”Lokale- fordelt på krets”. Tabellen vises ikke per krets, men alle tallene fra hver krets summeres og vises som en foreløpig opptelling partifordelt. C3: Dette kapittelet tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer. Disse stemmegivningene fordeles førest (hver for seg) mellom de godkjente og de forkasta stemmegivningene. Under vises antallet forkasta stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

26 Disse tallene må kontrolleres mot stemmestyrenes møteboker.
C1: Oversikt over antallet stemmegivninger mottatt i alle kretser i kommunen på valgting (stemmetype ”Valgtingsstemmer ordinære”, ”Særskilte” og ”Fremmede” (eventuelt ”Beredskap”)). Kommunen kan kontrolltelle at antallet manntallsavkrysninger stemmer med antallet stemmesedler i urna, samt kontrollere at antallet særskilte og fremmede er lik det antallet man har registrert inn i EVA. Dersom dette ikke stemmer, tyder det på at noe er feil. Kontroller hva som står i stemmestyrets møtebok. Merknadene som er lagt inn av stemmestyret (rollen K3 i EVA ved innlegging av urnetelling (og eventuelt foreløpig telling) vil komme i tabell C 1.1.

27 Gjelder KUN kommuner med sentral kretsfordelt opptelling av valgting
C2: Oversikt over den foreløpige opptelling av valgtingsstemmer gjort av stemmestyrene. Den første tabellen viser det totalt antallet sedler fra alle kretser fordelt mellom godkjente, blanke og tvilsomme. Mens den andre tabellen viser de godkjente sedlene fordelt på parti. Dette er gjort av stemmestyret lokalt ute i kretsen. Denne tabellen er kun aktuell for kommuner som har opptellingsmåte ”Lokale- fordelt på krets”. Tabellen vises ikke per krets, men alle tallene fra hver krets summeres og vises som en foreløpig opptelling partifordelt.

28 C3: Dette kapittelet tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer. Disse stemmegivningene fordeles førest (hver for seg) mellom de godkjente og de forkasta stemmegivningene. Under vises antallet forkasta stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

29 C3: Dette kapittelet tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer. Disse stemmegivningene fordeles førest (hver for seg) mellom de godkjente og de forkasta stemmegivningene. Under vises antallet forkasta stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

30 C4 = Opptelling av stemmesedler
C4: Kapittelet spesifiserer hvor mange stemmesedler av de godkjente stemmegivningen i hver opptellingskategori på valgting (valgting ordinære, særskilt omslag og fremmede) som er godkjent, blanke og tvilsomme. De godkjennte stemmesedlene innenfor hver opptellingskategori partifordeles i hver sin tabell.

31 Tabellen viser antallet godkjente stemmegivninger av opptellingskategorien ”Valgtingsstemmer ordinære” som er fordelt mellom godkjent, blanke og tvilsomme stemmesedler. Dette er kontrollert opp mot antallet kryss i manntallet.

32 Partifordelte ”Valgtingsstemmer ordinære”
Partifordelte ”Valgtingsstemmer ordinære”. Totalsummen i denne tabellen skal være lik antallet godkjente stemmesedler i tabell C4.1.

33 Tabellen viser antallet godkjente stemmegivninger av opptellingskategorien ”Særskilt omslag” som er fordelt mellom godkjent, blanke og tvilsomme stemmesedler. Dette er kontrollert opp mot antallet kryss i manntallet, det vil si det antallet særskilte stemmegivninger som er registrerte i EVA og godkjent ved manuell prøving.

34 Tabellen viser antallet godkjente stemmegivninger av opptellingskategorien ”Fremmedstemmer” som er fordelt mellom godkjent, blanke og tvilsomme stemmesedler. Dette er kontrollert opp mot antallet kryss i manntallet, det vil si det antallet fremmede stemmegivninger som er registrerte i EVA og godkjent ved manuell prøving.

35 D – Endelig opptelling Det finnes 4 rapporteringskategorier i EVA. Dette er de 4 kategoriene som skal rapporteres til SSB.

36 D: Endelig opptelling viser til de endelige tellingene av alle opptellingskategoriene i EVA.
Kapittelet er todelt; (D1) endelig opptelling av forhåndsstemmer og (D2) endelig opptelling av valgtingsstemmer. Hver av delen viser først en oversikt over det totale antallet stemmesedler innefor hver opptellingskategori (i EVA) fordelt mellom godkjente, blanke og forkastede stemmesedler (D1.1/ D2.1). Deretter vises en oversikt over de forkastede stemmesedlene fordelt på forkastelsesgrunn (D1.2/ D2.2). Den tredje tabellen sammenligner den foreløpige tellingen og den endelige tellingen fordelt på parti (D1.3/ D2.3). Videre får man en oversikt som sammenligner den foreløpige og endelige opptellingen av kategoriene og viser avvikene mellom tellingene (D1.4/ D2.4). Til slutt kommer alle merknadene knyttet til hver opptellingskategori.

37 D1: Endelig opptelling av forhåndsstemmer
D1.1. : Viser en oversikt over det totale antallet stemmesedler innefor hver av opptellingskategori for forhåndsstemmer (Forhåndstemmer ordinære og sent innkomne/ lagt til side) fordelt mellom godkjente, blanke og forkasta stemmesedler.

38 D1.2. : Viser en oversikt over de forkastede stemmesedlene fordelt på forkastelsesgrunner. Forkastelsesgrunner gis i EVA når de tvilsomme stemmesedlene. Dette er kun de forkastede stemmesedlene knyttet til opptellingskategoriene ”Forhåndsstemmer ordinære” og ”Sent innkomne/ lagt til side”.

39 D1.4 :Den tredje tabellen sammenligner den foreløpige tellingen og den endelige tellingen fordelt på parti (D1.3/ D2.3). Videre får man en oversikt som sammenligner den foreløpige og endelige opptellingen av kategoriene og viser avvikene mellom tellingene

40 D2: Endelig opptelling av valgtingsstemmer
D2.1. : Viser en oversikt over det totale antallet stemmesedler innefor hver av opptellingskategori for valgtingsstemmer (Valgtingsstemmer ordinære, fremmedstemmer, stemmer i særskilt omslag) fordelt mellom godkjente, blanke og forkasta stemmesedler.

41 D2.2. : Viser en oversikt over de forkastede stemmesedlene fordelt på forkastelsesgrunner. Forkastelsesgrunner gis i EVA når de tvilsomme stemmesedlene. Dette er kun de forkastede stemmesedlene knyttet til opptellingskategoriene ”Valgtingsstemmer ordinære”, ”Fremmedstemmer” og ”stemmer i særskilt omslag”.

42 D2.4 :Den tredje tabellen sammenligner den foreløpige tellingen og den endelige tellingen fordelt på parti. Videre får man en oversikt som sammenligner den foreløpige og endelige opptellingen av kategoriene og viser avvikene mellom tellingene.

43 D1.5/ D2.5 : Alle merknadene knyttet til hver opptellingskategori.

44


Laste ned ppt "Valgstyrets møtebok Else Muri KRD,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google