Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan mener du fordelingen av pensjonsfondet ideelt sett burde vært?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan mener du fordelingen av pensjonsfondet ideelt sett burde vært?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan mener du fordelingen av pensjonsfondet ideelt sett burde vært?

3 Nær halvparten mener pensjonsfondet burde investert mer i norske veier og infrastruktur. 1 av 8 er enig i dagens investeringsprofil

4 Hva er din holdning til ekstra rushtidsavgift for regulering av trafikk?

5 Halvparten synes det er et dårlig tiltak med rushtidsavgifter for å regulere trafikken.. Flere enn 6 av 10 i aldersgruppen 25-39 år er negative til rushtidsavgifter.

6 2 av 3 som stemmer Frp synes at dette er et dårlig tiltak. Bare 1 av 4 synes at det er godt tiltak å regulere trafikken med hjelp av rushtidsavgifter. De som er mest positive til rushtidsavgifter er de som stemmer SV. Med unntak av Venstre er øvrige partiers velgere negative. Hva er din holdning til ekstra rushtidsavgift for regulering av trafikk?

7 Hva er din holdning til bompengefinansiering av veiutbygging?

8 7 av 10 synes at staten skulle betalt veiutbygging gjennom inntekter den har fra bilbruk. Mer enn halvparten mener at spørsmålet om lokal bompengefinansiering bør avgjøres av lokale folkeavstemminger

9 Sør-Norge og Nord-Norge er der flest mener at staten skulle betalt veiutbygging. Oslo er mest positiv til bompenger. Den yngste aldersgruppen er mer positiv til bompenger enn det de eldre aldersgruppene er. De som kjører bil daglig er mer negative til bompengefinansiering enn de som ikke kjører bil. Oslo er den del av landet der flest mener at spørsmålet om bompengefinansiering ikke bør avgjøres av lokale folkeavstemminger Bare 1 av 4 synes at bompenger er en bra måte å finansiere nye veier på. Hva er din holdning til bompengefinansiering av veiutbygging?

10 4 av 10 mener i liten grad at avgifter fra bilbruk og bomringer bør brukes for å finansiere kollektiv transport. 1 av 3 mener i stor grad at avgifter fra bilbruk og bomringer bør brukes for å finansiere kollektiv transport. Litt færre enn halvparten sier det er mest riktig å bygge felles vei for både buss og bil (kontra skinner) Litt færre enn 4 av 10 mener at utbygging av reserverte traseer for kollektivtrafikk på skinner er den beste løsningen på kollektivtrafikk-problemene. Kollektivutbygging?

11 Hva syns du er mest riktig å gjøre med jernbanen?

12 Litt flere enn 4 av 10 mener det er mest riktig å prioritere hastighet, frekvens og tilbud på dagens jernbanenett foran å prioritere ny høyhastighetsbane. De som stemmer RV (83%)og SV (59%) er de største til- hengerne av å heller prioritere dagens jernbanenett.

13 Hvordan bør en høyhastighetsbane prioriteres i forhold til moderne stamveier og motorveier mellom byene?

14 Selv gitt at man velger å satse på høyhastighetsbane, mener over halvparten at stamveier og motorveier mellom byene må prioriteres foran høyhastighetsbane

15 Nesten halvparten mener pensjonsfondet burde investert mer i vei og infrastruktur Over halvparten avviser rushtidsavgifter som trafikkregulering. 7 av 10 synes staten skulle betalt veiutbygging gjennom inntekter den har fra bilbruk, ikke bompenger. Mer enn halvparten bompengefinansiering bør avgjøres av lokale folkeavstemminger. 4 av 10 mener i liten grad at avgifter fra bilbruk og bomringer bør brukes for å finansiere kollektiv transport. For å løse kollektivtrafikkproblemene i de større byene mener nesten halvparten at det er mest riktig å bygge ut felles vei med fremkommelighet både for buss og bil. Færre enn 4 av 10 mener utbygging av reserverte traseer for skinner er den beste løsningen på kollektivtrafikk-problemene. Flere enn 4 av 10 mener vil prioritere hastighet, frekvens og tilbud på dagens jernbanenett foran høyhastighetsbane. Dersom man velger å satse på høyhastighetsbane mener likevel halvparten at stamveier og motorveier mellom byene er viktigere. Hovedfunn oppsummert


Laste ned ppt "Hvordan mener du fordelingen av pensjonsfondet ideelt sett burde vært?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google