Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobilitetsplanlegging/ felteksperiment med Kunnskapsbyen Lillestrøm Steffen Kallbekken Kristine Korneliussen Torben K. Mideksa Silje Tørnblad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobilitetsplanlegging/ felteksperiment med Kunnskapsbyen Lillestrøm Steffen Kallbekken Kristine Korneliussen Torben K. Mideksa Silje Tørnblad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobilitetsplanlegging/ felteksperiment med Kunnskapsbyen Lillestrøm Steffen Kallbekken Kristine Korneliussen Torben K. Mideksa Silje Tørnblad

2 Hva? Felteksperiment for å teste effekten av tilpasset informasjon, og gratis ukeskort, på valg av transportmiddel I samarbeid med Akerhus fylkeskommune, Ruter og Kunnskapsbyen Lillestrøm

3 Hvorfor? •Attraktivt virkemiddel (aksept, kostnad) •Studier fra andre land hevder å ha funnet store effekter (5-15%) av mobilitetsplanlegging •Grunnelementer + (dis-)incentiver = virkemiddelpakker •Få studerer hvilke elementer som gir effekt, og mange er dårlig kontrollert

4 Hvordan? •Transportatferd målt gjennom spørreundersøkelser –Før intervensjonen –En måned etter –Fem måneder etter •Deltakere delt inn i tre grupper 1.Kontroll 2.Tilpasset informasjon 3.Tilpasset informasjon + gratis ukeskort

5 Tilpasset informasjon •Mappe med informasjon om bussruter, områdekart med busstopp, billettyper og priser, etc. •Mapper levert til posthyller på arbeidssted •Gruppen med gratis ukeskort fikk denne i samme mappe (inkl. samme info)

6 Hvor? •Kunnskapsbyen Lillestrøm på Kjeller •Alle har tilsvarende transporttilbud •Ifølge Ruter har Kjeller et godt, men ikke fullt utnyttet kollektivtransporttilbud

7 Resultater 1.Tallene viser en god effekt på bilkjøring, men lite på andel kollektivt 2.Foreløpig analyse viser ingen effekt 3.Vi jobber videre med å forstå resultatene

8 Mindre eller ingen effekt? Har ikke endelige resultater, men ser ut som mindre effekt enn i andre land: •Mange deltakere misfornøyd med kollektivtilbudet •Sterkere eksisterende incentiver for ikke å kjøre bil i Norge

9

10 Andel som kjører bil NovemberMai Kontroll59,6 %55,1 % Informasjon69,7 %58,3 % 7-dagerskort64,7 %54,6 % D-i-D Informasjon-6,9 % 7-dagerskort-5,6 % MEN: Andel som reiser kollektivt er omtrent uendret i testgruppene! …og det er 5 prosentpoeng flere som sykler!

11 Offentlig aksept av transportavgifter Steffen Kallbekken Jorge H. Garcia Kristine Korneliussen

12 Formål •Forstå hvilke faktorer som påvirker offentlig aksept for transportavgifter •Undersøke om det er forskjell mellom ulike avgifter •Vi fokuserer i denne studien på drivstoffavgifter, veiprising (rushtidsavgift og bompenger) og parkeringsavgifter

13 Spørreundersøkelsen •Gjennomført desember 2011 •Designet for dette formålet •Tilfeldig utvalg respondenter i Oslo, Bergen og Trondheim (og omegn) •Endelig utvalg på 751 personer, relativt likt fordelt mellom de tre byene

14 Spørreundersøkelsen •Aksept målt ved hypotetisk folkeavstemning “Dersom det var en folkeavstemning i dag om drivstoffavgiftene,…, hvilket alternativ ville du stemt på?” •Tilsvarende spørsmål for de andre avhengige variablene

15 Spørreundersøkelsen Vi førsøker å finne sammenhenger mellom aksept for de ulike avgiftene og faktorer som: •Forventet effekt av de ulike avgiftene på luftkvalitet, køproblemer, fordeling og egen økonomi •Tillitt til myndighetenes bruk av inntektene •Transportalternativer •Sosioøkonomiske bakgrunnsvariable

16 Forskjell i forventet effekt mellom avgiftene

17 Funn •Forventede effekter på luftkvalitet, køproblemer, fordeling og egen økonomi er alle av betydning for oppslutning om avgiftene •Fordelingseffekten peker seg ut som den viktigste faktoren •Tillitt til myndighetene også av betydning

18 Funn •Forskjell i aksept for de ulike tiltakene  Høyere aksept for (eksisterende) drivstoffavgifter og veiprising, lavere for (nye) parkeringsavgifter •Respondenter i Bergen har høyere aksept for veiprising •Respondenter i Trondheim rapporterer høyere forventet effekt av veiprising på køproblemer

19 Politikkimplikasjoner? •Dersom man klarer å påvirke forventet effekt på luftkvalitet og køproblemer i positiv retning vil det kunne øke aksepten for en avgift •Redusert negativ fordelingseffekt vil kunne øke aksepten •Økt tillitt til at myndighetene bruker pengene fornuftig også positivt


Laste ned ppt "Mobilitetsplanlegging/ felteksperiment med Kunnskapsbyen Lillestrøm Steffen Kallbekken Kristine Korneliussen Torben K. Mideksa Silje Tørnblad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google