Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11. juni 2008

2 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFUNN – for hvem?  Rettighetsbasert ordning for skattepliktige foretak i Norge  Gjelder alle bedrifter og bransjer (incentiveffekt for store bedrifter)  Uavhengig av om foretaket går med overskudd eller ikke  Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke  Foretaket er ikke bundet til å samarbeide med godkjent FoU-institusjon  Noe ugunstig for enkeltpersonforetak og nystartede foretak der det ikke tas ut lønn

3 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus  Definert prosjekt;Hovedmål, delmål, start-slutt  Vise at prosjektet har som mål å fremskaffe: Ny kunnskap Ny informasjon eller Ny erfarining …. som kan være til nytte ved utviklingen av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter Hva kreves av FoU?

4 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Unntak (utdrag)  Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke – herunder prosjekter som:  Har karakter av løpende drift  Omfatter modifikasjon av bedriftenes produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter  Hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring, kvalitetssikring, markedsundersøkelser, installasjon av utstyr og lignende

5 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Økonomiske rammer: 18% eller 20% fradrag i skatten?  Alle foretak kan oppnå 18% skattefradrag for kostnader knyttet til godkjente prosjekter.  Foretak kan oppnå 20% skattefradrag dersom:  Foretaket har færre enn 250 ansatte (250 årsverk)  Foretaket har salgsinntekt lavere enn 50 millioner Euro eller balansesum lavere enn 43 millioner Euro  Foretaket ikke eies med mer enn 25% av en stor bedrift  Satsen for Personal- og indirekte kostnader er satt til maksimalt kr. 500,- per time.  Antall arbeidstimer pr ansatt pr år er satt til maksimalt 1850.

6 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFUNN = Risikoavlastning for FoU- arbeid Prosjekter over 4 mill kr krever samarbeid med godkjent FoU-institusjon

7 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus

8

9

10

11

12

13

14

15 Søker er ansvarlig for å fylle ut en komplett og korrekt søknad  Fylle ut søknad med korrekt informasjon og god beskrivelse av prosjektet  Forskningsrådet legger særlig vekt på følgende i sin prosjektvurdering:  Prosjektsammendrag  FoU-utfordringer  Mål, delmål og milepæler  Budsjett  Eventuelle samarbeidspartnere Fase 1: Prosjektgodkjenning NFR IN Søker Fase 2: Fradraggodkjenning Liknings- kontor RevisorSøker FIN NHD Søker:

16 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Innovasjon Norge (IN) veileder søker og er første mottaker av søknaden  Veileder søker  Kvalitetssjekker søknaden – spesielt med hensyn til bedriftsinformasjon og oppgitte tall om foretaket  Vurderer om søknaden har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles  Første-linje-vurdering av avslag/godkjenning Fase 1: Prosjektgodkjenning NFR IN Søker Fase 2: Fradraggodkjenning Liknings- kontor RevisorSøker FIN NHD IN:

17 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Godkjenningsbrevet er grunnlaget for alle ledd i skatteoppgjøret  Følger av Forskningsrådets saksbehandling  Hvilket prosjekt og hvilke aktiviteter som er godkjent  Kan avvike fra søknaden – vær nøye med å lese ”særvilkår”  Brevet danner grunnlag for godkjenning av skatte- fradrag i godkjente aktiviteter og revisor- attestert skjema (RF-1053B)  Skatteetaten kan gjøre avkortinger av økonomisk karakter Fase 1: Prosjektgodkjenning NFR INSøker Fase 2: Fradraggodkjenning Liknings- kontor RevisorSøker FIN NHD Godkjenningsbrevet:

18 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFUNN har blitt et sentralt virkemiddel for innovasjon  1 av 4 av bedrifter med internasjonale ambisjoner har mottatt støtte fra SkatteFUNN  79% mener SkatteFUNN har bidratt til at bedriften har gjennomført prosjekter som ellers ikke ville vært gjennomført  3 av 4 av bedriftene som har mottatt støtte fra SkatteFUNN mener prosjektene har ført til at bedriften arbeider mer systematisk og strukturert med FoU  77,7 % av SkatteFUNN-prosjektene resulterer i kommersialisering av nye produkter  76,2% svarer at prosjekter har en påviselig (49,1%) eller betydelig (27,1%) økonomisk gevinst Perduco 2004-2006

19 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Innovasjon Norge kobler SkatteFUNN aktivt med andre virkemidler  IFU/OFU  Innovasjon Norge forutsetter at SkatteFUNN er benyttet før IFU/OFU-midler benyttes  Distriktsrettet Bedriftsutvikling  Regelen er at SkatteFUNN skal vurderes, men praktisk vanskelig da få prosjekter har tilstrekkelig FoU-grad  Etablerer-/inkubatorstipend  Gis til bedrifter i oppstartfase  Bedrifter med utfordrende prosjekter oppfordres til å søke SkatteFUNN

20 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Søknadsfrist for nye SkatteFUNN-søknader  Søknadsfrist er 1. september hvis man skal være garantert saksbehandling innenfor søknadsåret  Søker man etter 1. september er man ikke garantert saksbehandling innen utgangen av året. Man risikerer da å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.  Søk derfor innen 1. september

21 Skattefunn - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus


Laste ned ppt "Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google