Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som støtte for samarbeid HiO 13.9.06 Fred-Arne Ødegaard Web 2.0 (revidert 1.10.06)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som støtte for samarbeid HiO 13.9.06 Fred-Arne Ødegaard Web 2.0 (revidert 1.10.06)"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT som støtte for samarbeid HiO 13.9.06 Fred-Arne Ødegaard Web 2.0 (revidert 1.10.06)

2 HiO, Fred-Arne Ødegaard Hva vet vi om samarbeid over nett? Programmer for samarbeid over nett? Videreutvikling av samarbeid over nett: Web 2.0 Erfaringer med samarbeid over nett

3 HiO, Fred-Arne Ødegaard Ny vri for denne forelesningen Hva skjer nå? Web 2.0 Forelesningen blir todelt: – Alt det gamle om fjern og nettundervisning ligger her – til slutt – En serie eksempler og henvisninger til Web 2.0 er satt opp først

4 HiO, Fred-Arne Ødegaard Web 2.0: En ny verden åpner seg Definisjon: Refer to a supposed second-generation of Internet-based services that let people collaborate and share information online in new ways — such as social networking sites, wikis, communication tools, and folksonomiesgeneration Internetservicessocial networking siteswikis folksonomies Se WikipediaWikipedia

5 HiO, Fred-Arne Ødegaard Om alle de nye tjenestene under Web 2.0 digi.no - Hva er egentlig nytt med Web 2.0 digi.no - Hva er egentlig nytt med Web 2.0 ITpro Alt om Web 2.0- nettjenester - Samlet under en portal ITpro Alt om Web 2.0- nettjenester - Samlet under en portal Ajax-Studio Enterprise ASP.NET 2.0 Demo Ajax-Studio Enterprise ASP.NET 2.0 Demo Newsvine - Get Smarter Here Newsvine - Get Smarter Here Micro Persuasion 24SevenOffice business2blog B2Day digg – Technology reddit.com what's new online reddit.com what's new online Write

6 HiO, Fred-Arne Ødegaard Om alle de nye tjenestene under Web 2.0 MySpace O'Reilly -- What Is Web 2.0 ThinkFree Online beta Web 2.0 Web 2.0 – Idium Web 2.0 - Wikipedia, the free encyclopedia Web 2.0 - Wikipedia, the free encyclopedia Welcome to Flickr - Photo Sharing Welcome to Flickr - Photo Sharing Morten Flate Paulsen Professor of Online Education and author of e-learning books. Morten Flate Paulsen Professor of Online Education and author of e-learning books. Welcome to Google Spreadsheets Welcome to Google Spreadsheets Wiki - Wikipedia, the free encyclopedia Wiki - Wikipedia, the free encyclopedia Windows Live Spaces Wired News Veni, Vidi, Wiki YouTube - Broadcast Yourself. YouTube - Broadcast Yourself. Murdoch_Wired 14.07 His Space Murdoch_Wired 14.07 His Space

7 HiO, Fred-Arne Ødegaard Oppgaven nå Gå igjennom referansene Dann deg et bilde av hva Web 2.0 er Skaff en oversikt over eksempler Lag et notat om Web 2.0 Vurder: Er dette det nye samarbeidet over nett?

8 HiO, Fred-Arne Ødegaard Den gamle forelesningen Se artikler av Fjuk fra kompendiet Foilene sier noe om vesentlige trekk ved nettbasert undervisning Det er også lagt inn noen foiler om utfordringer knyttet til undervisning og læring i høyere utdanning (artige foiler…)

9 HiO, Fred-Arne Ødegaard Hvordan lærer vi og hvordan arbeider vi i dag? Som enkeltindivider? Som grupper?

10 HiO, Fred-Arne Ødegaard Hva sier Ludvigsen/Fjuk-artikkelen?

11 HiO, Fred-Arne Ødegaard Om CSCL Her er en god oversikt Her

12 HiO, Fred-Arne Ødegaard Eksempel fra Scadamalia- ”Deep construcitivism” Se her for foredrag ved ITU-konferansen 2003her

13 HiO, Fred-Arne Ødegaard Så om fjernundervisning og læring over nett mer generelt Trekk fra historien om fjernundervisning Teknologiske perspektiver Pedagogiske perspektiver Politiske perspektiver Aktører/organisasjoner Trender Refleksjoner

14 HiO, Fred-Arne Ødegaard Innledende eksempler Forsvaret og soldater ”på brakka” Bjarkøy og lærermangel Norske elever i utlandet Norske elever på sykehus MIT åpner alle sine kurs Engelske Open University Amerikanske Phoenix University Australske erfaringer Nederlandsk mangel på matematikklærere

15 HiO, Fred-Arne Ødegaard Noen elementer fra historien Hvorfor fjernundervisning? Læring, kunnskap, utdanning på den politiske dagsorden Korrespondanseskoler/fjernundervisningsinstitusjoner – NKS, NKI, FB etc – Nasjonale initiativ – Norgesuniversitetet – SOFF – Internasjonale initiativ: Open University Brevskolerådet Fra korrespondanseskoler til brevundervisning til fjernundervisning til åpen og fleksibel læring Norsk bidrag til oversikt – Ingeborg Bø - NADE Internasjonal historie: – http://www.pbs.org/als/dlweek/history/ http://www.pbs.org/als/dlweek/history/ – Se også: http://www.ukans.edu/history/VL/instruction/distance.htmlhttp://www.ukans.edu/history/VL/instruction/distance.html – Se også: http://www.seniornet.org/edu/art/history.htmlhttp://www.seniornet.org/edu/art/history.html

16 HiO, Fred-Arne Ødegaard Tekniske perspektiver Noen sider ved: – Brev – Radio – Lydbånd – TV – om interaktivitet og returkanaler – Billedtelefon – Kombinert undervisning – CAI – datamaskinbasert undervisning – Konferansesystemer – Internett – Tilknytning til ”collaborative work” – chat - blogs Amerikanske universiteter: ”Never say good bye to a good customer.” Dimensjonene sted – tid- tempo – interaktivitet Generelt: hvordan utnytte ny teknologi?

17 HiO, Fred-Arne Ødegaard Table 1 : Models of Distance Education - A Conceptual Framework http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/FD5130FDCE096DA341256C3F00397748!OpenDocume nt Tekniske perspektiver

18 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Nettets muligheter – Effektiv distribusjon – Toveis kommunikasjon – lærer-veileder-studerende- administrasjon – Alternativ til direkte undervisning – Felles undervisning og veiledning – Gjensidig studentstøtte – Fri diskusjon og sosial møteplass – Elektronisk bibliotek – Administrative rutiner – Utvikling av læremateriell i team (http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=108)

19 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Krav til en nettskole – Alment tilgjengelig Geografisk Teknisk Økonomisk Kunnskapsmessig – Ivareta alle skolens oppgaver Undervisningsoppgaver Administrative oppgaver Sosiale oppgaver

20 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Uavhengig av tid – Kontinuerlig drift – Tillate asynkron kommunikasjon Ivareta skolens behov for mellom- menneskelig kommunikasjon – En til en – En til mange – Mange til mange

21 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Nye pedagogiske muligheter – Gir studentene kontroll over tiden – Tilgang til enorme læringsressurser – Mulighet for samarbeidslæring – uavhengig av tid og sted – Muligheter for refleksjon og tid til formulering av spørsmål og kommentarer – Tilgang til multimedieelementer

22 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Mangfold i muligheter med to hovedretninger – ”individuell fleksibel undervisning” – tids- og stedsuavhenging – ”det utvidede klasserom” – studentene fullfører som gruppe, også med fysiske møter – Og en ”hybrid” – ”kombinert undervisning”

23 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Kvalitet og resultater – Undervisningsopplegg og læringsaktiviteter må være hensiktsmessige i forhold til mål og deltakerforutsetninger – Kvaliteten på lærernes arbeid et hovedkriterium for studentenes vurdering av kvaliteten på studietilbudet – Læringssyn: læring som endring i oppfatning av omverdenen – løse problemer, skille sentralt fra perifert

24 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske perspektiver Norsk publikasjonsliste: Norsk publikasjonsliste – http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?a rtid=94 http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?a rtid=94 Et internasjonalt perspektiv – http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/missing_bo rders.html http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/missing_bo rders.html

25 HiO, Fred-Arne Ødegaard Politiske perspektiver Behovet for livslang læring Geografiske forhold Utjevning – en ny sjanse for alle Utdanning som motor i samfunnsutviklingen se denne (sosiologi-Tyrkia) og denne (Verdensbanken-Zimbabwe) og denne (u-landspespektiver-FN)denne Eksplosjonen i kompetansebehov NHOs forsøk på kunnskapstorv – eksplosjonen som forsvant ”Education as the next killer application on the net” - skjedde det? NKI: Kvalitetsarbeid i fjernundervisning NKI: Behovene for pedagogisk kompetanseBehovene for pedagogisk kompetanse

26 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Norge: – NKS NKS – NKI NKI – Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet – NADE-NFF NADE-NFF – Nettverksuniversitetet Nettverksuniversitetet – Boxer Boxer

27 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Internasjonale organisasjoner – ICDE ICDE – International commission International commission – ACM – e-læringsmagasine-læringsmagasin – ACM - læringsportallæringsportal

28 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Aktørene – Open University Open University (også om strevet med å bli digital….) – MIT MIT Open courseware – alle kurs lagt gratis ut på nettet – en sensasjon i forhold til DRM og opphavsrett – University of Phoenix University of Phoenix Et storsatsing på nettundervisning – kun på nett! – Distance educator Distance educator – Penn State Penn State Lange tradisjoner på fjernundervisning – PBS PBS Også ”distance learning” – Brigham Young Brigham Young – Vatikanet (utrolig vakker hjemmeside – med ressurser) Vatikanet

29 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender 32 trends/Brigham Young (http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html )http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html Plassbehov i høyere utdanning Studentene ønsker skreddersydde valg (”studentene shopper”) ”Highly competitive e-learning market” Nye, eldre, krevende kunder – voksne, minoriteter, kvinner Økonomi-hensyn – (”higher education tuition fees is the nightmare of the amarican middle class”- sitat fra lederen for Open University) ”Outsourcing”, spesialisering, arbeidsdeling for ”faculty” Motstand fra ”faculty” – arbeidsbyrde, rettigheter, tradisjoner

30 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender Eksponesiell kunnskapsutvikling Endringer i universitetsstrukturen – også ”for profit insitutions”, desentralisering Studentsentrert undervisning (jf kvalitetsreformen hos oss) Sømløst mellom videregående, college, universitet, etterutdanning

31 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender De teknologiske mulighetene – Internett Økonomiske begresninger Livslang læring nødvendig for å opprettholde kompetanse Flere kurs tilgjengelige som fjernundervisning – Internett dominerende Skillet mellom fjernundervisning og lokal undervisning forsvinner

32 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender Verdensbanken – Utdannelse – en global utfordringglobal utfordring Et perspektiv fra HawaiiHawaii Fra Distance Educator:Distance Educator – Distance education has been described as a disruptive technology—an innovation that, while initially posing no threat to established institutions, over time challenges conventional practices and contributes to new ways of thinking (Archer, Garrison, & Anderson, 1999). I agree with this assessment. Distance education has already become more than an alternative form of delivery.

33 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender http://www.hawaiianharddrive.com/articleview.cfm?articlei d=416 http://www.hawaiianharddrive.com/articleview.cfm?articlei d=416 http://www1.worldbank.org/disted/Policy/National/diff- 02.html http://www1.worldbank.org/disted/Policy/National/diff- 02.html http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.ht ml http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.ht ml http://www.westga.edu/~distance/jmain11.html http://www.uwex.edu/disted/history.html http://www.ucea.edu/san/p6_7.pdf http://www.adec.edu/workshops/2000/poley- ala/outline.html

34 HiO, Fred-Arne Ødegaard Refleksjoner Egne erfaringer? Vurderinger? Hvor vil vi? Bjarkøy-erfaringene Nederlandsk mangel på matematikklærere Norske elever i utlandet


Laste ned ppt "IKT som støtte for samarbeid HiO 13.9.06 Fred-Arne Ødegaard Web 2.0 (revidert 1.10.06)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google