Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Bibliotek m leselund • Idrettshall og uteanlegg • Kantine Copyright Stein Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Bibliotek m leselund • Idrettshall og uteanlegg • Kantine Copyright Stein Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 • Bibliotek m leselund • Idrettshall og uteanlegg • Kantine Copyright Stein Larsen

2 • forskning, teknologi og innovasjon •..eksperimentelt arbeid •..kreativt teknologisk arbeid • …integrerte læringsprosesser •..informasjonsteknologi • …musikk, realfag •..entreprenørskap •..nær kontakt med forskningsmiljø & næringsliv •..systematikk

3

4 Sosiokulturell læringsforståelse • …læring har med relasjoner mellom mennesker å gjøre, og at læring skjer i samspill og deltakelse mellom mennesker…. • …samarbeid og interaksjon betraktes som grunnlaget for læring… • …deltakelse i sosiale praksiser hvor læring skjer blir sentralt i det å være lærende.

5 en lærende organisasjon Nordahl Grieg videregående skole, Personlig mestring Systemtekning Mentale modeller Felles visjoner Gruppelæring

6

7

8 • Teknologi og forskning: – forskningsbasert undervisning – samarbeidsavtaler med UiB, VilVite-senteret og NHO – realfag og teknologi – utstrakt bruk av digital teknologi i elevenes hverdag vil gi nye læringsmåter og større mulighet for variasjon. Vi skal ha vekt på det sosiokulturelle perspektivet i forhold til bruk av digital teknologi, slik at arenaer for samarbeid på nettet er vesentlige i elevens læring.

9 Sosiokulturelt læringsperspektiv - connectivism

10 Her finner du hele utviklingsplanen: http://docs.google.com/View?id=dqn7p5j_3c3ksg6f7http://docs.google.com/View?id=dqn7p5j_3c3ksg6f7

11 Implementering av digitale læringsverktøy på ulike nivå: Full implementering: 1. Ikke noe bestemt læreverk 2. Aktiv bruk av wiki (wikispaces, pbworks) og googledokumenter til samarbeid, konstruksjon av kunnskap og publisering 3. Aktiv bruk av sosial bokmerking, f. eks. etablering av gruppe i delicious. 4. Oppretting av felles rss-leser f. eks Netvibes-side for gruppen 5. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøy Evt: Blogg, twitter, ning-nettverk, facebook-side

12 Stor grad av impl.: 1. Tilgjengelige læreverk i form av klassesett (bok el NDLA) danner basis i undervisningen 2. Bruk av wiki og googledokumenter innenfor enkelte emner/kompetansemål til samarbeid og publisering 3. Aktiv bruk av sosial bokmerking, f. eks. etablering av gruppe i delicious. 4. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøy

13 Liten grad av impl.: 1. Bestemt læreverk (f.eks bok el NDLA) - en bok - en elev 2. Utprøving av googledokumenter 3. Utprøving av sosial bokmerking f. eks delicious 4. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøy

14 Hvordan blir planer til virkelighet? • Visjon, stev og å jobbe som en lærende organisasjon satt inn i rutiner: – Møterutiner – Arbeidsplaner (fagteam)

15 Hvordan blir planer til virkelighet? • Ledelsen går foran – Facebook – Wiki – Googledokument – Twitter/Etherpad brukt på første planleggingsdag

16 Hvordan blir planer til virkelighet? • Å stå i kaos • Skynde seg, men langsomt • Makte å drive pedagogisk ledelse og refleksjon når hverdagen tar oss • Løfte fram gode døme Copyright Stein Larsen

17 • Hva er læring? • Hva er kunnskap? • Hvor skjer læring? • Hvor er kunnskap? Copyright Stein Larsen

18 Takk for meg, og velkommen på besøk hos oss! Copyright Stein Larsen


Laste ned ppt "• Bibliotek m leselund • Idrettshall og uteanlegg • Kantine Copyright Stein Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google