Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangsekteskap 20.Mai 2009 Av Shilan Shorsh.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangsekteskap 20.Mai 2009 Av Shilan Shorsh."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangsekteskap 20.Mai 2009 Av Shilan Shorsh

2 Definisjon ”Autoritær oppdragelse med sikte på å bevare familiens ære og særlig døtrenes seksuelle ærbarhet” Anja Bredal. Det handler om: kontrollen over kvinners seksualitet. kollektiv forpliktelse til å ivareta familiens ære, individets plikt til å underkaste seg sekten, unge familiemedlemmer skal adlyde de eldre. ”Tvangsekteskap er del av et større problemfelt relatert til autoritær oppdragelse, kontroll og vold. Ofte brukes begrepet æresrelatert vold om denne formen for vold fordi den knyttes til enkelte samfunns forestillinger om ære og skam. Det er grunn til å anta at det er sammenheng mellom streng oppdragelse og sterk kontroll tidlig i ungdomstiden, og senere giftepress og tvangsekteskap” ( handlingsplan for 2008)

3 Det finnes to typer tvang
Psykisk tvang Fysisk vold og trusler

4 Hvor finnes det? Nasjonalitet. Land
8 land i Europa, 44 land i Asia og 53 land i Afrika praktiserer tvang i forbindelse med Inngåelse av tvangsekteskap Tradisjonen er utbredt i deler av Afrika, Asia og Midtøsten, og i europeiske land som Makedonia, Albania og Kosovo. ( kilde Bergen Kommune)

5 Arrangert ekteskap I handlingsplanen for stortinget vil arrangert ekteskap bli definert som ekteskap inngått på bakgrunn av at foreldre/familie har funnet en ekteskapskandidat som sønn/datter har stått fritt til å akseptere eller ikke. Begrepet henspeiler på hvem om utpeker ektefelle, hvordan denne utpekingen skjer og på hvilket grunnlag. Tradisjonen har sitt utspring i samfunn der menn hadde en svært dominerende rolle, og hvor folk er avhengig av familien / stammen/ klanen for å bli beskyttet og forsørget. I et samfunn uten offentlig sosial og rettslig trygghet , har man kun sine egne å stole på. Derfor er det viktig å knytte bånd til andre gjennom ekteskap og slik oppnås sosial status og økonomisk gevinst. Eller man giftes bort til en i slekten for at verdier skal beholdes blant sine egne.

6 Årsaker Religion? Kulturer?

7 Kvinner og ungdommer som har henvendt seg til SDKK
Problemer med utroskap. Voldtekt av ektemann, bruk av vold mot ektefellen og barna Unge jenter som er utsett for tvangsekteskap. Jenter som har kjærester. Kjønnsbasert forfølgelse Unge jente som er utsett for psykisk eller fysiske vold. Arbeids ledige uten opphold.

8 Hva kan gjøres ? Dialog med foreldrene og skaffe opplysninger om bakgrunn for å kunne nå dem . Ha stabil ramme rundt de ungdommene som søker beskyttelse og rømmer fra tvangsgifting eller æresdrap. Ungdom må tas på alvor ved å bli trodd, samtidig som de bør oppmuntres til åpenhet. De miljøene som skal ta vare på dem i en kritisk situasjon må være preget av tillit og respekt.

9 Vår oppgave framover på området integrering er også å gå ut i dag og begynne å snakke med innvandrere. Bruk fagfolk men spesielt med innvandrerbakgrunn som har virkelig peiling på problemene ikke bare ha norsk ide som utgangspunkt for arbeid

10 Utfordre de som har innflytelse i innvandrer miljøene slik at det kan bli mulig å stille kritiske spørsmål Bevisstgjøring og åpenhet hindrer at undertrykking kan fortsette . Lage seminarer og diskusjoner som engasjerer Unge og gamle Intellektuelle og vanlige folk Innvandrere og nordmenn


Laste ned ppt "Tvangsekteskap 20.Mai 2009 Av Shilan Shorsh."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google