Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsrollen i dagens samfunn Elisabeth Backe-Hansen NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsrollen i dagens samfunn Elisabeth Backe-Hansen NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsrollen i dagens samfunn Elisabeth Backe-Hansen NOVA

2 Forståelse av ungdomstida i en samfunnskontekst som resultatet av en rekke sosiale prosesser mellom unge mennesker og samfunnsinstitusjoner heller enn en alderskategori som resultatet av en rekke sosiale prosesser mellom unge mennesker og samfunnsinstitusjoner heller enn en alderskategori studier av relasjoner er like viktig som studier av effekter i form av avvik studier av relasjoner er like viktig som studier av effekter i form av avvik

3 En rolle er: Summen av forventinger som er knyttet til en bestemt posisjon

4 Viktige spørsmål å stille Hva slags forventninger er det snakk om? Hvilke ungdomsgrupper gjelder det? Hvem tjener på disse forventningene?

5 Ungdom som en trussel mot voksenverdenen forventninger om at ungdom truer etablerte sosiale verdier og prioriterer risikoatferd, det vil si ungdom som antisosial forventninger om at ungdom truer etablerte sosiale verdier og prioriterer risikoatferd, det vil si ungdom som antisosial allment: særlig arbeiderklasseungdom og ungdom fra etniske minoriteter allment: særlig arbeiderklasseungdom og ungdom fra etniske minoriteter særegent: avvikende og marginalisert ungdom særegent: avvikende og marginalisert ungdom rollen er en fordel for krefter som ønsker økt disiplinering av ungdom rollen er en fordel for krefter som ønsker økt disiplinering av ungdom

6 Eksempler på reaksjoner I Storbritannia: Økt regulering av ungdommers atferd på offentlige steder I Storbritannia: Økt regulering av ungdommers atferd på offentlige steder I Norge: Økt fokus på tiltak som tvangsbehandling av unge, multisystemisk terapi (MST), medisinering av barn og unge med ADHD og senking av den kriminelle lavalderen I Norge: Økt fokus på tiltak som tvangsbehandling av unge, multisystemisk terapi (MST), medisinering av barn og unge med ADHD og senking av den kriminelle lavalderen

7 Ungdom som ofre forventninger om at voksenverdenen ikke lar ungdom slippe inn; at ungdom i dagens samfunn mangler trygge markører i overgangen til voksenlivet forventninger om at voksenverdenen ikke lar ungdom slippe inn; at ungdom i dagens samfunn mangler trygge markører i overgangen til voksenlivet fokus rettes mot de som ”faller utenfor” og ikke klarer overgangene fokus rettes mot de som ”faller utenfor” og ikke klarer overgangene rollen er en fordel for mer liberale krefter og for hjelpetjenestene rollen er en fordel for mer liberale krefter og for hjelpetjenestene

8 Eksempler på reaksjoner generelle forebyggende tiltak rettet mot utdanning og arbeid generelle forebyggende tiltak rettet mot utdanning og arbeid tiltak målrettet mot grupper i risiko (innvandrerungdom, funksjonshemmet ungdom, ungdom som ikke fullfører skolen osv.) tiltak målrettet mot grupper i risiko (innvandrerungdom, funksjonshemmet ungdom, ungdom som ikke fullfører skolen osv.)

9 Ungdom som aktører forventninger om at ungdom er juridisk og substansielt kompetente til å delta i sivilsamfunnet og ta fornuftige beslutninger forventninger om at ungdom er juridisk og substansielt kompetente til å delta i sivilsamfunnet og ta fornuftige beslutninger fokus rettes mot de som ”mangler en stemme” (som innvandrerungdom, jenter, brukere av hjelpetjenester osv.) fokus rettes mot de som ”mangler en stemme” (som innvandrerungdom, jenter, brukere av hjelpetjenester osv.) rollen er en fordel for demokratiske krefter rollen er en fordel for demokratiske krefter

10 Eksempler på reaksjoner etablering av en rekke lokaldemokratiske tiltak etablering av en rekke lokaldemokratiske tiltak diskusjoner om å senke stemmerettsalderen til 16 år diskusjoner om å senke stemmerettsalderen til 16 år flere juridiske rettigheter for barnevernsklienter flere juridiske rettigheter for barnevernsklienter økt involvering som brukere av tjenester økt involvering som brukere av tjenester

11 Rimelige forventninger? Ungdom flest har det bra og gjør det bra Ungdom flest har det bra og gjør det bra Ungdom flest mestrer overgangen til voksenlivet uten spesielt store problemer Ungdom flest mestrer overgangen til voksenlivet uten spesielt store problemer Allment: Verken trussel- eller offerperspektivet har særlig rot i virkeligheten Allment: Verken trussel- eller offerperspektivet har særlig rot i virkeligheten

12 Hva innebærer et aktørperspektiv for ungdommen selv? Å bli konsultert selv om man ikke får det som man vil Å bli konsultert selv om man ikke får det som man vil Å bli forstått på ønsket om å ha et positivt selvbilde og en følelse av sammenheng Å bli forstått på ønsket om å ha et positivt selvbilde og en følelse av sammenheng Å bli akseptert for sine valg selv om de er annerledes enn voksnes Å bli akseptert for sine valg selv om de er annerledes enn voksnes Å få sin integritet ivaretatt selv om det går på tvers av voksnes ønsker Å få sin integritet ivaretatt selv om det går på tvers av voksnes ønsker Å få rimelige muligheter i livet sitt Å få rimelige muligheter i livet sitt

13 Utvikling av tiltak: Motsetninger mellom rollene Skyld eller skyldfrihet? Skyld eller skyldfrihet? Disiplinering eller kompensering for tapte muligheter? Disiplinering eller kompensering for tapte muligheter? På voksnes premisser eller i samarbeid med ungdommene? På voksnes premisser eller i samarbeid med ungdommene?

14 Utvikling av tiltak: Dynamikken mellom rollene Ha en voksenrolle samtidig som ungdom gis en stemme Ha en voksenrolle samtidig som ungdom gis en stemme Forstå ungdom samtidig som man har forventninger om positiv tilpasning Forstå ungdom samtidig som man har forventninger om positiv tilpasning Handle her og nå samtidig som tiltakene har et utviklingsperspektiv Handle her og nå samtidig som tiltakene har et utviklingsperspektiv Fokusere både på ungdom og på strukturelle forhold Fokusere både på ungdom og på strukturelle forhold

15 Etiske dilemmaer Retten til autonomi: Hvordan hjelpe de som ikke vil hjelpes? Retten til autonomi: Hvordan hjelpe de som ikke vil hjelpes? Kravet om å ikke skade andre: Hvordan nå de som er til for stor plage? Kravet om å ikke skade andre: Hvordan nå de som er til for stor plage? Hvor stor sosial ulikhet tåler vi, på hvilke premisser? Hvor stor sosial ulikhet tåler vi, på hvilke premisser?


Laste ned ppt "Ungdomsrollen i dagens samfunn Elisabeth Backe-Hansen NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google