Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø kommunes årsregnskap 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø kommunes årsregnskap 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø kommunes årsregnskap 2009

2 Foreløpige hovedtall fra driften i 2009
Stram drift, mindreutgifter på pensjon og renter samt økte frie inntekter gir et regnskapsmessig overskudd i 2009 på 5,8 mill

3 Tromsø kommunes årsregnskap 2009
Rammeområdene(drift) Administrativ styring, støtte ,9 mill Bygg- og eiendomsdrift mill Barneverntjenesten ,3 mill Kommunale/private barnehager ,8 mill

4 Tromsø kommunes årsregnskap 2009
Rammeområdene forts Grunnskole/SFO ,5 mill Pleie og omsorg ,3 mill Sosiale tjenester(økonomisk sosialhjelp) - 9,7 mill Fysisk planlegging og tilrettelegging - 2,8 mill Øvrige driftsrammer ,25 mill

5 Tromsø kommunes årsregnskap 2009
Øvrige forhold Merinntekt Frie Inntekter 9 mill (skatt og rammetilskudd) Mindreutgifter pensjon 6 mill Mindreutgifter renter og avdrag 24 mill

6 Tromsø kommunes årsregnskap 2009
Effekt av fellestiltak 2008 2009 Avvik Inventar og utstyr 15,8 13,3 -2,5 Opplæring, kurs, konferanser og møter 22,6 17,1 -5,5 Reiseutgifter(ikke-oppgave plikt.) 14,6 12,6 -2 Overtid 36,2 30,4 -5,8 Vikarlønn uten refusjon 51,5 48,6 -2,9 Sum -18,7 Det siste lysarket vise effekten av de fellestiltak som ble iverksatt i Som dere ble gjort kjent med i økrapport II viste det allerede da at organisasjonen støttet lojalt opp om tiltakene, og at det var redusert forbruk på alle disse postene. Æ e svært stolt over den lojalitet som enhetslederne og de ansatte har vist gjennom den effekt disse tiltakene har fått. Vi har altså ikke gått inn og redusert budsjettene, men oppfordret alle til å være restriktiv i forhold til å bruke penger på dette. Når vi sammenholder dette med at sykepengerefusjonen har økt fra 2008 til 2009, og som vi ser her vikarbruken ahr gått ned, da forteller det meg om en stor innsats fra mange ansatte i organisasjonen for å holde hjulene i gang, levere gode tjenester og samtidig spare så mye penger som mulig for å gi sitt bidrag i en vanskelig økonomisk situasjon. Tromsø kommune har i 2009 vært en organisasjon på sparebluss. Det kan ikke fortsette. Vi er en kunnskapsorganisasjon som leverer mange og sammensatte tjenester til innbyggerne i kommunen. Dersom vi skal fortsette utviklingsarbeid og ha fokus på kvalitetsforbedringer må det gis ressursmessig rom for dette. For meg innebærer det at den enkelte enhet må ha mulighet til å vurdere hvordan ressursene best kan brukes til nytte for innbyggerne, innenfor den ramma som er tildelt. Vår styringsmodell, to-nivåmodellen, gir ansvar og myndighet til den enkelte virksomhet fordi vi tror at de som er nærmest brukerne også er de beste til å vurdere hvordan vi skal bruke ressursene våre best for å levere gode tjenester, både i dag og i fremtiden. Vår styringsmodelle bygger på delegasjon av ansvar og myndighet, men fordrer også tillit til de som får delegasjonen. Jeg mener at vi gjennom dette regnskapet har fått synliggjort at lederne og de ansatte i Tromsø kommune fortjener denne tilliten.


Laste ned ppt "Tromsø kommunes årsregnskap 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google