Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret

2 Prosjektet Programstyret for lærerutdanningen ved UiB (psyk.fakultet) er oppdragsgiver Forskningsassistent i 50 % stilling i 6 mnd (tre månedsverk) Rapport klar innen november 2010 Datainnsamling pågår

3 Den integrerte lærerutdanningen Oppstart 2004, mer integrert fra og med 2007 Først og fremst perioden 2007-2009 som undersøkes Tre fakultet og fire studieprogram: HF: Integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) Integrert lektorutdanning med master i nordisk MN: Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag Psykologisk fakultet Ansvaret for pedagogikkundervisningen i de fire studieprogrammene Svært utfordrende organisasjonsstruktur

4 Bakgrunn for undersøkelsen Mye prestisje knyttet til den integrerte lærerutdanningen ved UiB En bekymring knyttet til vedvarende og høyt frafall Eks: 53 av 70 studenter ved 07-kullet hadde sluttet på lærerutdanningen innen våren 2010 (75 % frafall) Det som står på spill: Rekrutteringen er lav og frafallet er høyt: Man risikerer at lærerutdanningen som helhet blir stemplet som svak (rapport fra koordinerende programsensor).

5 Hvordan forstår vi frafall? Hovedprioritet: Andelen studenter (med minst en semesterregistrering) som avbryter studiene ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB Men også: Undersøke ”primærfrafall”: De som søkte studieplass, takket ja, men valgte å ikke begynne Undersøke hva lærerutdanningen forlates til fordel for Frafall vs mobilitet Fokuset er hele tiden på lærerutdanning: At en student f.eks velger bort lektorutdanningen i nordisk ved UiB til fordel for masterstudiet i nordisk ved UiB, defineres som frafall i vår undersøkelse. For Universitetet i Bergen og for studenten: Overføring/mobilitet/modning etc.

6 Forskningsdesign Analyse av rådata fra FS Kvalitative intervju med frafalte studenter (4-6) Survey til alle frafalte studenter fra 07-, 08-, og 09-kullet (N=95) Survey til alle nåværende studenter ved 08- og 09-kullet Kvalitative intervju med studenter som har avlagt grad (3 fra 04-kullet)

7 Rådata fra FS Hvor mange faller fra? ”Primær-” og ”sekundærfrafall” Hvor mange faller fra lærerutdanningen men fortsetter i andre studier ved UiB? Når i studiet faller de fra? Variabler: Kull Fakultet Studieprogram Kjønn Alder ved studiestart

8 Spørreundersøkelsene Felles for frafallsgruppen og studentgruppen: Bakgrunnsspørsmål Utdanningsvalget Det faglige innholdet på studiet Organisatoriske forhold Sosiale forhold Læreryrket Personlige forhold Kun for frafallsgruppen: Årsaker til frafall

9 Variabler Bakgrunnsvariabler Alder, kjønn, antall semestre, foreldre utd, studieerfaring, karakterer vgs, barn under studiet. Utdanningsvalget Hvor sikker på valget, hva annet var aktuelt, hvor motivert for å fullføre Faglig innhold Hvor fornøyd med undervisning etc, faglig tilhørighet, arb.mengde, egen innsats, hvor interessant, holdningene

10 Variabler forts Organiseringen av studiet Hvor fornøyd, valgfrihet, kollisjoner i timeplan, utbytte av praksis etc, kontaktperson etc. Sosiale forhold Sosialt tilbud på studiet, fant du deg til rette sosialt, ”kullfølelse” Læreryrket Opplevelse av å være student på profesjonsutdanning?, læreridentitet, læreryrkets status, kommende arb.muligheter

11 Variabler forts. Personlige forhold Karakteren stryk, deltidsjobb, aktiv i studentorganisajon Frafallsforklaringer Et batteri av påstander: ”Helt uenig” til ”Helt enig” Organisert rundt faglige, organisatoriske, sosiale, lærerspesifikke og personlige forklaringer Avsluttende spørsmål: Opplevelsen av å slutte, hva forlot du utd til fordel for, hva gjør du i dag, planlegger du fremdeles å bli lærer, helhetlig vurdering av lærerutdanningen Viktig: Hvor mange til lærerhøyskole, hvor mange til ”ren” mastergrad ved UiB

12 Forklaringer på frafall De tidligere lærerstudentenes egne frafallsforklaringer Survey svar Kvalitative intervju Analysere forskjeller på ulike variabler mellom frafallsgruppen og studentgruppen Lik fremgangsmåte som tidligere frafallsundersøkelser ved UiB Variabler som viste stor variasjon er inkludert

13 Eksempel: Mikalsen og Strøm (2009): Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene. UiB. De som har falt fraDe som ikke har falt fra FornøydLite fornøyd FornøydLite fornøyd Opplever faglig tilhørighet på studiet 41 % - ja57 % - nei64 % - ja34 % - nei Egen arbeidsinnsats49 %19 %76 %7 % Har funnet seg sosialt til rette med sine medstudenter 59 % -ja27 % -nei79 % - ja8 % - nei Hadde deltidsjobb ved siden av studiene 48 % - ja66 % - ja

14 Hypoteser Lærerutdanningen oppleves i liten grad som en profesjonsutdanning: Studentene vandrer videre til andre fag på universitetet Prioritering av solide fagkunnskaper går på bekostning av å utvikle læreridentitet: Studentene rømmer til allmennlærerutdanningen Kompleks studiestruktur, organisatorisk rot, negative holdninger blant forelesere fører til frafall Det sosiale miljøet lider under at mange slutter: Høyt frafall leder til høyere frafall


Laste ned ppt "“Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google