Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikk kompetanse som konkurransekraft Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger Erlend Alfnes, Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikk kompetanse som konkurransekraft Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger Erlend Alfnes, Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikk kompetanse som konkurransekraft Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger Erlend Alfnes, Nina Linn Ulstein, Jan Ola Strandhagen, Marielle Christiansen www.produksjonslogistikk.no

2 HÅG Ny produksjon og logistikkløsning Elkem Ny verksstruktur Logistikk miljøet ved NTNU/SINTEF som partner? Gode løsninger krever faglig kompetanse innen logistikk Innhold

3 Logistikk handler om å kunne tilby og levere alle slags varer, produsert hvor som helst, til alle typer kunder overalt Produkt Mennesker Marked Teknologi Vareflyt Kommunikasjon Lagspill Metoder Modeller IKT Dette krever kompetanse om:

4 HÅG Fast - nye løsninger

5 Hva er problemet? Tid, kundetilpassning en foil om problemet en foil om stoeln og varianter

6 Hvordan? Ved hjelp av flytorientert produksjon og et nytt transportopplegg, redusere den generelle produksjons- og transporttiden til totalt 5 arbeidsdager. F-08 Dette ble oppnådd gjennom et samarbeid med SINTEF om å utvikle og implementere en ny styringsmodell HÅG FAST !

7 Produkter Produksjons prosesser Markeds krav Forretningsstrategi Styringsprinsipp/ områder Styrings teknikk Adm. prosesser Layout/ struktur IKTKPI Kundens behov for kort leveringstid og høy fleksibilitet ble omsatt til en ny helhetlig logistikk løsning

8 Samlet produksjonstid for alle komponenter, montasje og pakking er ca….. 2 timer KARTLEGGING 3 – Produksjonstid

9 3 størrelser Stol Sitte anretning BeslagFot RyggSeteRør Arm len Meka nisme Fot kryss Lift 5 Arm Trin ser Type 1 med type 2 uten Statisk/antistatisk 4 farger 3 typer 3 * 20 * 200 * 3 * 3 * 4 * 2 * 16= 13’824’000 KARTLEGGING 4 – Antall varianter 16 modeller 20 stofftyper 200 farger

10 Stol og varianter Det er ikke mulig med ferdigvarelagerstyring  143 400 /2 000 000 = 0,07 av hver stol per år ! Det er stofftype og farge som gjør at antallet eksploderer !

11 Ny styringsmodell CODP Vi må skjære og sy stoff, samt tapetsere og montere på kundeordre Øvrige komponenter er standard og få i antall, kan styres enkelt ved hjelp av KANBAN Vi må styre kapasitet i kunderordestyrt del allerede i ordremottaket

12 IT støtte for ordremottak og styring av tapetsering og montasje Itløsnin ger generelt

13 Ny styringsmodell CODP KANBAN styring

14 Kanban-tavle Bestilt kanban- mengde Prioriterer art. og produserer Produksjon KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT KAN BAN Henges på kurv KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN- BAN KORT Når forbruk starter, henges kanbankort tilbake i tavle. P-04 BAN KORT KAN - BAN KORT KANBAN styring av komponent produksjon og innkjøp

15 Nytt distribusjonssystem HÅG Røros dag 0 Dag 1-3 Dag 5 Dag 7 Dag 2-3 Dag 4-5 Dag 7 En transportør fikk totalansvar (80% av all inn/ut transport) Samordning av inngående og utgående transport via to terminaler Leveringstids garanti Transportpriser var fastlagt i avtalen Transportøren hadde ansvar inn/utlasting og papirarbeid

16 Resultater - oppsummering Innføringen av flytorientert produksjon for et par år siden, har vist seg å bli vellykket for HÅG a.s. Vi er blitt mer konkurransedyktig, både med hensyn til produktkvalitet, fremføringstid og pris. (Ole A. Holden) LEVERINGSTID 20 DAGER5 DAGER ØKONOMISK RESULTAT 3 MILL32 MILL PÅLITELIGHET 87 %98 %

17 Avanserte optimeringsmetoder støtter strategisk planlegging i Elkem ASA

18 Geografisk lokalisering av verk og kunder Elkem verk FeSi kundeSi-metall kunderSi96 kunderStøperi kunder

19 Behov for ny logistikk løsning Dramatiske endringer i markedet har ført til omfattende omstruktureringer i silisium og ferrosilisium industrien Endring av Elkems produktportefølje i prosent av total etterspørsel Elkem ønsket et verktøy for beslutningsstøtte i strategiprosessen for å bestemme fremtidig verksstruktur Mange verk og produkter gjør kompleksiteten stor og verdien av en matematisk modell betydelig. Kostnadseffektivisering Meråker omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) redusere transportkostnader

20 Kostnadseffektivisering Meråker omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) redusere transportkostnader

21 The Supply Chain Network Raw materials Liquid metal power RefiningRaw materials transport + + Casting Granulation Grinding Transport to Customers Smelting Solidified metal fabrikker

22 struktur

23

24 Produksjonsprosessen ved et verk smelteovn kvarts kull koks treflis Tapping/raffinering røyk El-kraft øse kokiller knuseanleggferdivarelager utstøping microsilica lager Filter / pakkeanlegg Knusing/sikting/pakking

25 Eksempel fra matematisk modell Beslutninger for investering i støpeutstyr ved et verk: Produsert mengde av produkter p som krever dette støpeutstyret : prodmengde pt Beslutning om å investere i støpeutstyr i periode t : inv t Restriksjon: Produksjon av produkt p i periode t krever at man har støpeutstyret: Kostnader: Variable støpekostnader for produkt p i periode t: VARCOST pt Investeringskostnad for støpeutstyr: INVCOST t Se hvor kompliser det er!

26 Eksempel på typiske kvantitative svar

27 Resultater av prosjektet Elkem har fått utviklet en modell som de benytter jevnlig til å vurdere fremtidige løsninger Analysene fra modellen vil nå brukes til å endre verk strukturen i Elkem Et nytt prosjekt er på gang for å videreutvikle modellen ” Vi har ved hjelp av samspillet mellom NTNU og dyktige medarbeidere i Elkem, etablert en omstruktureringsplan som alle innad nå er enige om. Vi har videre mulighet til å kontinuerlig se på alternative løsninger etterhvert som teknologi og markedsforutsetninger endres. I tillegg har arbeidet åpnet opp for bruk av denne type verktøy i flere av Elkems andre forretningsenheter”. Richard Olav Aa, Finansdirektør i Elkem

28 Logistikk handler om: Transport

29 Behov for kompetanse Eksemplene fra HÅG og Elkem har vist at logistikk har betydning for bedrifters konkurransekraft. Logistikk utfordringer ikke kan møtes bare ved å kjøpe ferdige løsninger (f.eks. ERP systemer) Logistikk handler om å skape løsninger som er basert på forståelse og innsikt Gode løsninger (og resultater) oppnås når ressurspersoner med logistikk kompetanse tenker sammen

30 Behov for kompetanse Logistikk krever systemforståelse: Behovet for denne type kompetanse har ført til et nytt logistikk studie ved NTNU. Produkt Mennesker Marked Teknologi Systemforståelse Faglig kompetanse Blåser opp faglig komeptanse

31 Kompetanse handler om systemforståelse kombinere og fagretninger og teknikker for å oppnå en gode industrilee løsninger Modellering –optimering –simulering økonomi markedsanalyse flyt/prosess analyse layout og struktur styring og IKT

32 Logistikk studiet ved NTNU Logistikk studie med teknologisk profil Studentene skal: mestre kombinasjonen mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter ha bred tverrfaglig forståelse og være globalt orientert ha evne til system og prosess tenkning Studentene rekrutteres fra Produktutvikling og produksjon (PUP)  Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)  Bygg- og miljøteknikk (VTA)  Marin teknikk Starter høsten 2003

33 Spørsmål?


Laste ned ppt "Logistikk kompetanse som konkurransekraft Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger Erlend Alfnes, Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google