Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikk kompetanse som konkurransekraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikk kompetanse som konkurransekraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikk kompetanse som konkurransekraft
Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger INNSIKT Erlend Alfnes, Nina Linn Ulstein, Jan Ola Strandhagen, Marielle Christiansen

2 Innhold HÅG Elkem Ny produksjon og logistikkløsning Ny verksstruktur
Gode løsninger krever faglig kompetanse innen logistikk Logistikk miljøet ved NTNU/SINTEF som partner?

3 Kommunikasjon Lagspill
Logistikk handler om å kunne tilby og levere alle slags varer, produsert hvor som helst, til alle typer kunder overalt Dette krever kompetanse om: Produkt Mennesker Marked Teknologi Vareflyt Kommunikasjon Lagspill Metoder Modeller IKT Konkurranse fortrinn gjennom logistikk krever løsninger basert på kunnskap om mennesker, teknologi, marked og produkt som gir: -effektiv vareflyt, kommunikasjon, og lagspill dette krever spesiell kompetanse om: styring, økonomi, organisasjon, IKT forbedringmetoder og teknikker optimerings og simulerings modeller

4 HÅG Fast - nye løsninger

5 Hva er problemet? Tid, kundetilpassning en foil om problemet en foil om stoeln og varianter

6 HÅG FAST ! Hvordan? Ved hjelp av flytorientert produksjon
og et nytt transportopplegg, redusere den generelle produksjons- og transporttiden til totalt 5 arbeidsdager. HÅG FAST ! Dette ble oppnådd gjennom et samarbeid med SINTEF om å utvikle og implementere en ny styringsmodell F-08

7 Kundens behov for kort leveringstid og høy fleksibilitet
Produkter Produksjons prosesser Markeds krav Forretningsstrategi Kundens behov for kort leveringstid og høy fleksibilitet ble omsatt til en ny helhetlig logistikk løsning Styringsprinsipp/ områder Styrings teknikk Adm. prosesser Layout/ struktur IKT KPI

8 KARTLEGGING 3 – Produksjonstid
Samlet produksjonstid for alle komponenter, montasje og pakking er ca….. 2 timer

9 KARTLEGGING 4 – Antall varianter
Stol Sitte anretning Beslag Fot Rygg Sete Rør Arm len Meka nisme Fot kryss Lift 5 Arm Trin ser Type 1 med type 2 uten 16 modeller Statisk/antistatisk 4 farger 3 størrelser 20 stofftyper 200 farger 3 typer 3 * 20 * 200 * 3 * 3 * 4 * 2 * 16= 13’824’000

10 Stol og varianter Det er ikke mulig med ferdigvarelagerstyring
 / = 0,07 av hver stol per år ! Det er stofftype og farge som gjør at antallet eksploderer !

11 Ny styringsmodell Øvrige komponenter er standard og få i antall, kan styres enkelt ved hjelp av KANBAN Vi må styre kapasitet i kunderordestyrt del allerede i ordremottaket Vi må skjære og sy stoff, samt tapetsere og montere på kundeordre CODP

12 IT støtte for ordremottak og styring av tapetsering og montasje
200 400 600 800 Itløsninger generelt

13 Ny styringsmodell KANBAN styring CODP

14 KANBAN styring av komponent produksjon og innkjøp
Når forbruk starter, henges kanbankort tilbake i tavle. BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN KAN- BAN KORT Kanban-tavle Prioriterer art. og produserer KAN- KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT Kanban tavler viser reelt behov Henges på kurv BAN KORT Bestilt kanban-mengde P-04

15 Nytt distribusjonssystem
Dag 2-3 En transportør fikk totalansvar (80% av all inn/ut transport) Samordning av inngående og utgående transport via to terminaler Leveringstids garanti Transportpriser var fastlagt i avtalen Transportøren hadde ansvar inn/utlasting og papirarbeid HÅG Røros dag 0 Dag 1-3 Dag 2-3 Dag 2-3 Dag 5 Dag 4-5 Dag 5 Kontroll over verdikjeden Dag 7 Dag 7

16 Resultater - oppsummering
Innføringen av flytorientert produksjon for et par år siden, har vist seg å bli vellykket for HÅG a.s. Vi er blitt mer konkurransedyktig, både med hensyn til produktkvalitet, fremføringstid og pris. (Ole A. Holden) LEVERINGSTID 20 DAGER 5 DAGER ØKONOMISK RESULTAT 3 MILL 32 MILL PÅLITELIGHET 87 % 98 %

17 Avanserte optimeringsmetoder støtter strategisk planlegging
i Elkem ASA Silisium (Elkems ferdigvare) brukes i elektronikk produkter (microchips, etc) Forskningsprosjekt som har holdt på i 1,5 å i tett samarbeid med ledelsen i Elkem utvikle analyseverktøy for å skape framtidig verksstruktur

18 Geografisk lokalisering av verk og kunder
Elkem er en av verdens største leverandører av silisium produkter med: 6 verk i Norge 1 verk i Island 2 verk i USA Antall smelte ovner varier fra (verket på island har 5 ovner) Det er aktuelt å: - legge ned verk - legge ned en ovn - konvertere ovner fra ferro-silisium til silisium produkter (høyere pris- store investeringer) Elkem verk FeSi kunde Si-metall kunder Si96 kunder Støperi kunder

19 Behov for ny logistikk løsning
Endring av Elkems produktportefølje i prosent av total etterspørsel Kostnadseffektivisering Meråker omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) redusere transportkostnader Dramatiske endringer i markedet har ført til omfattende omstruktureringer i silisium og ferrosilisium industrien Elkem ønsket et verktøy for beslutningsstøtte i strategiprosessen for å bestemme fremtidig verksstruktur Mange verk og produkter gjør kompleksiteten stor og verdien av en matematisk modell betydelig. Severe changes in the markets has led to major restructuring in the industry Extract from annual report 2001: “The company has closed down five furnaces at five facilities ... want to concentrate production on fewer more cost effective production units” - etterspørselen er redusert - produktportefølgen er endret - prisen på silisium er halvert (bunnen?) (fra 1900 USD/t i jan 97 til 930 USD/t i jan 2002) Elkem stanset enkelt ovner i > mange verk med få ovner dette krever kostnadskutt og omstruktureringer for å oppnå mer effektiv produksjon

20 Kostnadseffektivisering Meråker
omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) redusere transportkostnader

21 The Supply Chain Network
Raw materials transport Smelting Refining Granulation Transport to Customers Casting Grinding + power fabrikker Equipment for further processing Alloying Purification Granulation Casting Grinding Where to invest in what type of equipment ? + Raw materials Liquid metal Solidified metal

22 struktur

23 hvilke verk som skal drives hvilket utstyr som skal drives og hvordan
Ovnene varier fra 10MW til 46 MW årsproduksjonen varier fra 25 tusen tonn til 115 tusen tonn pr. verk dokiuFinn maksimal nåverdi (profitt hvert år) fra alle verk med hensyn til tekniske og økonomiske restriksjoner. Bestem: hvilke verk som skal drives hvilket utstyr som skal drives og hvordan hvor en skal få råvarer fra hvordan en skal allokere faste produksjonsordre til verk hvilke spot ordre en skal ta og allokering av disse til verk Elkem leverer både på faste (flerårige) kontrakter og til spot markedet

24 Produksjonsprosessen ved et verk
smelteovn kvarts kull koks treflis Tapping/raffinering røyk El-kraft øse kokiller knuseanlegg ferdivarelager utstøping microsilica lager Filter / pakkeanlegg Knusing/sikting/pakking Produksjons prosessen er: råvarer og kraft kjøpes av leverandører råvarene smeltes til flytende metall i smelteovn - metallet fylles i øser (blir raffinert i øsen i noen tilfeller) - utstøpes i former (kokiller) - knuses til forskjellige knusingsgrad (grov/fin) (metall klumper) - pakkes i Big Box eller fylles direkte i bulk røyken filtreres til micro silica (brukes for å forbedre kvalitet i sement) - pakkes i Big Box komplekst problem - må se på alle verk samtidig knytte leverandører til verk og verk til kunder

25 Eksempel fra matematisk modell
Beslutninger for investering i støpeutstyr ved et verk: Produsert mengde av produkter p som krever dette støpeutstyret : prodmengdept Beslutning om å investere i støpeutstyr i periode t : invt Se hvor kompliser det er! Restriksjon: Produksjon av produkt p i periode t krever at man har støpeutstyret: Kostnader: Variable støpekostnader for produkt p i periode t: VARCOSTpt Investeringskostnad for støpeutstyr: INVCOSTt Eksempel på restriksjon i matematisk modell: produksjonsmengden må være mindre enn dagens kapasitet + mulig ny kapasitet mulig ny kapasitet kan økes gjennom større investeringer

26 Eksempel på typiske kvantitative svar

27 Resultater av prosjektet
Elkem har fått utviklet en modell som de benytter jevnlig til å vurdere fremtidige løsninger Analysene fra modellen vil nå brukes til å endre verk strukturen i Elkem Et nytt prosjekt er på gang for å videreutvikle modellen ”Vi har ved hjelp av samspillet mellom NTNU og dyktige medarbeidere i Elkem, etablert en omstruktureringsplan som alle innad nå er enige om. Vi har videre mulighet til å kontinuerlig se på alternative løsninger etterhvert som teknologi og markedsforutsetninger endres. I tillegg har arbeidet åpnet opp for bruk av denne type verktøy i flere av Elkems andre forretningsenheter”. Richard Olav Aa, Finansdirektør i Elkem Modellen har blitt brukt jevnlig siden juni i fjor til å analysere fremtidige modeller Avansert konsekvensberegning: hva skjer ved en gitt prisutvikling, konvertering av ovner etc Analyse verktøyet brukes aktivt - ikke bare en gang,

28 Logistikk handler om: Transport

29 Behov for kompetanse Eksemplene fra HÅG og Elkem har vist at logistikk har betydning for bedrifters konkurransekraft. Logistikk utfordringer ikke kan møtes bare ved å kjøpe ferdige løsninger (f.eks. ERP systemer) Logistikk handler om å skape løsninger som er basert på forståelse og innsikt Gode løsninger (og resultater) oppnås når ressurspersoner med logistikk kompetanse tenker sammen HÅG: kompetanse om styring og styringsprinsipper, forbedringsmetoder, Elkem: kompetanse i matematisk modellering begge eksempler krever helhetlig forsåelse og system perspektiv det kreves logistikk kompetanse for å å skape gode løsninger - skal vi stole på svarene må vi stole på folkene - forstå, lage og utvikle løsninger - kjøpe løsninger som passer

30 Behov for kompetanse Blåser opp faglig komeptanse
Logistikk krever systemforståelse: Behovet for denne type kompetanse har ført til et nytt logistikk studie ved NTNU. Produkt Mennesker Marked Teknologi Systemforståelse Faglig kompetanse skape effektiv vareflyt, kommunikasjon, og lagspill Helhetlig forståelse: hva kunden vil ha -- løsning teknisk og økonomisk kompetanse

31 Kompetanse handler om systemforståelse
kombinere og fagretninger og teknikker for å oppnå en gode industrilee løsninger Modellering optimering simulering økonomi markedsanalyse flyt/prosess analyse layout og struktur styring og IKT

32 Logistikk studiet ved NTNU
Starter høsten 2003 Logistikk studie med teknologisk profil Studentene skal: mestre kombinasjonen mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter ha bred tverrfaglig forståelse og være globalt orientert ha evne til system og prosess tenkning Studentene rekrutteres fra Produktutvikling og produksjon (PUP) Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) Bygg- og miljøteknikk (VTA) Marin teknikk 4 år felles, 5 år forsypning på oppriennelig institutt obligatoriske fag: - verdikjedestyring og beslutningstøtte - transportteknologi - transportsystemet - bedriften-Org/miljø - operasjonsanalyse - bedriftsøknomi - eksperter i team

33 Spørsmål?


Laste ned ppt "Logistikk kompetanse som konkurransekraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google