Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nye børslandskapet - hvordan sikre beste pris? Kristiansand 17.09.2012 Kjetil Noer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nye børslandskapet - hvordan sikre beste pris? Kristiansand 17.09.2012 Kjetil Noer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nye børslandskapet - hvordan sikre beste pris? Kristiansand 17.09.2012 Kjetil Noer

2 Hva har skjedd?  1.november 2007 ble EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) innført i Norge. MiFID åpnet opp for etableringen av MTF-er (Multilateral Trading Facility) og Dark pools.  En MTF er en markeds-plass for omsetning av aksjer og de kan tilby handel av børsnoterte verdipapirer som før bare kunne handles på en regulær børs.  En MFT må være “pre-trade transparent”. Det vil si at alle ordre må være tilgjengelig for kunder via en ordrebok.  En MTF må være “post-trade transparent”, slik at alle kan få oversikt over handler utført i realtid.  Nasdaq OMX, BATS Europe, Chi-X, Turquoise og Burgundy er MTF-er som tilbyr handel med norske aksjer.  Dark pools  I en Dark pool er handelsvolumene ikke synlige for noen. Dark pools blir i hovedsak benyttet for å handle store poster, der man ønsker å være helt anonyme for unngå markedspåvirkning. 2

3 Best execution  I forbindelse med at MiFID ble implementert fikk vi i Norge en ny verdipapirlov. For den private investor som handler aksjer fikk man en ny paragraf som styrker deres rettigheter i forhold til best execution. § 10-12. Beste resultat ved utførelse av ordre (1) Verdipapirforetaket skal ved utførelse av kundeordre gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for deres kunder med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordre utføres i tråd med disse. 3

4 4 35 % av omsetningen av norske OBX aksjer handles utenfor Oslo Børs

5 5

6 6  Handel med norske aksjer har blitt mindre oversiktlig for den private investor  Mange vet ikke med sikkerhet:  • Hva som er beste kjøp- og salgskurs  • Hva som er tilgjengelig volum  • Hva som er sist omsatte kurs  • Hvor mye som er omsatt i de ulike aksjene  Mange har ikke tilgang til best execution? Konsekvenser av MiFID

7 Eksempel på bruk av Dark Pools  Kjøpordre i REC med limit  I perioden ble det handlet 219 000 aksjer til kurs lik limit eller bedre på Oslo Børs  Tar man med MTF-ene ble det totalt omsatt 269 000 aksjer til kurs lik limit eller bedre  Hvor mange aksjer fikk kunden kjøpt gjennom Pareto i samme periode? 7 453 000 aksjer! Fordelt på? 382 000 i dark pools 71 000 på Oslo Børs og andre MTF-er Alle ordrer i dark pools holdes borte fra ordrebøkene på Oslo Børs og andre MTF-er. Oslo Børs anslår at 4-5% av total omsetningen av norske aksjer går i dark pools. Dark pools

8 Fordeler ved handel via SOR  Med tilgang til handel på flere markedsplasser via smart order router vil du oppnå to store fordeler:  1. Bedre kjøps- og salgskurs: Av og til har noen lagt en bedre kjøps- eller salgsordre på en av de andre markedsplassene enn Oslo Børs. Det betyr at du kan handle aksjer til en bedre kjøps- eller salgskurs på en annen markedsplass enn Oslo Børs, noe som gir deg en bedre pris.  2. Mer volum: Den andre fordelen er at du ved å se på ordrene på flere markedsplasser vil få mer volum på hvert enkelt nivå i ordreboken. Du vil på den måten kunne handle flere aksjer på den limiten du ønsker  Med bedre kjøps- og salgskurs og mer volum på hvert nivå oppnår du bedre priser på dine kjøp og salg enn om du bare handler på Oslo Børs. 8

9 9

10 Konsolidert handelsticker 10

11 Hva kan man gjøre for å sikre at man har oversikt over markedet og får best execution?  Velg en megler som har nødvendige teknologiske løsninger.  Smart ordre router ‣ SOR er en avansert algoritme som hele tiden søker etter tilgjengelig volum på de ulike markedsplassene innenfor din angitte limit (pris). Kundene får dermed automatisk tilgang til handel på mange ulike markedsplasser  Tilgang til dark pools, gjelder for kunder for skal legge store ordre.  Sørg for å ha tilgang til konsolidert ordrebok og konsolidert handelsticker for at du skal ha bedre oversikt over markedet. 11


Laste ned ppt "Det nye børslandskapet - hvordan sikre beste pris? Kristiansand 17.09.2012 Kjetil Noer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google