Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn Annik Magerholm Fet, NTNU Frank-Hugo Storelv, HÅG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn Annik Magerholm Fet, NTNU Frank-Hugo Storelv, HÅG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn Annik Magerholm Fet, NTNU Frank-Hugo Storelv, HÅG

2 Trender i samfunnet Dokumentasjon og kommunikasjon av miljøprestasjoner både fra egen virksomhet og gjennom verdikjede for egne produkter

3 Hva er verdikjeden? Utslipp til vann Utslipp til luft Forurensning, jord Støy, lukt, støv, etc. Avfall Brensel og energi VannArealNaturressurser

4 Miljødeklarasjoner gir kvantitativ informasjon om produktet

5 Hvorfor dokumentere verdikjeden? Innkjøper Hvilket produkt skal vi velge? Produsent Vi bruker miljøet som en effektiv drivkraft for produktutvikling

6 Hvilken kontorstol skal vi velge?

7 Hvilken sofa har beste miljøprestasjon per sitteplass?

8

9 Hvordan bruke EPD i innkjøp?

10 Etterspørsel etter EPDer ved offentlige innkjøp  Tilfredsstiller krav om at produktenes miljøegenskaper skal dokumenteres  Tilfredsstiller lovpålagte krav: Lov om offentlig innkjøp Lov om miljøinformasjon Vise samfunnsansvar Krav om miljødokumentasjon til forbruker Stille krav til underleverandører Substitusjonsplikten  EPD er internasjonalt fundamentert og virker ikke handelshindrende

11 EPD kan brukes til forbedring av produkter

12 P 2005-prosjekt: Miljødatabase og miljødeklarasjoner for møbler Samarbeidsprosjekt - Helland Møbler AS - Ekornes AS - Jensen Møbler AS - Håg AS Prosjektleder: Annik Magerholm Fet, NTNU/Global & Local Prosjektkoordinator bransjen: Elisabeth Lange, NMIK/TBL Prosjektmedarbeidere siv,ing. Christofer Skaar, og student Birte Riddervold

13 Ekornes Stressless Reno HÅG H03 Helland Bo høyrygget Jensen Ambassadør kontinental Case-modeller

14 Resultater i prosjektet: Produktspesifikke regler (PCR) for bord, sitteløsning, liggeløsning, tekstil EPDer for ca 80 % av det norske møbelmarkedet Uttesting av verifikasjonsordninger for EPD’er Etablering av en miljødatabase for norske møbler med tilhørende program som genererer EPDer og kan benyttes som produktutviklingsverktøy

15 Utarbeidelse av LCA vha. miljødatabase Materialer Energi Montering Bruk Avhending Transport Prosesser Delprodukt ADelprodukt BDelprodukt C Montering Produkt Bruk Avhending Material 2 Material 1Material 3 ResirkuleringDeponering Forbrenning Database Startpunkt for produsenters LCA = Informasjonsflyt = Livsløp

16 Material/prosess velges fra rullegardinmeny. Valgmulighetene finnes blant entitetene kopiert fra Access inn i Data-fanen. Produktnavnet skrives inn i celle A1. Bedriftens egen beskrivelse av de ulike delene.

17 Oppbygging av databasen GaBi Strukturering, oversettelse (Excel) Produktanalyse.xlt Produktspesifikasjon PCR

18 Livsløpsvurderinger ISO 14040-43 Akseptert av bransje og konkurrenter Uavhengig gransking Aktørene i epd-norge:

19 Fordi en ser at dette er like over horisonten Hvorfor lage miljødeklarasjoner? + Fordi en vil være føre var + For å få et fortrinn overfor konkurrenter + For å øke kunnskapen om egne produkter + For å øke produktkvalitet = Økt konkurransekraft

20 Det er flere virksomheter som kan bistå med utformingen av miljødeklarasjoner - Byggrelaterte produkter - Fisk, skip, transport, energi, skumplast og møbel - Næringsmiddel, kjemisk industri, emballasje, energi, bygg og bygningsmaterialer, transport og møbel - Energi, plast, emballasje, sjøtransport, kjemiske produkter, vannforsyning Hvem kan hjelpe til?

21 Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo E-post: post@epd-norge.nopost@epd-norge.no Tlf generelle spørsmål: 2308 8175 / 2308 7518 Tlf. EPD-register, tekniske spørsmål: 90 85 59 90 Internett: www.epd-norge.no For møbelprosjektet: Email: skaar@iot.ntnu.noskaar@iot.ntnu.no Kontaktinfo


Laste ned ppt "Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn Annik Magerholm Fet, NTNU Frank-Hugo Storelv, HÅG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google