Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Norsk industri: Konkurransedyktig og teknologidrevet! Av Professor Terje K. Lien,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Norsk industri: Konkurransedyktig og teknologidrevet! Av Professor Terje K. Lien,"— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Norsk industri: Konkurransedyktig og teknologidrevet! Av Professor Terje K. Lien, NTNU P2005 sluttkonferanse 9.-10. februar 2006

2 22 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Visjonen for prosjektet Intelligent Fleksibel Effektiv Produksjon NTNU skal utgjøre et fremragende forskningsmiljø innenfor produksjonsteknikk tilpasset den nye økonomien. Innenfor noen få spissområder skal NTNU hevde seg i internasjonal klasse og skal totalt sett ha et overkritisk miljø som kan dekke alle vesentlige sider ved produksjonsteknikk både i en organisatorisk (samfunnsvitenskapelig) og teknisk sammenheng.

3 33 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hvordan nå denne visjonens mål Gjennom fornying av studietilbud og kompetanse ved NTNU Gjennom prosjekter hos med P2005- samarbeidende bedrifter Gjennom innsats for videreføring av forskningsinnsats på produksjon etter P2005 avslutning

4 44 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Et nytt industriparadigme (1) I P2005 forskningen har vi sett et tydelig paradigmeskifte i industrien –Før ca 1970: Industriarbeideren er en operativ deltaker i de idustrielle operasjoner –Etter ca 2000: De konkurransedyktige industriprosesser helautomatiseres. Industriarbeideren er overvåker, omstiller og vedlikeholdsarbeider.

5 55 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Før 1970 Fra Fords samlebånd i Dearborn, USA

6 66 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Etter 2000 Fra Fords fabrikker i Tyskland

7 77 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Et nytt industriparadigme (2) I begynnelsen av forrrige århundre var industrien sett på som en vesentlig ”sysselsettingsinstitusjon”: Den skapte verdier for samfunnet men var samtidig en meget betydelig arbeidsplass-skaper I dag er industrien i første rekke verdiskaper. Rollen som ”sysselsetter” reduseres kontinuerlig. Privat og offentlig tjenesteyting er blitt viktigste sysselsetting.

8 88 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Teknologifaktorens betydning En bred undersøkelse utført av det svenske IVA i 1979 viste at: –I perioden 1950-1976 hadde svensk industri en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 4,2% –I samme periode sank innsatsen av arbeidskraft med 0,8% årlig –Produksjonsveksten skyldes da økt innsats av kapital og teknologi. –Kapitalinnsatsen kunne bare forklare 24% av veksten. –76% av veksten skyldes innsats av ny teknologi, den såkalte teknologifaktoren

9 99 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industriutviklingen i Norge

10 10 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industriutviklingen i Norge

11 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri En jevnt økende produktivitet. Tallene viser at industriens produktivitet øker. –For perioden 1975 til 2000 var den omkring 2% årlig i gjennomsnitt. –Perioden 1985 til 2000 hadde en svakere vekst, bare 1% årlig i gjennomsnitt –Årene 2000-2005 vil også vise en produktivitetsvekst.

12 12 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri SSBs modellering av industriutvikling fram mot 2050 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

13 13 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Kilde: Statistisk Sentralbyrå

14 14 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Kilde: Statistisk Sentralbyrå

15 15 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Høyere produktivitet forbedrer bildet EksportBNPDisp relaint. for Norge Total sysselsetting Industri- sysselsetting Øket produktivitetvekst fra 1,3% til 1,6% +15% +12%0%+0,7% 6 års lengre yrkeskarriere +9%+6,6%+4,7%+7%+18% 10% høyere oljepris fra 2007 -3,8%-0,1%+1,1%0%-2,1% 1%-enhet høyere rente fra 2007 -14,5%-1%+9,6%0%-17% 50 NOK (1995) CO 2 - avgift fra 2007 -1,1%-0,2%-0,1%0%-0,3% Avvik fra balansert bane i 2050

16 16 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Høyere produktivitet forbedrer bildet EksportBNPDisp relaint. for Norge Total sysselsetting Industri- sysselsetting Øket produktivitetvekst fra 1,3% til 1,6% +10,8%+17%+14%0%+13,5% 6 års lengre yrkeskarriere +0%+6,5%+2,9%+7,1%+8,7% 10% høyere oljepris fra 2007 -1,1%-0,1%+1,0%0%-0,3% 1%-enhet høyere rente fra 2007 -0,5%-1,7%-19,8%0% 50 NOK (1995) CO 2 - avgift fra 2007 -0,4%-0,3%-0,4%0%-0,7% Avvik fra ubalansert bane i 2050

17 17 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Øket produktivitet den beste strategi Prøver vi å trekke ut en hovedkonklusjon fra denne omfattende studien fra Statistisk sentralbyrå så er den klar: Høyere produktivitet i industrien er den beste sikring av fremtidig velferd. Gir P2005 noen bidrag i denne sammenheng?

18 18 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hva har så P2005 gitt oss? Et mikroøkonomisk studieeksempel på effekt av automatisering Dette er produktivitetsvekst på et lite område, men mange liknede tiltak er mulige

19 19 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industriautomatisering i dag Veletablert for storvolumproduksjon for eksempel i bilfabrikker, konsumentvarer i store volum etc. Veletablert for komponentproduksjon ved CNC styrte maskiner. Fortsatt mangler mye ved småvolumproduksjon og montasje –Og her finner vi tyngden av norsk industri

20 20 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 innsatsen Automatisk prosessovervåking Kvalitetsovervåking med CI-metoder Sanntids produksjonsplanlegging tilknyttet eksternt e-business system Integrasjon av produkt- og produksjonsprosessutvikling Kundeordrestyrt automatisk montasje

21 21 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Implementering av resultater Alle de nevnte områdene har ledet til resultater i form av PhD avhandlinger. Flere av resultatene er nå under implementering i P2005 støttebedrifter. –Men dette er små ”atomære” eksempler. De viser tiltak som kan gi vesentlige bidrag til produktivitetsforbedring dersom liknende gjøres i langt flere bedrifter.

22 22 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Er norsk industri konkurransedyktig? P2005 og følgeprosjektene har gitt oss et sterkt inngrep med noen bedrifter. Ut fra denne kontakten, og annen kontakt som NTNU har løpende kan det konstateres:  Mange norske industribedrifter er meget konkurransedyktige  Ved satsing på frontlinjeteknologi vil de også beholde eller styrke sin konkurransekraft.

23 23 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Et råd til Forskningsrådet og staten SSB analysen har vist at en øket industriproduktivitet vil ha markert positiv verdi for det norske samfunn i fremtiden. Sterkere satsing på forskning som fremmer industriens produktivitet kan gjøre denne fremtidsmuligheten til en realitet.

24 24 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Norsk industri: Konkurransedyktig og teknologidrevet! Av Professor Terje K. Lien,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google