Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 13. desember 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før 20062007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 13. desember 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før 20062007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 13. desember 2006

2 Norges Bank 2 Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før 20062007

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst. 2) Januar 2003 – oktober 2006 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Eksisterende boliger Nye boliger Igangsetting av boliger Kilder: Reuters EcoWin og Norges Bank

4 Norges Bank 4 1) Aktivitetsindikator for næringslivet Industri Ikke-industri USA – ISM-indeksen 1) Indeksverdier. Månedstall. Sesongjustert Kilde: EcoWin / Institute for Supply Management og NBER

5 Norges Bank 5 Produksjonsgap Tre års glidende gjennomsnitt. Årstall. 1972 - 2005 USA Kilde: OECD EO Database Tyskland 1) Japan 1) Beregnet på bakgrunn av data for Vest-Tyskland i perioden 1970-1990, Tyskland i perioden 1991-2005

6 Norges Bank 6 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 11. desember 2006 11. desember 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 26. oktober IR 3/06

7 Norges Bank 7 KPI/HICP- kjerne Tolvmånedersvekst. Januar 1997 - oktober 2006 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia 1) USA 2) Euroområdet 1) Japan 3) 1) HICP ekskl. energi, mat, alkohol og tobakk 2) KPI uten mat og energi 3) KPI uten fersk mat

8 Norges Bank 8 Kilder: Reuters og Norges Bank USA Eurosonen 11. des. 2006 IR 3/06 (31. okt.) Sverige Storbritannia Faktiske og forventede styringsrenter IR 3/06 og 11. desember 2006

9 Norges Bank 9 5-årsrente 5 år fram Effektive rentesatser. 1. januar 2002 – 11. desember 2006 Tyskland USA Kilder: Norges Bank og EcoWin Norge

10 Norges Bank 10 Norges Banks og markedets foliorentebane Per 11. desember 2006 Markedet 11. des 2006 Referansebane IR 3/06 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 31. okt. 2006

11 Norges Bank 11 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (høyre akse) Veid rentedifferanse (venstre akse) 31. okt. 06 (IR 3/06) 11. desember 06 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Snitt 1.-12. desember 06

12 Norges Bank 12 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI

13 Norges Bank 13 Forventet konsumprisvekst om 5 år Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 2002 - 4. kv. 2006 Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstakerorganisasjoner

14 Norges Bank 14 Lønnsvekst – utbetalt lønn Vekst fra samme kvartal året før. Prosent. 1. kv. 99 – 3. kv. 06 Industri Samferdsel Kilde: Statistisk sentralbyrå Varehandel B&A Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Hotell og restaurant

15 Norges Bank 15 BNP Fastlands-Norge Nasjonalregnskap før og etter hovedrevisjonen Prosentvis årlig vekst. 1980 - 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Reviderte KNR-tall Gamle KNR-tall Sysselsetting - Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskap før og etter hovedrevisjonen. Antall i tusen. 1995 – 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – oktober 2006 (K3 til aug) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2) Pengemengde (M2) Kilde: Norges Bank Samlet kreditt (K3)

18 Norges Bank 18 Boligpriser og husholdningers gjeld Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent. Januar 2001 – november 2006 Boligpriser Husholdningers gjeld (K2) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen

19 Norges Bank 19 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 3/06 •Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 3¼ - 4¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. •”Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå noe raskere enn det vi hittil har sett for oss, men neppe ved hvert rentemøte. Slik vi nå ser det, vil renten dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt.”

20 Norges Bank 20 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/06 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Hovedstyremøte 13. desember 2006


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 13. desember 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før 20062007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google