Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos eldre Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt/rådgiver Pasientsikkerhetsprogrammet Læringsnettverk 08.05.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos eldre Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt/rådgiver Pasientsikkerhetsprogrammet Læringsnettverk 08.05.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos eldre Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt/rådgiver Pasientsikkerhetsprogrammet Læringsnettverk 08.05.14

2 Innhold Eldre og fysiologiske endringer farmakodynamikk farmakokinetikk interaksjoner

3 Utfordringer Antall legemiddelrelaterte problemer øker med alderen Skyldes bl.a.: –årsaker knyttet til helseproblemer –årsaker knyttet til helsetjenestetilbudet –årsaker knyttet til aldringsprosessen

4 Fysiologiske endringer Hjertekarsystemet Nyrene Det gastrointestinale system Kroppssammensetning Interindividuell variasjon øker med alderen

5 Farmakodynamikk Generelt redusert reseptortetthet –↑effekt av antagonister Start low – go slow – og «Fas ut» –↓effekt av agonister Økt sensitivitet av reseptorer Nedsatt kompenseringsevne

6 Eksempler på økte effekter Blodtrykksmedisin Antidiabetika Benzodiazepiner Opiater Diuretika –Tiazider Warfarin

7 Farmakokinetikk – absorpsjon Usikkert om signifikante endringer i legemiddelabsorpsjon hos eldre –Bortsett fra B12, jern og kalsium Redusert førstepassasjemetabolisme i lever –Legemidler med høy grad av førstepassasjemetabolisme → ↑aktivt LM (eks. propranolol, verapamil) –Pro-drug → ↓effekt (eks. enalapril, perindopril)

8 Farmakokinetikk – distribusjon Vannløselige (polare) legemidler → ↓distribusjonsvolum → ↑serumkonsentrasjoner Eks: enalapril, levodopa, paracetamol Spesielt av betydning for legemidler med smalt terapeutisk vindu, eks: digoksin, teofyllin, gentamicin Fettløselige (ikke-polare) legemidler → ↑distribusjonsvolum → ↑halveringstid Eks: diazepam, flunitrazepam, acetylsalisylsyre, furosemid Nedsatt albuminkonsentrasjon - ↑fri fraksjon Spesielt av betydning for legemidler med høy grad av proteinbinding og smalt terapeutisk vindu, eks. digoksin og warfarin

9 Farmakokinetikk – metabolisme Redusert blodgjennomstrømning og leverens masse –Legemidler med nedsatt metabolisme, eks: glycerylnitrat, petidin, amitriptylin, teofyllin, morfin, verapamil, propranolol Enzymkapasiteten – ingen endring –CYP450aktiviteten er genetisk betinget

10 Farmakokinetikk – eliminasjon ↓Glomerular filtrasjonsrate (GFR) → ↓eliminasjon → ↑effekt Størst betydning for legemidler som skilles ut renalt i aktiv form eller som aktiv metabolitt, og legemidler med smalt terapeutisk vindu (eks. litium, allopurinol, digoksin, metformin, enoxaparin, cytostatika, bisfosfonater, antibiotika, osv) Nyretoksiske legemidler eks. aminoglykosider (gentamicin) og metformin

11 Viktige interaksjoner hos eldre Noen eksempler LegemiddelInteragerende legemiddelPotensielt utfall ACEh/A2AKaliumbesparende diuretika, trimetoprim/ sulfametoxazol (Bactrim) Hyperkalemi ACEhNSAID (og diuretika) Nyresvikt DigoksinMakrolider, trimetoprim, amiodaron Digoksintoksisitet WarfarinBactrim, makrolider, flukonazol (Diflucan), NSAID GI-blødning PlatehemmereNSAIDs, SSRI GI-blødning Kalsiumkanalblok ker Makrolider, azol-antimykotika Hypotensjon StatinerMakrolider, azol-antimykotika Rabdomyolyse

12 Litteratur www.legemiddelhandboka.no –Generelle kapitler www.legemiddelverket.no –Legemidler og eldre, Råd til helsepersonell og Interaksjonssøk www.felleskatalogen.no –Interaksjonssøk og SPC www.fasut.nu www.interaksjoner.no www.cyp450.no


Laste ned ppt "Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos eldre Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt/rådgiver Pasientsikkerhetsprogrammet Læringsnettverk 08.05.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google