Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di -"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di -

2 2 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Kristiansund Offentlig apotek (6 sykehusapotek i Midt-N) Eid av Helse Midt-Norge (RHF) En del av spesialisthelsetjenesten Evt. overskudd går tilbake til eier Primær oppgave er å forsyne sykehusets avdelinger og pasienter med legemidler mv. Reseptekspedisjon, sykehusekspedisjon, produksjon, rådgivning og klinisk farmasi RIKTIG LEGEMIDDELBRUK

3 3 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Legemiddelforbruk

4 4 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Hjelpemidler Legemidler Informasjon, treningsråd, kostholdsråd, vektreduksjon ved overvekt Legemidlers plass i behandlingen av artrose: Symptomlindrende Aktuelt for alle med artrose Aktuelt for noen Aktuelt for få Kirurgi

5 5 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Generell smertebehandling De akutte smertene er sjelden et alvorlig terapeutisk problem De langvarige smertene (mer enn 3 mnd) kan være mer komplekse og ofte vanskelige å behandle Her bør pasienten være den aktive parten, behandleren bør ha en rådgivende funksjon, inkl. å stimulere til aktivitet

6 6 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Smertetrappen (WHO) Anestesi = fravær av følelse Analgesi = fravær av smerte Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3

7 7 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Trinnene i smertetrappen Trinn 1: Perifert virkende analgetika - Paracetamol - NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drug) P.forte, Tramadol, Norspan (”svake opioider”) kan benyttes som intermediært trinn, men har maksimaldose og må ved utilstrekkelig effekt erstattes av sterke opioider. Trinn 2: Ev. trinn 1 + opioider (peroralt, parenteralt) - Morfin (Morfin – Dolcontin) - Ketobemidon (Ketorax) - Oxykodon (OxyContin – OxyNorm) - Fentanyl (Leptanal, Actiq, Durogesic) - Hydromorfon (Palladon) - Metadon Trinn 3: Invasive teknikker (lokale og regionale blokader) Adjuvante ”koanalgetika” - Antidepressiva - Antikonvulsiva - Steroider

8 8 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Sterkere smertestillende Trinn2 og trinn 3 i smertetrappen: Begrenset plass i langtidsbehandling av artrose pga toleranse, avhengighet

9 9 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Legemidler mv ved artrose Rene smertestillende (f eks. paracetamol) Betennelsesdempende (NSAID) Kortikosteroider (injeksjon i ledd) Glukosamin Kondroitin

10 10 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Smerte- og betennelsesdempende legemidler Påvirker ikke selve sykdomsprosessen, kun symptomene (smertene) Kan brukes ved behov I korte perioder hvis mulig Laveste effektive dose anbefales

11 11 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Smertestillende (enkle)  Paracetamol kan brukes av de fleste  Brukes etter avtale med lege ved behov for daglig bruk  Kan fås på blå resept  “Tak” for smertestillende effekt - mer er ikke bedre!  Dose: 2 tabletter på 500mg inntil 3-4 ganger daglig  Eventuelt 1 tablett på 1g inntil 3-4 ganger daglig.  OBS: andre medisiner kan også inneholde paracetamol!  Leverskade ved høye doser eller kronisk bruk.  Paracetamol har ikke betennelsesdempende effekt

12 12 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Betennelsesdempende legemidler (NSAID) + Smertestillende - milde til moderate smerter + Febernedsettende + Betennelsesdempende men; - Irriterer mageslimhinnen - Kan påvirke nyrefunksjonen - Blodfortynnende effekt - Noen (alle?) økt risiko for blodpropp/infarkt

13 13 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - NSAIDS: Hemmer COX 1/COX 2 Stimulus Cyklooksygenase (COX 1 COX 2) NSAID

14 14 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Betennelsesdempende (NSAID) Prostaglandiner og smerte/betennelse: Senker smerteterskelen (via smertereseptorer) Øker betennelsesreaksjonen (COX-2) Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler: Effekten av prostaglandinene motvirkes av NSAIDs ved at de hemmer cyklooksygenase, dvs. hemmer dannelsen av prostaglandiner.

15 15 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Glukosamin / Kondroitin Først markedsført som natur-middel Enkelte studier ved kne-artrose har vist effekt, andre ikke Naturlige bestanddeler av brusk Registrert som legemiddel i Norge Glukosamin reseptfritt fra desember 2010 Ikke dokumentert klinisk effekt, men….

16 16 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Effekt av glukosamin og kondroitin ved artrose? Nr. 23 – 2. desember 2010 Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2331 NYHETER Effekt av glukosamin og kondroitin ved artrose? T B Haugen Glukosamin og kondroitin har ingen klinisk effekt ved artrose i hofte og kne. I løpet av de siste ti årene har det vært en kraftig økning i bruk av glukosamin og kondroitin ved artrose i hofte og kne. Imidlertid viser randomiserte studier av effekten av disse legemidlene motstridene resultater. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt effekten av glukosamin og kondroitin på leddsmerter og radiologisk progresjon av artrose i hofte og kne (1).1 En metaanalyse omfattet ti randomiserte studier av til sammen 3800 pasienter med artrose. Verken glukosamin, kondroitin eller en kombinasjon av disse hadde klinisk relevant effekt på smerteopplevelse eller leddspaltehøyde, sammenliknet med placebo. Analysen viste dessuten at de estimerte forskjellene mellom legemiddel og placebo var gjennomsnittlig mindre i studier uavhengig av industrien enn i de som var sponset av industrien. – Denne metaanalysen føyer seg til rekken av studier av glukosamin og kondroitin, som ikke påviser effekt. For den store pasientgruppen med artrose er det nedslående at det ikke finnes et legemiddel som kan dokumentere redusert brusknedbryting, sier spesialist i allmennmedisin, stipendiat Hilde Moseby Berge ved Norges idrettshøgskole. – Paradokset er at mens glukosamin og kondroitin har vært gjenstand for mange studier, så kan helsekost selges fritt med reklametekster langt fra den vitenskapelige sannheten. Selv om ikke utgiftene dekkes av helsevesenet i Norge, bør pasientene ha krav på riktig informasjon om produkter de selv bekoster. Vi kan slutte oss til anbefalingen til disse forskerne om ikke å forskrive glukosamin og kondroitin til nye pasienter. Vi kan dessuten legge til at allerede pågående behandling heller ikke bør forlenges, sier Berge. Litteratur 1.1.Wandel S, Jüni P, Tendal B et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675.

17 17 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Hva med bivirkninger ? Alle legemidler har bivirkninger Viktig å ta opp plagsomme bivirkninger med legen

18 18 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Bivirkninger  Dose-relaterte, forutsigbare  Ikke-dose-relaterte, uforutsigbare  Bivirkninger som følge av langtidsbruk  Senbivirkninger

19 19 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Interaksjoner Redusert virkning og/eller bivirkning Forsterket virkning og/eller bivirkning Skyldes samtidig, forutgående eller påfølgende bruk av andre legemidler

20 20 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Eks. på ønskede interaksjoner To preparater har større effekt sammen enn hver for seg (1+1  2) (f.eks. BT, infeksjon, etc.) To preparater sammen gir reduserte bivirkninger av den ene (f.eks. kvalmestillende ved cytostatikabehandling) Antidoter (motgift) ved overdoseringer og forgiftninger

21 21 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Når tenke på interaksjoner? Det er primært legen som skal tenke interaksjoner: Bruk av flere legemidler samtidig Endring av legemiddelregime Bruk av reseptfrie legemidler i tillegg Ved bruk av ”natur(lege)midler” Blande legemidler i mat eller drikke

22 22 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Synonympreparater = legemidler med samme virkestoff i lik mengde og som brukes på samme måte Forskjellig produsent → forskjellig merkenavn → forskjellig utseende (farge, form, størrelse etc) → forskjellige hjelpestoffer MEN: virkningen er den samme! Store besparelser for pasient og Folketrygden

23 23 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Generisk bytte av legemidler Bytte til et rimeligere alternativ (synonym) Det er begrenset bytte for enkelte legemidler Lege og pasient bør generelt diskutere generisk bytte av legemidler når legemiddelbehandling er aktuelt Lege kan reservere seg mot bytte om det er medisinske årsaker som tilsier dette. Kunden kan reservere seg mot bytte (selv om lege sier at bytte er greit). Generisk bytte i sykehus – system og rutiner?

24 24 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di - Legemiddelinfomasjon Lokale kilder inkl. sykehusapoteket Produsenten www.felleskatalogen.no www.legemiddelverket.no (SPC) www.legemiddelverket.no www.interaksjoner.no www.relis.no


Laste ned ppt "1 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT- NORGE - På lag med deg for helsa di -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google