L y s b i l d e o p p s e t t... " Krav til dokumentasjon ved inntak av produkter innen selvvalg Påstandene skal være i samsvar med dokumentasjonen Alle grupper av produkter der effekt påstander brukes (unntatt legemidler) omfattes av krav på dokumentasjon. I tillegg kreves en sikkerhetsvurdering av sluttproduktet. –Merk at en godkjennelse fra EU (normalt CE-merking) ikke automatisk innebærer en godkjennelse fra Boots apotek. Leverandøren skal vurdere alle påstander de ønsker å bruke i henhold til myndighetenes krav og gjeldende regelverk for produktet før det sendes til Boots apotek for vurdering. Boots apotek forbeholder seg retten å ha strengere krav på dokumentasjon enn hva som er lovpålagd. Dette både for kundenes sikkerhet og apotekenes faglige troverdighet. Eksempel på akseptabel dokumentasjon ”Suksesshistorier” hos enkelt individer regnes ikke som dokumentasjon ved vurdering av produktet"> L y s b i l d e.">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e."— Utskrift av presentasjonen:

1 L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e o p p s e t t... " NyheterFebruarMaiSeptember Reg.skjema/Dokumentasjon *15. Oktober1.Februar1. Mai Oppdatert reg.skjema med FarmaLoggs informasjon 1.November15. Februar15. Mai Vareprøver15. Oktober1.Februar1. Mai Vareleveranse til Alliance Healthcare Uke 1Uke 13Uke 30 Frister til sortimentsvindu * Utfyllende forklaring på hva som skal leveres inn finnes på neste side Fristene og fullstendig utfylte skjema innen fristen er en forutsetning for produktvurdering

2 L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e o p p s e t t... " Følgende må foreligge før produktvurdering gjøres Sendes inn elektronisk: Vareregistreringsskjema – fullstendig utfylt (unntak med FarmaLogg varenummer for nye varer uten distribusjon). Gjelder alle nye varer, inkludert ved varenummerbytte. (skjema og forklaring finner her: http://www.apotek.no/fakta-og-tall/for-bransjen/vareregisteret.aspx) –Skjemaet fylles ut på norsk, korrekturlest og uten skrivefeil (brukes til nettbutikk/intranett/magasin etc). –Ingen elementer limes inn eller legges med som vedlegg (f.eks. INCI). Dokumentasjon ihht gjeldene myndighetskrav og kjedens policy ( se neste slide for utfyllende informasjon) –Påstand (på sluttproduktets effekt) –Kvalitet –Sikkerhet (sikkerhetsvurdering av sluttprodukt) PDF av emballasje og eventuelle pakningsvedlegg Høyoppløselig bilde av produktet (min. 300 DPI og min. 1 MB) Navngis med varenummer og varenavn (XXXXXX Aaaaaa). PPT-presentasjon av produktet/serien – (malen finnes på boots.no). Hvis produktet er godkjent på Helfo, skal følgende oppgis: –Hvilken prisliste (stomi, inkontinens, kateter, ernæring etc.) –Nettopris (apotekets innkjøpspris) pr. stk og evt. pr. detaljistpakning. –Maks refusjonspris – pr. stk og evt. pr. detaljistpakning. Vareprøve slik den vil bli solgt i våre apotek (3 eks av hvert produkt) sendes til Kategorissjef

3 L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e o p p s e t t... " Krav til dokumentasjon ved inntak av produkter innen selvvalg Påstandene skal være i samsvar med dokumentasjonen Alle grupper av produkter der effekt påstander brukes (unntatt legemidler) omfattes av krav på dokumentasjon. I tillegg kreves en sikkerhetsvurdering av sluttproduktet. –Merk at en godkjennelse fra EU (normalt CE-merking) ikke automatisk innebærer en godkjennelse fra Boots apotek. Leverandøren skal vurdere alle påstander de ønsker å bruke i henhold til myndighetenes krav og gjeldende regelverk for produktet før det sendes til Boots apotek for vurdering. Boots apotek forbeholder seg retten å ha strengere krav på dokumentasjon enn hva som er lovpålagd. Dette både for kundenes sikkerhet og apotekenes faglige troverdighet. Eksempel på akseptabel dokumentasjon ”Suksesshistorier” hos enkelt individer regnes ikke som dokumentasjon ved vurdering av produktet


Laste ned ppt "L y s b i l d e u t f o r m i n g : ” M / L O G O ” // V e l g b l a n t m a n g e l y s b i l d e o p p s e t t f r a " F o r m a t > L y s b i l d e."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google