Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.
Visma AutoPay via Guide for utfylling av standard avtaleskjema Nets Utbetalinger Innbetalinger Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalingsavtaler mot Nets og hvordan informasjonen skal registreres i AutoPay avtalebilde. Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

2 Generell avtaleinformasjon - AutoPay Via Nets
Avtalemalen fra Nets distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære nettsider. Det benyttes ett felles skjema både for utbetaling, innbetaling og Avtalegiro. Standard avtaleskjemaet fra Nets skal benyttes i følgende tilfeller: Utbetalingstjenester: Alle banker som ikke støtter AutoPay direkte som er følgende: Alle Terra bankene De banker som kjører via Evry og som ikke har tatt i bruk Evry sin nye AutoPay integrasjon. Innbetalingstjenester: Alle norske banker, unntatt: DNB Den Danske Bank – Håndterer avtaler selv. Kontakt derfor bankens Cash Management avdeling direkte. Vi anbefaler at følgende innbetalingstjenester benyttes i stedet for tradisjonell OCR innbetaling: Terra bankene : Egiro innbetaling Alle andre banker : Egiro innbetaling pluss Ved bruk av Avtalegiro Alle banker skal benytte avtaleskjema fra Nets – også DNB. Den Danske Bank håndterer avtaler selv. Kontakt bankens Cash Management avdeling direkte.

3 Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?
Utbetaling. Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for brukeren, blant annet følgende: Integrasjon mot Nettbank Ettergodkjenning i Nettbank Integrasjon med forfallsregisteret i Nettbank Utbetaling i valuta. Mer fleksible remitteringsfrister Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende kid og avvisning i dekningskontrollen. Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler fra Nets til bank dersom banken støtter det. Dersom det er en Evry bank , påvirk banken til å ta i bruk den nye AutoPay integrasjonen fra Evry. (Hele Sparebank 1 Gruppen har allerede gjort det allerede). Innbetaling: Flytt eksisterende OCR innbetalingsavtaler til «Egiro innbetaling» (Terra bankene) og «Egiro Innbetaling pluss» alle andre banker. «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk og helt eller delvis ferdig bokført i AutoPay. For DNB brukes egne avtaleskjema for innbetaling. Den Danske Bank håndterer etablering av avtaler oppstart av AutoPay selv i samarbeid med Visma forhandler, regnskapsbyrå eller kunde.

4 Utbetaling, innbetaling og Avtalegiro i AutoPay via Nets
Viktig! Velg riktig «Bank sentral». Du velger Nets DirRem/OCR dersom remittering skal skje via Nets. Legg inn riktig bankkonto i dette feltet!. Hak av for innbetaling her. Avtale ID ikke påkrevd. Her registreres kontoeiers organisasjonsnummer i henhold til Nets avtalen. Avtalegiro Fylles ut dersom Avtalegiro benyttes. Legg inn saksbehandler sin e-post adresse her. Utbetaling. Avtale ID Nets må remittering fylles ut. Fremmedremittering. Brukes for remittering av bl.a. lønn.

5 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay
Avtalens side 1 ide 1 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay Registrer bankens navn og kontoeiers navn her. Registrer kontoeiers organisasjonsnummer Registrer all informasjon om kontoeier, inklusiv telefonnummer, kontaktperson og e-post adresse. Oppdragskonto registreres her enten det er innbetaling, utbetaling eller begge deler. Avtalen gjelder: Utbetaling: Kryss av for Direkte remittering dersom aktuell bank ikke støtter AutoPay direkte. (Terra bankene og Evry banker som ikke tilbyr AutoPay integrasjon direkte) Innbetaling: Velg «Egiro innbetaling pluss» mot alle banker som tilbyr dette via Nets. Kryss av for «E-post distribusjon og «Avtalegiro» ved behov.

6 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay
Avtalens side 2 – del 1 ide 1 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay Mottaker av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. KID for Avtalegiro Fyll ut dersom av Avtale-giro er valgt på side 1. Periodisering Avtalegiro: Ferdig utfylt av Visma Software. KID for OCR Fyll ut dersom av OCR, Egiro innbetaling eller Egiro innbetaling pluss er valgt på side 1. Periodisering av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. Dataavsender: Ferdig utfylt av Visma Software.

7 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay
Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1 ide 1 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay Kvitteringslister for Innleste forsendelser: Kryss av for «hentes i e-nett. Kvitteringslister for Innleste oppdrag: Legg inn ansvarlig person her. Oppgi mottaker av kvitterings- lister sin kundeenhets-ID i Nets (dersom det finnes) og e-post adresse til mottaker her. Viktig! Nets sender kun informasjon om aviste poster til den e-post mottaker angis her. E-post mottaker må derfor selv tilbakestille aviste poster i AutoPay straks meldingen er mottatt. NB! Gjelder kun for konti med remittering via Nets! Avkrysset e-post distribusjon på side 1 skal gå til den e-post adressen som oppgir her.

8 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay
Avtalens side 3 – del 2 ide 1 Nets betalingsformidlings- avtale for AutoPay Merknader: Dersom kvittering med påført avtale ID skal sendes til andre enn kontoeier, må dette angis her. Kontaktperson hos kunden oppgis her. Kan være kontoeier eller den han bemyndiger. Avtalen skal alltid leveres til kontoeiers bank for registrering og underskrift før banken sender den videre til Nets for registrering der. Kontoeiers underskrift, sted og dato.


Laste ned ppt "Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google