Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referansegruppe for LUA Møte 25. mai 2012. Agenda •Velkommen •Presentasjon av deltagere •Referansegruppen - sammensetning og fokus •Presiseringer av regelverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referansegruppe for LUA Møte 25. mai 2012. Agenda •Velkommen •Presentasjon av deltagere •Referansegruppen - sammensetning og fokus •Presiseringer av regelverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referansegruppe for LUA Møte 25. mai 2012

2 Agenda •Velkommen •Presentasjon av deltagere •Referansegruppen - sammensetning og fokus •Presiseringer av regelverket for selvvalg •Forslag til praktisk utforming av selvvalg (Norges Colonialgrossisters forbund) •Informasjonsbehov og mulige informasjonstiltak vedrørende reseptfrie smertestillende legemidler •Eventuelt

3 Sammensetning •Apotekforeningen •Forbrukerrådet •Konkurransetilsynet •Legemiddelindustriforeningen •Norges Colonialgrossisters forbund •Norges Farmaceutiske Forening •Statens legemiddelverk

4 Referansegruppen for LUA (1) •Hovedfokus for gruppen –Regelverksutvikling og regelverksforståelse, herunder •Salgsmodell (selvvalgsutforming, alder etc) – Tilsyn •Erfaringer, behov, organisering med mer. –Økonomi •Prisutvikling i LUA i forhold til apotek med mer. •Spørsmål knyttet til LUA-listene (produkt- og selvvalgslistene) behandles ikke lenger av referansegruppen –Begrunnelse: •Det foreligger allerede en bred årlig høringsprosess for oppdatering av produkt- og selvvalgslistene •Innspillene fra referansegruppen tilfører lite nytt i forhold til det Legemiddelverket mottar gjennom høringsprosessen •Flere av deltagerne i referansegruppen har ikke medisinskfaglig kompetanse –Diskusjonsforum •Legemiddelverkets forvaltning •Utviklingsbehov for ordningen –Sammensetning av referansegruppen •Bredde i kompetanse og interesseområde –Innhente/motta erfaringer fra praktisk hverdag

5 Referansegruppen for LUA (2) •LUA-listene (produkt- og selvvalgslistene) behandles ikke lenger av gruppen –Begrunnelse: •Det foreligger allerede en bred årlig høringsprosess for oppdatering av produkt- og selvvalgslistene •Innspillene fra referansegruppen tilfører lite nytt i forhold til det Legemiddelverket mottar gjennom høringsprosessen •Flere av deltagerne i referansegruppen har ikke medisinskfaglig kompetanse

6 Presiseringer av regelverk for selvvalg i LUA •Brev av 29/2-12 som oppfølging av møtet i referansegruppen i oktober 2011. •Formål var å tydeliggjøre: –«…adskilt fra andre varer i utsalgsstedet» –«…ikke er tilgjengelige for mindreårige» –«…under oppsyn av utsalgsstedets betjening»

7 «…adskilt fra andre varer …» •Alle legemidler i selvvalg skal oppbevares samlet og tydelig adskilt fra andre varer. •At dette er en spesiell gruppe varer skal fremgå både fysisk og gjennom merking.

8 «…utilgjengelig for mindreårige» •Mindreårige = små barn •Hylleplassering ca 140 cm over gulvet eller høyere

9 «…under oppsyn…» •Del av lokalet hvor betjeningen normalt er tilstede, eks. kasse eller ferskvaredisk.

10 Praktisk utforming av selvvalg Norges Colonialgrossisters forbund

11 Reseptfrie smertestillende legemidler •Oppdrag i tildelingsbrevet for 2012: –Legemiddelverket skal følge befolkningens bruk av smertestillende legemidler for å hindre feilbruk og utilsiktede bivirkninger. •Styringsparameter: Informasjonstiltak •Innst. 11 S (2011–2012) «Komiteen vil understreke at befolkningens bruk av reseptfri legemidler trenger å følges. Blant annet bør befolkningens bruk av smertestillende medikamenter følges nøye for å hindre feilbruk og utilsiktede bivirkninger»

12 Reseptfrie smertestillende legemidler •Informasjonstiltak rettet mot: –Feilbruk –Utilsiktede bivirkninger •Mulige tilnærminger er: –Smertestillende og ungdom •Mediefokus tidligere •Forskningsdata fra RELIS –Utilsiktede forgiftninger •Overforbruk akutt eller kronisk •Uheldig bruk av preparater med samme innhold

13 Eventuelt ?


Laste ned ppt "Referansegruppe for LUA Møte 25. mai 2012. Agenda •Velkommen •Presentasjon av deltagere •Referansegruppen - sammensetning og fokus •Presiseringer av regelverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google